Obstarávanie

Realizácia projektu pozemkových úprav v obci Betliar


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Betliar
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
428 060,00
Konečná suma(Bez DPH):
423 615,83
Zaplatené:
98.96%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45233000-9
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Realizácia projektu pozemkových úprav v obci Betliar. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
GMT development, s.r.o. 5 508 339,00 20% EUR 2. November 2015 44849

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke Informácia o otváraní ponúk časť Ostatné podľa parag. 41 22. September 2015 22. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/434017/content/356519/download","filename":"41-O18304-WYP.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 4. September 2015 4. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/434038/content/356549/download","filename":"Suťažné podklady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/434038/content/356550/download","filename":"Príloha č1_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/434038/content/356551/download","filename":"Príloha č4..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/434038/content/356552/download","filename":"Príloha č. 5. Návrh Zmluvy o dielo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/434038/content/356553/download","filename":"Betliar 1a.rekapitulacai.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/434038/content/356554/download","filename":"PPU Betliar O1.výkaz výmer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/434038/content/356555/download","filename":"PPU Betliar O2.výkaz výmer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/434038/content/356556/download","filename":"PPU Betliar O3. výkaz výmery.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/434038/content/356557/download","filename":"PPU Betliar O4a.výkaz výmer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/434038/content/356558/download","filename":"PPU Betliar O4b.výkaz výmer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/434038/content/356559/download","filename":"PPU Betliar O5a.výkaz výmer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/434038/content/356560/download","filename":"PPU Betliar O5b.výkaz vymer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/434038/content/356561/download","filename":"1.Sprievodná správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/434038/content/356562/download","filename":"4.Súhrnná technická správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/434038/content/356563/download","filename":"1a.Technická správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/434038/content/356564/download","filename":"2a.Technická správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/434038/content/356565/download","filename":"3a.Technická správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/434038/content/356566/download","filename":"4a.Technická správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/434038/content/356567/download","filename":"5a.Technická správa.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 12. November 2015 12. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/434029/content/356537/download","filename":"zapisnica e-aukcie.pdf"}]
Ponuky uchádzačov GMT projekt, spol. s.r.o. 12. November 2015 12. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/434020/content/356531/download","filename":"kritériá.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 12. November 2015 12. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/434035/content/356540/download","filename":"SPRÁVA O ZÁKAZKE Betlair.pdf"}]
Iný dokument k zákazke zápisnica z vyhod. splnenia podmienok účasti 12. November 2015 12. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/434026/content/356536/download","filename":"Zápisnica z otvárania a vyhodnotenia ponúk časť Ostatné.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 11. Október 2015 11. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/434047/content/356572/download","filename":"Výsledok vyhodnotenia ponúk -Profil.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov 11.09.2015 11. September 2015 11. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/434041/content/356568/download","filename":"Odpoved na ziadost o vysvetlenie Obec Betliar 11.09.2015.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 12. November 2015 12. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/434023/content/356534/download","filename":"Zápisnica z otvárania a vyhodnotenia ponúk časť Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/434023/content/356535/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk časť Kritériá.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 12. November 2015 12. November 2015 []
Ponuky uchádzačov EKO SVIP, s.r.o. 12. November 2015 12. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/434053/content/356579/download","filename":"KRITERIA.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ARPROG, a.s. Poprad 12. November 2015 12. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/434050/content/356577/download","filename":"časť KRITÉRIA - Realizácia projektu pozemkových úprav v obci BETLIAR.pdf"}]
Ponuky uchádzačov EU-GROUP a.s. 12. November 2015 12. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/434056/content/356582/download","filename":"KRITERIA.pdf"}]
Ponuky uchádzačov EUROVIA SK, a.s. 12. November 2015 12. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/434059/content/356584/download","filename":"Betiar_PPU_kritéria_upravené.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia o otváraní ponúk časť Kritériá podľa parag. 41 30. September 2015 30. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/434044/content/356570/download","filename":"41-K 18304-WYP Betliar.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×