Obstarávanie

Úprava verejného priestranstva obce Poliakovce


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Poliakovce
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
99 857,00
Konečná suma(Bez DPH):
96 691,66
Zaplatené:
96.83%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Dôvodom výstavby a rekonštrukcie miestnych komunikácií a chodníkov je ich nevyhovujúci technický stav, alebo úplná absencia a zámer samosprávy obnoviť ju. V predmetnom území je v súčasnosti nevyhovujúci technický stav týchto komunikácii a chodníkov. Cieľom rekonštrukcie a výstavby je obnoviť kryty (povrchy) a samotné vozovky predmetných komunikácií, rekonštruovať a dostavať chodníky, lávky pre peších, spevnené plochy a zrevitalizovať zelené plochy. SO 01 Komunikácie, chodníky a spevnené plochy vetva A: spevnená plocha P1, chodník 1, chodník 2 SO 02 sadové úpravy a drobná architektúra

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
GMT development, s.r.o. 2 116 030,00 20% EUR 5. Február 2016 46318

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zmluva Rámcová zmluva o dielo č. 150216 19. Február 2016 19. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/625158/content/432320/download","filename":"Ramcova ZoD GMT Poliakovce.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 30. Január 2016 30. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/411203/content/342547/download","filename":"Informácia o výsledku.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 18. December 2015 18. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/411200/content/342542/download","filename":"PD Poliakovce link.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Dokumentácia z VO 11. Máj 2016 11. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/661683/content/490969/download","filename":"Dokumentácia VO link.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 10. December 2015 10. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/411197/content/342541/download","filename":"Navrh Ramcova ZoD.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 9. December 2015 9. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/411194/content/342540/download","filename":"SP Poliakovce link.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×