Obstarávanie

Úprava verejného priestranstva obce Ulič


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Ulič
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
92 494,00
Konečná suma(Bez DPH):
92 494,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Dôvodom výstavby a rekonštrukcie miestnych komunikácií a chodníkov je ich nevyhovujúci technický stav, alebo úplná absencia a zámer samosprávy obnoviť ju. V predmetnom území je v súčasnosti nevyhovujúci technický stav týchto komunikácii a chodníkov. Cieľom rekonštrukcie a výstavby je obnoviť kryty (povrchy) a samotné vozovky predmetných komunikácií, rekonštruovať a dostavať chodníky, lávky pre peších, spevnené plochy a zrevitalizovať zelené plochy: SO 01 rekonštrukcia miestnych komunikácií: vetva G, vetva H SO 02 výstavba a rekonštrukcia chodníkov: pojazdný chodník

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
GMT development, s.r.o. 2 92 494,00 Neuvedené EUR 3. Júl 2017 84922

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 8. September 2017 8. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/872358/content/557229/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk Ulič.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 30. Január 2016 30. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/414458/content/325780/download","filename":"Informácia o výsledku.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 10. December 2015 10. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/414452/content/325765/download","filename":"Navrh Ramcova ZoD.pdf"}]
Ponuky uchádzačov EC-EDMA s.r.o. 8. September 2017 8. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/872352/content/557160/download","filename":"Ulič - EC-EDMA.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 8. September 2017 8. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/872355/content/557168/download","filename":"Správa podľa § 21 ods. 2.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z posúdenia splnenia podmienok účasti 8. September 2017 8. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/872360/content/557236/download","filename":"09 Zápisnica z posúdenia spln. účsti.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 9. December 2015 9. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/414449/content/325760/download","filename":"SP Ulič link.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 8. September 2017 8. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/872363/content/557273/download","filename":"16A Zápisnica z vyhodnocovania ponúk.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 18. December 2015 18. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/414455/content/325775/download","filename":"PD Ulič link.pdf"}]
Zmluva Rámcová zmluva o dielo 4. Júl 2017 4. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/842564/content/675602/download","filename":"Navrh Ramcova ZoD.pdf"}]
Ponuky uchádzačov GMT development 8. September 2017 8. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/872349/content/557157/download","filename":"GMT.PDF"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×