Obstarávanie

Realizácia programu spoločných opatrení v obci Kurov


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Kurov
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 330 205,00
Konečná suma(Bez DPH):
1 200 833,33
Zaplatené:
90.27%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45233000-9
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

V extraviláne obce Kurov je plánované vybudovanie poľných ciest a odvodňovacích priekop. Návrh rieši : Výstavbu poľných ciest Výstavbu odvodňovacích priekop pozdĺž týchto ciest Riešené územie sa nachádza v extraviláne obce Kurov. Členenie stavby na stavebné objekty Stavba je členená na stavebné objekty, a to : SO 111 POĽNÁ CESTA C508 SO 112 NAPOJENIE POĽNEJ CESTY C508 NA MK SO 113 ODVODNENIE A KRAJNICE POĽNEJ CESTY C508 SO 121 POĽNÁ CESTA NC551 SO 122 NAPOJENIE POĽNEJ CESTY NC551 NA CESTU III/3484 SO 131 POĽNÁ CESTA NC553 SO 132 NAPOJENIE POĽNEJ CESTY NC553 NA CESTU III/3483 SO 133 ODVODNENIE POĽNEJ CESTY NC553 SO 134 VÝHYBNE NA POĽNEJ CESTE NC553 V rámci predmetnej stavby nie sú riešené technické zariadenia a prevádzkové súbory, nie sú predmetom objednávky. Postup výstavby bude rozdelený podľa jednotlivých stavebných objektov, ktoré budú uvedené do prevádzky po ich realizácií.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
GMT development, s.r.o. 8 1 441 000,00 20% EUR 4. December 2015 50242

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady Súťažné podklady 2. September 2015 2. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410715/content/341674/download","filename":"Návrh Zmluvy o dielo.pdf"}]
Ponuky uchádzačov EU-GROUP a.s. 29. December 2015 29. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410706/content/341669/download","filename":"EU-GROUP.PDF"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 19. Október 2015 19. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410724/content/341679/download","filename":"Informácia o výsledku.pdf"}]
Zmluva Zmluva 16. December 2015 16. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410730/content/341684/download","filename":"ZoD Kurov.pdf"}]
Ponuky uchádzačov EKO SVIP, s.r.o. 29. December 2015 29. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410736/content/341687/download","filename":"EKO SVIP.PDF"}]
Ponuky uchádzačov GMT development, s.r.o. 29. December 2015 29. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410712/content/341672/download","filename":"GMT.PDF"}]
Ponuky uchádzačov Doprastav, a.s. 29. December 2015 29. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410733/content/341685/download","filename":"Doprastav.pdf"}]
Ponuky uchádzačov EUROVIA SK, a.s. 29. December 2015 29. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410709/content/341670/download","filename":"EUROVIA.PDF"}]
Iný dokument k zákazke § 41 "ostatné" 11. September 2015 11. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410718/content/341676/download","filename":"§ 41 ostatné.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 19. Október 2015 19. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410727/content/341682/download","filename":"Informácia o výsledku.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 29. December 2015 29. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410703/content/341666/download","filename":"09 Zápisnica z posúdenia spln. účsti úspešný.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410703/content/341667/download","filename":"Zápisnica z vyhodn. ostatné.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 28. August 2015 28. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410700/content/341664/download","filename":"Súťažné podklady link.pdf"}]
Iný dokument k zákazke §41 "kritériá" 23. September 2015 23. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410721/content/341678/download","filename":"§ 41 kritériá.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×