Obstarávanie

Rekonštrukcia KSB Sveržov


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Sveržov
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
103 871,00
Konečná suma(Bez DPH):
124 631,00
Zaplatené:
119.98%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Riešený objekt sa nachádza na parcele č. CKN 251 v katastrálnom území obce Sveržov, ako samostatne stojaci objekt kultúrno-správnej budovy. V objekte sa nachádza 5 b.j. ktorých sa stavebné úpravy nebudú týkať a samotná časť KSB s príslušenstvom . Parcela je v zástavbe, susediaca s rodinnými domami, budovou obecného úradu a materskej školy. Terén je mierne svahovitý. Objekt má obdĺžnikový pôdorysný tvar. Pôdorys objektu je pozdĺžnou osou orientovaný smer východ - západ. Účelom stavby je rozšírenie priestorov sály kultúrneho domu, získanie väčšej plochy javiska, zrenovovanie schátralých priestorov príslušenstva kultúrneho domu, zabezpečiť vyhovujúcu vnútornú klímu a vytvoriť prostredie, kde by bolo možné uskutočňovať zvýšené nároky na kultúrno-spoločenský život narastajúceho počtu obyvateľov obce.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
GMT development, s.r.o. 3 124 631,00 Neuvedené EUR 5. Máj 2016 46749

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady Súťažné podklady 4. Január 2016 4. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/411658/content/163496/download","filename":"SP Sveržov KSB link.pdf"}]
Zmluva Rámcová zmluva o dielo č. 3050516 16. Máj 2016 16. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/664068/content/531330/download","filename":"Zmluva.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Dokumentácia z VO 31. Máj 2016 31. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/670897/content/402185/download","filename":"Dokumentácia VO Sveržov KSB link.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 23. Marec 2016 23. Marec 2016 []

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×