Obstarávanie

Rekonštrukcia KSB Sveržov


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Sveržov
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
103 871,00
Konečná suma(Bez DPH):
124 631,00
Zaplatené:
119.98%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Riešený objekt sa nachádza na parcele č. CKN 251 v katastrálnom území obce Sveržov, ako samostatne stojaci objekt kultúrno-správnej budovy. V objekte sa nachádza 5 b.j. ktorých sa stavebné úpravy nebudú týkať a samotná časť KSB s príslušenstvom . Parcela je v zástavbe, susediaca s rodinnými domami, budovou obecného úradu a materskej školy. Terén je mierne svahovitý. Objekt má obdĺžnikový pôdorysný tvar. Pôdorys objektu je pozdĺžnou osou orientovaný smer východ - západ. Účelom stavby je rozšírenie priestorov sály kultúrneho domu, získanie väčšej plochy javiska, zrenovovanie schátralých priestorov príslušenstva kultúrneho domu, zabezpečiť vyhovujúcu vnútornú klímu a vytvoriť prostredie, kde by bolo možné uskutočňovať zvýšené nároky na kultúrno-spoločenský život narastajúceho počtu obyvateľov obce.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
GMT development, s.r.o. 3 124 631,00 Neuvedené EUR 5. Máj 2016 46749

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady Súťažné podklady 4. Január 2016 4. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/411658/content/163496/download","filename":"SP Sveržov KSB link.pdf"}]
Zmluva Rámcová zmluva o dielo č. 3050516 16. Máj 2016 16. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/664068/content/531330/download","filename":"Zmluva.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Dokumentácia z VO 31. Máj 2016 31. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/670897/content/402185/download","filename":"Dokumentácia VO Sveržov KSB link.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 23. Marec 2016 23. Marec 2016 []

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×