Obstarávanie

Prístavba telocvične k CZŠ s MŠ sv. FAUSTÍNY DLHÁ LÚKA


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Faustíny
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
304 662,00
Konečná suma(Bez DPH):
298 220,00
Zaplatené:
97.88%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45200000-9
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Do školského areálu je navrhnutý objekt telocvične so zázemím, ktorý má kapacitne zabezpečiť potreby školy pre vyučovanie telesnej výchovy a organizáciu malých školských podujatí. Taktiež by mal vo večerných hodinách slúžiť na prenájom športovcom. Úlohou projektu bude aj kultivácia areálu školy na južnej strane pozemku vytvorením ihrísk a atrakcií v druhej fáze. Navrhovaná kapacita: 24 cvičencov Počet park. miest: - parkovanie ja zabezpečené pozdĺž jestvujúceho objektu CZŠ s MŠ

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
GMT development, s.r.o. 2 298 220,00 Neuvedené EUR 28. August 2018 234772

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Súbory
Zmluva Zmluva o dielo 5. Október 2018 5. Október 2018
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu 10. August 2018 10. August 2018
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia ponúk podľa § 53 ZVO 10. August 2018 10. August 2018
Súťažné podklady Suťažné podklady CZSsMS 22. Jún 2018 22. Jún 2018
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 10. August 2018 10. August 2018
Správa o zákazke Správa o zákazke 5. Október 2018 5. Október 2018
Ponuky uchádzačov Ponuka - GMT development, s.r.o. 5. Október 2018 5. Október 2018
Ponuky uchádzačov Ponuka - PEhAES, a.s. 5. Október 2018 5. Október 2018
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z vyhodnotenia ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky 10. August 2018 10. August 2018
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 10. August 2018 10. August 2018

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×