Obstarávanie

Úprava verejného priestranstva obce Hrabovec


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Hrabovec
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
197 741,00
Konečná suma(Bez DPH):
175 126,66
Zaplatené:
88.56%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Dôvodom výstavby a rekonštrukcie miestnych komunikácií a chodníkov je ich nevyhovujúci technický stav, alebo úplná absencia a zámer samosprávy obnoviť ju. V predmetnom území je v súčasnosti nevyhovujúci technický stav týchto komunikácii a chodníkov. Cieľom rekonštrukcie a výstavby je obnoviť kryty (povrchy) a samotné vozovky predmetných komunikácií, rekonštruovať a dostavať chodníky, lávky pre peších, spevnené plochy a zrevitalizovať zelené plochy SO 01 Komunikácie, chodníky a spevnené plochyspevnená plocha P1, chodník 1, chodník 2, chodník 3, chodník 5 SO 02 sadové úpravy a drobná architektúra SO 03 verejné osvetlenie SO 04 lávka pre peších Záujmové územie sa nachádza v intraviláne obce Hrabovec a tvorí ho územie ohraničené zástavbou budov, objektov občianskej vybavenosti a pozemkov. Stavba sa nachádza v katastrálnom území Hrabovec. Cieľom výstavby a rekonštrukcie je obnoviť kryty (povrchy) a samotné vozovky predmetných komunikácií a zrevitalizovať zelené plochy. Po ploche predmetnej stavby sa nachádzajú nadzemné aj podzemné rozvody inžinierskych sieti.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
GMT development, s.r.o. 0 210 152,00 20% EUR 5. Február 2016 46319

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zmluva Rámcová zmluva o dielo č. 250216 19. Február 2016 19. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/625159/content/432325/download","filename":"Ramcova ZoD Hrabovec GMT.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku 1. Február 2016 1. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410445/content/163667/download","filename":"Informácia o výsledku.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 14. December 2015 14. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410442/content/163543/download","filename":"SP Hrabovec link.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Dokumentácia z VO 18. Máj 2016 18. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/665339/content/536940/download","filename":"Dokumentácia VO link.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×