Obstarávanie

Realizácia plánu spoločných opatrení v obci Kružlová


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Kružlová
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
916 199,00
Konečná suma(Bez DPH):
885 833,33
Zaplatené:
96.68%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45233000-9
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Spoločné zariadenia a opatrenia riešené touto projektovou dokumentáciou sú : - komunikačné - poľné cesty - protierózne zariadenia a opatrenia zabraňujúce vodnej erózii - protierózne zariadenia a opatrenia zabraňujúce veternej erózii - protipovodňové zariadenia a opatrenia zabezpečujúce zadržiavanie vody v území ekologické - výsadba zelene Objekt SO-01 Poľné cesty pozostáva z týchto trás - Hlavná poľná cesta HPC4 dĺžky 190,000 m kryt z asfaltobetónu - Hlavná poľná cesta HPC7 dĺžky 1244,000 m kryt zo štrkodrviny - Hlavná poľná cesta HPC10 dĺžky 519,547 m kryt z asfaltobetónu - Hlavná poľná cesta HPC11 dĺžky 309,000 m kryt zo štrkodrviny - Hlavná poľná cesta HPC12 dĺžky 617,414 m kryt z asfaltobetónu - Hlavná poľná cesta HPC16 dĺžky 215,507 m kryt z asfaltobetónu - Vedľajšia poľná cesta VPC11 dĺžky 948,000 m kryt zo štrkodrviny - Vedľajšia poľná cesta VPC14 dĺžky 546,000 m kryt zo štrkodrviny - Vedľajšia poľná cesta VPC15 dĺžky 396,589 m kryt zo štrkodrviny - Vedľajšia poľná cesta VPC16 dĺžky 285,966 m kryt zo štrkodrviny - Vedľajšia poľná cesta VPC20 dĺžky 254,946 m kryt zo štrkodrviny Situovanie a technické riešenie trás vetiev je v zmysle ON 73 6118 Projektovanie poľných ciest v kategórii P 4/30 so šírkovým usporiadaním (viď príloha č.3) s jednostranným sklonom zabezpečujúcej obsluhu územia osobnými a nákladnými vozidlami. Smerovo sú komunikácie vedené v priamej a v smerových oblúkoch čiastočne s prechodnicami v tvare klotoidy. Výškovo sú komunikácie vedené približne v úrovni terénu s rešpektovaním dopravnej obslužnosti priľahlých objektov - pozemkov. Na vetvách sú navrhnuté výhybne šírky 2,00 dĺžky 20,00 m s nábehmi dĺžky 6,00 m v potrebnom rozsahu. V najnižších miestach a pri krížení navrhovaných ciest s odvodňovacími zariadeniami sú situované rúrový priepust DN 600. Celková dĺžka navrhovaných komunikácii je 5526,969 m. Celková dĺžka navrhovaných záchytných priekop je 1028,000 m. Celkový počet navrhovaných drevín je 102 ks.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
GMT development, s.r.o. 7 1 063 000,00 20% EUR 4. December 2015 50243

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady Súťažné podklady 2. September 2015 2. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/445677/content/360247/download","filename":"Návrh Zmluvy o dielo Kružlová.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 19. Október 2015 19. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/445686/content/360341/download","filename":"Informácia o výsledku.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 28. August 2015 28. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/445674/content/360243/download","filename":"Súťažné podklady link.pdf"}]
Iný dokument k zákazke § 41 "ostatné" 11. September 2015 11. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/445680/content/360251/download","filename":"§41 ostatné.pdf"}]
Iný dokument k zákazke §41 "kritériá" 23. September 2015 23. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/445683/content/360336/download","filename":"§ 41 kritériá.pdf"}]
Zmluva Zmluva 16. December 2015 16. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/445692/content/360344/download","filename":"ZoD Kružlová.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Dokumentácia z VO 14. Apríl 2016 14. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/645557/content/793857/download","filename":"Dokumentácia VO.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×