Obstarávanie

Rekonštrukcia budovy s priľahlým areálom v Červenom Kláštore v správe MPRV SR


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
810 032,00
Konečná suma(Bez DPH):
810 032,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Áno
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky sú stavebné práce pri rekonštrukcii budovy s priľahlým areálom v Červenom Kláštore v správe MPRV SR v objektovej skladbe: SO 01REKONŠTRUKCIA HLAVNÉHO OBJEKTU SO 02REKONŠTRUKCIA OPLOTENIA SO 03ODDYCHOVÝ PRÍSTREŠOK SO 04REKONŠTRUKCIA SPEVNENEJ PLOCHY Bližšia špecifikácia je súčasťou projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
GMT development, s.r.o. 2 810 032,00 Neuvedené EUR 15. Máj 2019 253543

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke Odpoveď 25.3. 25. Marec 2019 25. Marec 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3030607/content/929594/download","filename":"link odpoveď 25.3..docx"}]
Zmluva Zmluva o dielo 22. Máj 2019 22. Máj 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3039803/content/947426/download","filename":"ZoD_Cerveny Klastor.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 22. Máj 2019 22. Máj 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3039805/content/947428/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk po el. aukciou.doc"}]
Iný dokument k zákazke VV aktualizovaný 20.3. 20. Marec 2019 20. Marec 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3029933/content/928252/download","filename":"Výkaz výmer- Rekonštrukcia budovy v správe MPRV SR- aktualizovaný.xlsx"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica zo splnenie podmienok účasti 22. Máj 2019 22. Máj 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3039807/content/947430/download","filename":"Zápisnica zo splnenia podmienok účasti.docx"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 22. Máj 2019 22. Máj 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3039810/content/947433/download","filename":"Výsledky EA.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 22. Máj 2019 22. Máj 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3039808/content/947431/download","filename":"Správa o zákazke.doc"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia 6. Máj 2019 6. Máj 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3037583/content/942991/download","filename":"Informácia o výsledku.docx"}]
Iný dokument k zákazke Aktualizácia výkazu výmer 11. Marec 2019 11. Marec 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3028696/content/925792/download","filename":"link aktualizácia VV.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 22. Máj 2019 22. Máj 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3039809/content/947432/download","filename":"Výsledky EA.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 22. Máj 2019 22. Máj 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3039804/content/947427/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk.doc"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica z otvárania ponúk pred el. aukciou 22. Máj 2019 22. Máj 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3039806/content/947429/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk pred el. aukciou.doc"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 11. Marec 2019 11. Marec 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3028575/content/925623/download","filename":"link SP .pdf"}]
Iný dokument k zákazke Odpovede na otázky VO 419862.pdf 19. Marec 2019 26. Marec 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3029789/content/930204/download","filename":"Odpovede na otázky VO 419862.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×