Obstarávanie

STAVEBNÉ ÚPRAVY KULTÚRNO-SPRÁVNEJ BUDOVY V KOMÁROVE


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Komárov
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
110 251,00
Konečná suma(Bez DPH):
110 251,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45210000-2
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Kritéria nákladov

Opis obstarávania

Obsahom stavebných úprav je: Výmena strešnej konštrukcie a krytiny, Zateplenie budovy, Výmena okien a dverí /prízemie a suterén/, Stavebné úpravy v interiéri /vytvorenie priestorov pre potreby OcÚ kancelária starostu, knižnica, zasadačka, salónik, sociálne zariadenie : pre športové účely posilňovňa, šatňa, sprchy/, Rozvody inžinierskych sietí v interiéri /voda, kanál, plyn, elektrina/, Výmena podlahových krytín v celom objekte KSB. Bližšie informácie v súťažných podkladoch.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
GMT development, s.r.o. 2 110 251,00 Neuvedené EUR 28. Apríl 2016 46906

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady Súťažné podklady 20. Január 2016 20. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410580/content/163839/download","filename":"Suťažné podklady – Komarov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410580/content/163840/download","filename":"A - Sprievodná správa Komárov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410580/content/163841/download","filename":"B1- Súhrnná technická správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410580/content/163842/download","filename":"Výkaz výmer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410580/content/163843/download","filename":"EHB_Komarov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410580/content/163844/download","filename":"C1-SITUÁCIA - STARÝ STAV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410580/content/163845/download","filename":"C2-SITUÁCIA - NOVÝ STAV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410580/content/163846/download","filename":"C-SITUÁCIA ŠIRŠÍCH VZŤAHOV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410580/content/163847/download","filename":"D.01-PÔDORYS 1.NP - STARÝ STAV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410580/content/163848/download","filename":"D1.02-PÔDORYS 2.NP - STARÝ STAV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410580/content/163849/download","filename":"D1.03-PÔDORYS 1.PP - STARÝ STAV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410580/content/163850/download","filename":"D1.04-REZ A-A - STARÝ STAV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410580/content/163851/download","filename":"D1.05-REZ B-B - STARÝ STAV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410580/content/163852/download","filename":"D1.06- ČELNÝ POHĽAD - STARÝ STAV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410580/content/163853/download","filename":"D1.07-BOČNÝ POHĽAD - STARÝ STAV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410580/content/163854/download","filename":"D1.08-ZADNÝ POHĽAD - STARÝ STAV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410580/content/163855/download","filename":"D1.09-BOČNÝ POHĽAD - STARÝ STAV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410580/content/163856/download","filename":"D1.10-PÔDORYS 1.NP - BÚRACIE PRÁCE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410580/content/163857/download","filename":"D1.11-PÔDORYS 2.NP - BÚRACIE PRÁCE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410580/content/163858/download","filename":"D1.12-PÔDORYS 1.PP - BÚRACIE PRÁCE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410580/content/163859/download","filename":"D1.13-REZ A-A - BÚRACIE PRÁCE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410580/content/163860/download","filename":"D1.14 - REZ B-B - BÚRACIE PRÁCE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410580/content/163861/download","filename":"D1.15-ČELNÝ POHĽAD - BÚRACIE PRÁCE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410580/content/163862/download","filename":"D1.16 - BOČNÝ POHĽAD - BÚRACIE PRÁCE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410580/content/163863/download","filename":"D1.17-ZADNÝ POHĽAD - BÚRACIE PRÁCE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410580/content/163864/download","filename":"D1.18 - BOČNÝ POHĽAD - BÚRACIE PRÁCE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410580/content/163865/download","filename":"D1.19-ZÁKLADY - NOVÝ STAV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410580/content/163866/download","filename":"D1.20-PÔDORYS 1.NP- NOVÝ STAV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410580/content/163867/download","filename":"D1.21-PÔDORYS 2.NP- NOVÝ STAV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410580/content/163868/download","filename":"D1.22-PÔDORYS 1.PP- NOVÝ STAV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410580/content/163869/download","filename":"D1.23-PÔDORYS STROPU NAD 2.NP- NOVÝ STAV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410580/content/163870/download","filename":"D1.24-PÔDORYS KROVU I- NOVÝ STAV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410580/content/163871/download","filename":"D1.25-PÔDORYS KROVU II- NOVÝ STAV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410580/content/163872/download","filename":"D1.26-PÔDORYS STRECHY- NOVÝ STAV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410580/content/163873/download","filename":"D1.27-REZ A-A- NOVÝ STAV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410580/content/163874/download","filename":"D1.28-REZ B-B- NOVÝ STAV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410580/content/163875/download","filename":"D1.29-ČELNÝ POHĽAD- NOVÝ STAV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410580/content/163876/download","filename":"D1.30-BOČNÝ POHĽAD- NOVÝ STAV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410580/content/163877/download","filename":"D1.29-ČELNÝ POHĽAD- NOVÝ STAV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410580/content/163878/download","filename":"D1.30-BOČNÝ POHĽAD- NOVÝ STAV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410580/content/163879/download","filename":"D1.31-ZADNÝ POHĽAD- NOVÝ STAV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410580/content/163880/download","filename":"D1.32-BOČNÝ POHĽAD- NOVÝ STAV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410580/content/163881/download","filename":"D1.33-VÝPIS OKIEN A DVERÍ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410580/content/163882/download","filename":"SP - STAVEBNÉ ÚPRAVY KSB KOMÁROV.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia o otváraní ponúk - podľa §41 8. Február 2016 8. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410583/content/164064/download","filename":"41-Komárov.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 4. Máj 2016 4. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/657761/content/470122/download","filename":"VYSLEDOK_VKomárov.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×