Obstarávanie

Vranov nad Topľou OR PZ, rekonštrukcia budovy pre OR


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
3 978 101,00
Konečná suma(Bez DPH):
3 284 286,66
Zaplatené:
82.55%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45216111-5
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

1. Predmetom zákazky je komplexná obnova a prestavba bývalého areálu nemocnice s poliklinikou pre zmenu jeho budúcej prevádzky a vytvorenia priestorov pre potreby Okresného riaditeľstva PZ vo Vranove nad Topľou v rozsahu spracovaného projektu stavby. V rámci rekonštrukcie budú niektoré pôvodné objekty (garáže, vrátnica, sklad, nadzemná nádrž) asanované, iné (administratívna budova, objekt márnice so záložným zdrojom elektrickej energie) budú rekonštruované resp. prestavané a časť objektov bude novovybudovaná. 2. Stavba je členená na nasledovné stavebné objekty : 2.1. SO 1. Stavebné objekty 2.1.1. SO 100 Príprava územia 2.1.2. SO 101.1 Administratívna budova, ľavé krídlo dokončenie 2.1.3 SO 101 Administratívna budova, pravé krídlo 2.1.4. SO 102 Administratívna budova, zadné krídlo 1/5 2.1.5. SO 103 Administratívna budova, prístavba 2.1.6. SO 104 Kynológia 2.1.7 SO 105 Autodielňa + Sklady 2.1.8 SO 106 Garáž 2.1.9. SO 107 Otvorený prístrešok PHM 2.1.10. SO 108 Otvorený prístrešok pre osobné automobily 2.1.11. SO 109 Prístrešok pre náhradný zdroj elektrickej energie 2.1.12. SO 110 Prístrešok pre kontajnery 2.2. SO 2. Komunikácie a spevnené plochy 2.2.1. SO 201 Oplotenie 2.2.2. SO 202 Spevnené plochy a komunikácie 2.3.SO 3. ZTI prípojky 2.3.1. SO 302 Kanalizačná prípojka 2.3.2. SO 303 Areálové rozvody vody 2.3.3. SO 304 Areálová kanalizácia 2.3.4. SO 305 Odvodnenie spevnených plôch 2.3.5. SO 306 Preložka verejného vodovodu 2.4. SO 4. Elektrorozvody 2.4.1. SO 402 Vonkajšie káblové rozvody silnoprúdové 2.4.2. SO 403 Vonkajšie káblové rozvody slaboprúdové 2.4.3. SO 404 Vonkajšie osvetlenie 2.4.5. SO 405 Preložka káblov NN prípojky 2.4.6.SO 406 Preložka vzdušného NN vedenia 2.4.7. SO 407 Preložka podzemného slaboprúdového vedenia

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
GMT development, s.r.o. 9 3 941 144,00 20% EUR 3. Február 2016 53787

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Súbory
Súťažné podklady Súťažné podklady 23. Október 2015 23. Október 2015
Iný dokument k zákazke Doplnenie súťažných podkladov - VV 26. Október 2015 26. Október 2015
Suma skutočne uhradeného plnenia Zmluva o dielo č. OVO1-2016/000044-041 9. Máj 2017 9. Máj 2017
Ponuky uchádzačov ponuka 22. Február 2016 22. Február 2016
Ponuky uchádzačov ponuka 22. Február 2016 22. Február 2016
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie 4. November 2015 4. November 2015
Suma skutočne uhradeného plnenia Vranov nad Topľou OR PZ, rekonštrukcia budovy pre OR 6. Apríl 2018 6. Apríl 2018
Ponuky uchádzačov ponuka 22. Február 2016 22. Február 2016
Ponuky uchádzačov ponuka 22. Február 2016 22. Február 2016
Zápisnica zápisnica 22. Február 2016 22. Február 2016
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti zápisnica 22. Február 2016 22. Február 2016
Ponuky uchádzačov ponuka 22. Február 2016 22. Február 2016
Správa o zákazke správa o zíkazke 15. Február 2016 15. Február 2016
Iný dokument k zákazke Informácia otváranie ponúk časť Kritériá 8. December 2015 8. December 2015
Ponuky uchádzačov ponuka 22. Február 2016 22. Február 2016
Zápisnica z otvárania ponúk zápisnica z otvárania ponúk 22. Február 2016 22. Február 2016
Ponuky uchádzačov skupina REAL PO - MOVYROB ponuka 22. Február 2016 22. Február 2016
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva o dielo č. OVO1-2016/000044-041 9. Máj 2017 9. Máj 2017
Ponuky uchádzačov ponuka 22. Február 2016 22. Február 2016
Iný dokument k zákazke Informcia otváranie ponúk časť Ostatné 10. November 2015 10. November 2015
Ponuky uchádzačov ponuka 22. Február 2016 22. Február 2016

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×