Obstarávanie

Vranov nad Topľou OR PZ, rekonštrukcia budovy pre OR


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
3 978 101,00
Konečná suma(Bez DPH):
3 284 286,66
Zaplatené:
82.55%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45216111-5
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

1. Predmetom zákazky je komplexná obnova a prestavba bývalého areálu nemocnice s poliklinikou pre zmenu jeho budúcej prevádzky a vytvorenia priestorov pre potreby Okresného riaditeľstva PZ vo Vranove nad Topľou v rozsahu spracovaného projektu stavby. V rámci rekonštrukcie budú niektoré pôvodné objekty (garáže, vrátnica, sklad, nadzemná nádrž) asanované, iné (administratívna budova, objekt márnice so záložným zdrojom elektrickej energie) budú rekonštruované resp. prestavané a časť objektov bude novovybudovaná. 2. Stavba je členená na nasledovné stavebné objekty : 2.1. SO 1. Stavebné objekty 2.1.1. SO 100 Príprava územia 2.1.2. SO 101.1 Administratívna budova, ľavé krídlo dokončenie 2.1.3 SO 101 Administratívna budova, pravé krídlo 2.1.4. SO 102 Administratívna budova, zadné krídlo 1/5 2.1.5. SO 103 Administratívna budova, prístavba 2.1.6. SO 104 Kynológia 2.1.7 SO 105 Autodielňa + Sklady 2.1.8 SO 106 Garáž 2.1.9. SO 107 Otvorený prístrešok PHM 2.1.10. SO 108 Otvorený prístrešok pre osobné automobily 2.1.11. SO 109 Prístrešok pre náhradný zdroj elektrickej energie 2.1.12. SO 110 Prístrešok pre kontajnery 2.2. SO 2. Komunikácie a spevnené plochy 2.2.1. SO 201 Oplotenie 2.2.2. SO 202 Spevnené plochy a komunikácie 2.3.SO 3. ZTI prípojky 2.3.1. SO 302 Kanalizačná prípojka 2.3.2. SO 303 Areálové rozvody vody 2.3.3. SO 304 Areálová kanalizácia 2.3.4. SO 305 Odvodnenie spevnených plôch 2.3.5. SO 306 Preložka verejného vodovodu 2.4. SO 4. Elektrorozvody 2.4.1. SO 402 Vonkajšie káblové rozvody silnoprúdové 2.4.2. SO 403 Vonkajšie káblové rozvody slaboprúdové 2.4.3. SO 404 Vonkajšie osvetlenie 2.4.5. SO 405 Preložka káblov NN prípojky 2.4.6.SO 406 Preložka vzdušného NN vedenia 2.4.7. SO 407 Preložka podzemného slaboprúdového vedenia

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
GMT development, s.r.o. 9 3 941 144,00 20% EUR 3. Február 2016 53787

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady Súťažné podklady 23. Október 2015 23. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110742/download","filename":"Súťažné podklady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110743/download","filename":"01 SO 100 - Príprava územia - 09-2012.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110744/download","filename":"02.01 SO 101.1 - Administratívna budova - Ľavé krídlo - dokončenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110745/download","filename":"05 SO 104 - Kynológia - 09-2012.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110746/download","filename":"06 SO 106 - Garáž - 09-2012.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110747/download","filename":"07 SO 107 - Otvorený prístrešok PHM - 09-2012.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110748/download","filename":"08 SO 108 - Otvorený prístrešok pre osobné automobily - 09-2012.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110749/download","filename":"09 SO 109 - Prístrešok pre náhradný zdroj el.energie - 09-2012.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110750/download","filename":"10 SO 110 - Prístrešok pre kontajnery - 09-2012.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110751/download","filename":"11 SO 201 - Oplotenie - 09-2012.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110752/download","filename":"12 SO 202 - Spevnené plochy a komunikácie - 09-2012.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110753/download","filename":"13 SO 302 - Kanalizačná prípojka - 09-2012.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110754/download","filename":"14 SO 303 - Areálové rozvody vody - 09-2012.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110755/download","filename":"14 SO 304 - Areálová kanalizácia - 09-2012.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110756/download","filename":"14 SO 305 - Odvodnenie spevnených plôch - 09-2012.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110757/download","filename":"15 SO 306 - Preložka verejného vodovodu - 09-2012.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110758/download","filename":"16 SO 402 - Vonkajšie kabelové rozvody silnoprúdové - 09-2012.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110759/download","filename":"17 SO 403 - Vonkajšie rozvody slaboprúdové - 09-2012.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110760/download","filename":"18 SO 404 - Vonkajšie osvetlenie - 09-2012.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110761/download","filename":"19 SO 405 - Preložka káblov NN prípojky - 09-2012.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110762/download","filename":"20 SO 406 - PRELOŽKA VZDUŠNÉHO NN VEDENIA - 09-2012.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110763/download","filename":"21 SO 407 - Preložka podzemného slaboprúdového vedenia - 09-2012.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110764/download","filename":"SÚHRNNÝ VYKAZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110765/download","filename":"MESTO + SPP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110766/download","filename":"ORPZ - DOKLADY K DSP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110767/download","filename":"OÚŽP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110768/download","filename":"STAVEBNÉ POVOLENIE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110769/download","filename":"STAVEBNÉ POVOLENIE-VODNÁ STAVBA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110770/download","filename":"00_KryciList.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110771/download","filename":"01-TechSprava_101-3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110772/download","filename":"02-podorys_1PP_101-3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110773/download","filename":"03-podorys_1NP_101-3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110774/download","filename":"04-podorys_2NP_101-3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110775/download","filename":"05-podorys_3NP_101-3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110776/download","filename":"06-TechnSprava_104.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110777/download","filename":"07-podorys_1NP_104.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110778/download","filename":"08-TechnSprava_105-6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110779/download","filename":"09-podorys_1NP_105-6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110780/download","filename":"10-TechnSprava_107.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110781/download","filename":"11-TechnSprava_108-10.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110782/download","filename":"_D0-OBALKA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110783/download","filename":"01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110784/download","filename":"02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110785/download","filename":"03.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110786/download","filename":"04.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110787/download","filename":"05.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110788/download","filename":"06.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110789/download","filename":"07.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110790/download","filename":"DETAIL.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110791/download","filename":"D1.1_01_TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110792/download","filename":"D1.1_02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110793/download","filename":"D1.1_03.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110794/download","filename":"D1.1_OBALKA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110795/download","filename":"D1.2_01_TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110796/download","filename":"D1.2_02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110797/download","filename":"D1.2_03.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110798/download","filename":"D1.2_OBALKA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110799/download","filename":"D1_HLAVNA OBALKA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110800/download","filename":"01 - SO 101 TS- DRS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110801/download","filename":"02 - Výkres stropov v pôvodnej výťahovej šachte.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110802/download","filename":"03 - Vykres ocelovych prekladov v dodatocnych otvoroch v stenach.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110803/download","filename":"03a - Dverne preklady na 1.PP _PDF.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110804/download","filename":"03b - Dverne preklady na 1.NP_PDF.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110805/download","filename":"03c - Dverne preklady na 2.NP_PDF.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110806/download","filename":"03d - Dverne preklady na 3.NP_PDF.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110807/download","filename":"_OBALKA_SO 101_UK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110808/download","filename":"01_TS UVK Policia VT SO 101.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110809/download","filename":"02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110810/download","filename":"03.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110811/download","filename":"04.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110812/download","filename":"05.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110813/download","filename":"06.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110814/download","filename":"07.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110815/download","filename":"01-VV-OOPZ-SO101-VZT-TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110816/download","filename":"03-VV-OOPZ-SO101-VZT-1PP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110817/download","filename":"04-VV-OOPZ-SO101-VZT-1NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110818/download","filename":"05-VV-OOPZ-SO101-VZT-2NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110819/download","filename":"06-VV-OOPZ-SO101-VZT-3NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110820/download","filename":"07-VV-OOPZ-SO101-VZT-STRECHA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110821/download","filename":"08-VV-OOPZ-SO101-VZT-REZY1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110822/download","filename":"09-VV-OOPZ-SO101-VZT-REZY2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110823/download","filename":"VV_SO101_ZTI_02_ZAKLADY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110824/download","filename":"VV_SO101_ZTI_03_IPP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110825/download","filename":"VV_SO101_ZTI_04_INP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110826/download","filename":"VV_SO101_ZTI_05_IINP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110827/download","filename":"VV_SO101_ZTI_06_IIINP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110828/download","filename":"VV_SO101_ZTI_07_SCHEMA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110829/download","filename":"18 Protokol.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110830/download","filename":"E-00 Čelný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110831/download","filename":"E-01 Technická správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110832/download","filename":"E-02 Svetelná elektroinštalácia 1.PP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110833/download","filename":"E-03 Zásuvková elektroinštalácia 1.PP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110834/download","filename":"E-04 Rozvádzač RS0.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110835/download","filename":"E-05 Svetelná elektroinštalácia 1.NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110836/download","filename":"E-06 Zásuvková elektroinštalácia 1.NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110837/download","filename":"E-07 Rozvádzač RS1.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110838/download","filename":"E-08 Svetelná elektroinštalácia 2.NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110839/download","filename":"E-09 Zásuvková elektroinštalácia 2.NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110840/download","filename":"E-10 Rozvádzač RS2.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110841/download","filename":"E-11 Svetelná elektroinštalácia 3.NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110842/download","filename":"E-12 Zásuvková elektroinštalácia 3.NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110843/download","filename":"E-13 Rozvádzač RS3.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110844/download","filename":"E-14 Dozbrojenie rozvádzača HR-NN.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110845/download","filename":"E-15 Doplnenie silového napájania ÚK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110846/download","filename":"E-16 Dozbrojenie rozvádzača RK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110847/download","filename":"E-17 Rozvádzač RP1.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110848/download","filename":"01 - Pôdorys I.PP EZS - SO 102.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110849/download","filename":"02 - Pôdorys I.NP EZS - SO 101.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110850/download","filename":"03 - Pôdorys I.NP EZS - SO 102.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110851/download","filename":"04 - Pôdorys I.NP EZS - SO 103.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110852/download","filename":"05 - Pôdorys II.NP - EZS - SO 101.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110853/download","filename":"06 - Pôdorys II.NP - EZS - SO 102.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110854/download","filename":"07 - Pôdorys II.NP - EZS - SO 103.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110855/download","filename":"08 - Pôdorys III.NP - EZS - SO 101.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110856/download","filename":"09 - Pôdorys III.NP - EZS - SO 102.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110857/download","filename":"10 - Blokova schema EZS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110858/download","filename":"11 - Pôdorys I.PP - SK - SO 101.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110859/download","filename":"12 - Pôdorys I.PP - SK - SO 102.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110860/download","filename":"13 - Pôdorys I.NP - SK - SO 101.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110861/download","filename":"14 - Pôdorys I.NP - SK - SO 102.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110862/download","filename":"15 - Pôdorys I.NP - SK - SO 103.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110863/download","filename":"16 - Pôdorys II.NP - SK - SO 101.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110864/download","filename":"17 - Pôdorys II.NP - SK - SO 102.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110865/download","filename":"18 - Pôdorys II.NP - SK - SO 103.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110866/download","filename":"19 - Pôdorys II.NP - SK - LAVE KRIDLO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110867/download","filename":"20 - Pôdorys III.NP - SK - SO 101.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110868/download","filename":"21 - Pôdorys III.NP - SK - SO 102.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110869/download","filename":"22 - RACK 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110870/download","filename":"23 - RACK 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110871/download","filename":"24 - RACK 3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110872/download","filename":"25 - Pôdorys I.PP - ROZHLAS - LAVE KRIDLO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110873/download","filename":"26 - Pôdorys I.PP - ROZHLAS - SO 101.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110874/download","filename":"27 - Pôdorys I.PP - ROZHLAS - SO 102.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110875/download","filename":"28 - Pôdorys I.NP - ROZHLAS - LAVE KRIDLO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110876/download","filename":"29 - Pôdorys I.NP - ROZHLAS - SO 101.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110877/download","filename":"30 - Pôdorys I.NP - ROZHLAS - SO 102.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110878/download","filename":"31 - Pôdorys I.NP - ROZHLAS - SO 103.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110879/download","filename":"32 - Pôdorys II.NP - ROZHLAS - LAVE KRIDLO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110880/download","filename":"33 - Pôdorys II.NP - ROZHLAS - SO 101.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110881/download","filename":"34 - Pôdorys II.NP - ROZHLAS - SO 102.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110882/download","filename":"35 - Pôdorys II.NP - ROZHLAS - SO 103.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110883/download","filename":"36 - Pôdorys III.NP - ROZHLAS - LAVE KRIDLO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110884/download","filename":"37 - Pôdorys III.NP - ROZHLAS - SO 101.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110885/download","filename":"38 - Pôdorys III.NP - ROZHLAS - SO 102.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110886/download","filename":"39 - Blokova schema - ROZHLAS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110887/download","filename":"SO 101 - 103 - SLP OBALKA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110888/download","filename":"TS_SLP_SO101-103.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110889/download","filename":"01_MaR_Technická správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110890/download","filename":"01_MaR_Titl Technická správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110891/download","filename":"02_MaR_Titl Zoznam prístrojov a zariadení.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110892/download","filename":"02_MaR_Zoznam prístrojov a zariadení.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110893/download","filename":"03_MaR_Kábelová listina.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110894/download","filename":"03_MaR_Titl Kábelová listina.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110895/download","filename":"04_MaR_Rozvádzač RMS2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110896/download","filename":"04_MaR_Titl Rozvádzač RMS2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110897/download","filename":"05_MaR_Funkčná schéma MaR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110898/download","filename":"06_MaR_Situačná schéma MaR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110899/download","filename":"07_MaR_Komunikačné prepojenie klimatizačných jednotiek.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110900/download","filename":"MaR_Titl Obálka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110901/download","filename":"_D2_OBALKA_SO 101.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110902/download","filename":"01 - TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110903/download","filename":"02_SO 101.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110904/download","filename":"03_SO 101.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110905/download","filename":"04_SO 101.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110906/download","filename":"05_SO 101.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110907/download","filename":"06_SO 101.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110908/download","filename":"07_SO 101.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110909/download","filename":"08_SO 101.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110910/download","filename":"09_SO 101.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110911/download","filename":"10_SO 101.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110912/download","filename":"11_SO 101.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110913/download","filename":"12_SO 101.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110914/download","filename":"13_SO 101.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110915/download","filename":"14_SO 101.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110916/download","filename":"15_SO 101.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110917/download","filename":"16_SO 101.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110918/download","filename":"17_SO 101.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110919/download","filename":"18_SO 101.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110920/download","filename":"19_SO 101.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110921/download","filename":"20_SO 101.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110922/download","filename":"21_SO 101 .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110923/download","filename":"22_SO 101.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110924/download","filename":"23_SO 101.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110925/download","filename":"24_SO 101.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110926/download","filename":"25_SO 101.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110927/download","filename":"26_SO 101.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110928/download","filename":"01 - SO 102 TS- DRS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110929/download","filename":"02a - Výkres tvaru dosky na kóte +5,550 .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110930/download","filename":"02b - Výkres výstuže dosky na kóte +5,550.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110931/download","filename":"03a - Výkres tvaru vencov na kóte +8,550.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110932/download","filename":"03b - Výkres výstuže vencov na kóte +8,550.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110933/download","filename":"4 - Výkres oceľovej konštrukcie strupu na kóte +5,550.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110934/download","filename":"05 - Vykres OK strechy na kote +9,005_PDF.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110935/download","filename":"06 -VÝKRES ZOSILNENIA PILIEROV A STIEN NA 1.NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110936/download","filename":"07 - VÝKRES ZOSILNENIA PILIEROV A STIEN NA 1.PP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110937/download","filename":"08 - Vykres tvaru a vystuze anglickych dvorcov_PDF.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110938/download","filename":"09-OCELOVÉ SHODISKO V ČASTI VSTUPU DO VESTIBULU.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110939/download","filename":"_OBALKA UK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110940/download","filename":"01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110941/download","filename":"02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110942/download","filename":"03.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110943/download","filename":"04.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110944/download","filename":"05.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110945/download","filename":"06.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110946/download","filename":"01-VV-OOPZ-SO102-VZT-TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110947/download","filename":"03-VV-OOPZ-SO102-VZT-1PP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110948/download","filename":"04-VV-OOPZ-SO102-VZT-1NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110949/download","filename":"VV_SO102_ZTI_02_ZAKLADY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110950/download","filename":"VV_SO102_ZTI_03_INP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110951/download","filename":"VV_SO102_ZTI_04_IINP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110952/download","filename":"VV_SO102_ZTI_05_IIINP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110953/download","filename":"VV_SO102_ZTI_06_SCHEMA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110954/download","filename":"15 Protokol.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110955/download","filename":"E-00 Čelný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110956/download","filename":"E-01 Technická správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110957/download","filename":"E-02 Svetelná elektroinštalácia 1.PP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110958/download","filename":"E-03 Zásuvková elektroinštalácia 1.PP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110959/download","filename":"E-04 Svetelná elektroinštalácia 1.NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110960/download","filename":"E-05 Svetelná elektroinštalácia 2.NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110961/download","filename":"E-05 Zásuvková elektroinštalácia 1.NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110962/download","filename":"E-06 Zásuvková elektroinštalácia 2.NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110963/download","filename":"E-08 Svetelná elektroinštalácia 3.NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110964/download","filename":"E-09 Zásuvková elektroinštalácia 3.NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110965/download","filename":"E-10 Rozvádzač RS0.3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110966/download","filename":"E-11 Rozvádzač RS1.3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110967/download","filename":"E-12 Rozvádzač RS2.3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110968/download","filename":"E-13 Rozvádzač RS3.3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110969/download","filename":"E-14 VZT 1.NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110970/download","filename":"_D3_OBALKA_SO 102.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110971/download","filename":"01 - TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110972/download","filename":"02_SO 102.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110973/download","filename":"03_SO 102.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110974/download","filename":"04_SO 102.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110975/download","filename":"05_SO 102.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110976/download","filename":"06_SO 102.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110977/download","filename":"07_SO 102.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110978/download","filename":"08_SO 102.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110979/download","filename":"09_SO 102.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110980/download","filename":"10_SO 102.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110981/download","filename":"11_SO 102.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110982/download","filename":"12_SO 102.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110983/download","filename":"13_SO 102.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110984/download","filename":"14_SO 102.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110985/download","filename":"15_SO 102.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110986/download","filename":"16_SO 102.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110987/download","filename":"18_SO 102.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110988/download","filename":"19_SO 102 .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110989/download","filename":"20_SO 102.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110990/download","filename":"21_SO 102.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110991/download","filename":"22_SO 102.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110992/download","filename":"23_SO 102.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110993/download","filename":"24_SO 102.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110994/download","filename":"25_SO 102.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110995/download","filename":"01 - SO 103 TS- DRS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110996/download","filename":"2a - Výkres tvaru dosky na kóte +2,350.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110997/download","filename":"2b - Výkres výstuže dosky na kóte +2,350.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110998/download","filename":"3a - Výkres tvaru dosky na kóte +5,450.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/110999/download","filename":"3b - Výkres výstuže dosky na kóte +5,450.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111000/download","filename":"4a - Výkres tvaru rámov 1 a 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111001/download","filename":"4b - Výkres výstuže rámu 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111002/download","filename":"4c - Výkres výstuže rámu 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111003/download","filename":"5 - Výkres tvaru a výstuže prievlaku P1 a P2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111004/download","filename":"6 - Výkres výstuže schodiska.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111005/download","filename":"7 - Výkres výstuže základový pätiek.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111006/download","filename":"01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111007/download","filename":"02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111008/download","filename":"03.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111009/download","filename":"04.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111010/download","filename":"01-VV-OOPZ-SO103-VZT-TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111011/download","filename":"03-VV-OOPZ-SO103-VZT-1NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111012/download","filename":"04-VV-OOPZ-SO103-VZT-2NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111013/download","filename":"05-VV-OOPZ-SO103-VZT-REZY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111014/download","filename":"06-VV-OOPZ-SO103-VZT-REZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111015/download","filename":"VV_SO103_ZTI_02_ZAKLADY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111016/download","filename":"VV_SO103_ZTI_03_INP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111017/download","filename":"VV_SO103_ZTI_04_IINP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111018/download","filename":"VV_SO103_ZTI_05_SCHEMA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111019/download","filename":"E-00 Čelný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111020/download","filename":"E-01 Technická správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111021/download","filename":"E-02 Svetelná elektroinštalácia 1.NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111022/download","filename":"E-03 Zásuvková elektroinštalácia 1.NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111023/download","filename":"E-04 Svetelná elektroinštalácia 2.NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111024/download","filename":"E-05 Zásuvková elektroinštalácia 2.NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111025/download","filename":"E-06 Rozvádzač RS1.4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111026/download","filename":"E-07 Rozvádzač RS2.4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111027/download","filename":"E-08 Protokol.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111028/download","filename":"_D4_OBALKA_SO 103.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111029/download","filename":"01 - TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111030/download","filename":"02_SO 103.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111031/download","filename":"03_SO 103.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111032/download","filename":"04_SO 103.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111033/download","filename":"05_SO 103.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111034/download","filename":"06_SO 103.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111035/download","filename":"08_SO 103.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111036/download","filename":"09_SO 103.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111037/download","filename":"11_SO 103.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111038/download","filename":"12_SO 103.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111039/download","filename":"13_SO 103.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111040/download","filename":"14_SO 103.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111041/download","filename":"15_SO 103.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111042/download","filename":"16_SO 103.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111043/download","filename":"17_SO 103.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111044/download","filename":"1- TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111045/download","filename":"2 - Výkres tvaru a výstuže vencov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111046/download","filename":"3 - Oceľová konštrukcia - kynológia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111047/download","filename":"15- OBALKA STATIKA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111048/download","filename":"16 - OBALKA UK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111049/download","filename":"UK - 01 - TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111050/download","filename":"UK - 02 - Podorys 1NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111051/download","filename":"UK - 03 - Zvisla schema UK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111052/download","filename":"17 - OBALKA PLYN.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111053/download","filename":"PLYN - 01 TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111054/download","filename":"PLYN - 02 - Situácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111055/download","filename":"PLYN - 03 - Napojenie plynovodu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111056/download","filename":"PLYN - 04 - Podorys 1np.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111057/download","filename":"PLYN - 05 - Axonometria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111058/download","filename":"19 - OBALKA ZTI.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111059/download","filename":"VV_SO104_ZTI_01_TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111060/download","filename":"VV_SO104_ZTI_02_ZAKLADY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111061/download","filename":"VV_SO104_ZTI_03_ZAKLADYDETAIL.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111062/download","filename":"VV_SO104_ZTI_04_INP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111063/download","filename":"VV_SO104_ZTI_05_Schema.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111064/download","filename":"06 Protokol.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111065/download","filename":"20 - OBALKA - ELI.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111066/download","filename":"E-00 Čelný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111067/download","filename":"E-01 Technická správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111068/download","filename":"E-02 Svetelná elektroinštalácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111069/download","filename":"E-03 Zásuvková elektroinštalácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111070/download","filename":"E-04 Rozvádzač HR104.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111071/download","filename":"E-05 Bleskozvod.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111072/download","filename":"21 - OBALKA SLP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111073/download","filename":"SO104_I.NP - EZS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111074/download","filename":"SO104_I.NP - SK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111075/download","filename":"Technicka sprava_Slaboprud_SO104.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111076/download","filename":"_SO 104 - Obalka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111077/download","filename":"01 - TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111078/download","filename":"01.1 - TS - Zumpa pre psie exkrementy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111079/download","filename":"02 - Vykopy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111080/download","filename":"03 - Podorys zakladov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111081/download","filename":"04 - Pôdorys.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111082/download","filename":"05 - Podorys strechy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111083/download","filename":"06 - Vykres krovu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111084/download","filename":"07,08 - Rezy A-A, B-B.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111085/download","filename":"08 - Rez C-C.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111086/download","filename":"09 - Pohlady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111087/download","filename":"10 - Vypis okien a dveri.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111088/download","filename":"11 - Vypis stolarskych vyrobkov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111089/download","filename":"12 - Vypis zamocnickych vyrobkov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111090/download","filename":"13 - Detaily.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111091/download","filename":"15 - Statika.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111092/download","filename":"01 - Technická správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111093/download","filename":"2a - Výkres tvaru vencov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111094/download","filename":"2b - Výkres výstuže venca na kóte +2,950.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111095/download","filename":"2c - Výkres výstuže venca na kóte +4,200.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111096/download","filename":"3 - Výkres OK strechy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111097/download","filename":"4 - Výkres tvaru a výstuže betónovej steny.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111098/download","filename":"Obalka - Statika.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111099/download","filename":"Obalka - UK SO 105+106.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111100/download","filename":"UK - 01 - TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111101/download","filename":"UK - 02 - Podorys 1np.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111102/download","filename":"UK- 03 - Zvisla schema UK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111103/download","filename":"01 - TS PLYN.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111104/download","filename":"02 - PODORYS 1NP PLYN.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111105/download","filename":"03 - AXONOMETRIA PLYN.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111106/download","filename":"19 - OBALKA PLYN.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111107/download","filename":"01-VV-OOPZ-SO105-VZT-TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111108/download","filename":"03-VV-OOPZ-SO105-VZT-1NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111109/download","filename":"20-0BALKA VZT.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111110/download","filename":"21 - OBALKA ZTI.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111111/download","filename":"VV_SO105_ZTI_02_ZAKLADY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111112/download","filename":"VV_SO105_ZTI_03_INP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111113/download","filename":"VV_SO105_ZTI_04_Schema.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111114/download","filename":"06 Protokol.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111115/download","filename":"22 - OBALKA ELI.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111116/download","filename":"E-00 Čelný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111117/download","filename":"E-01 Technická správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111118/download","filename":"E-02 Svetelná elektroinštalácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111119/download","filename":"E-03 Zásuvková elektroinštalácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111120/download","filename":"E-04 Rozvádzač HR105.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111121/download","filename":"E-06 Bleskozvod.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111122/download","filename":"E-07 VZT.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111123/download","filename":"23 - OBALKA SLP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111124/download","filename":"SO 105 - EZS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111125/download","filename":"SO 105 - SK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111126/download","filename":"SO 105 - TS SLP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111127/download","filename":"_SO 105+106 OBALKA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111128/download","filename":"01 - SO 105+106 Technická správa SO 105,106.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111129/download","filename":"02 - SO 105+106 Podorys 1.NP - stary stav , buracie prace.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111130/download","filename":"03 - SO 105+106 Podorys strechy - stary stav , buracie prace.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111131/download","filename":"04 - SO 105+106 Rezy - stary stav , buracie prace.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111132/download","filename":"05 - SO 105+106 Pohlady - stary stav , buracie prace.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111133/download","filename":"06 - SO 105+106 Vykopy - NS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111134/download","filename":"07 - SO 105+106 Zaklady - NS .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111135/download","filename":"08 - SO 105+106 Podorys 1.NP - novy stav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111136/download","filename":"09 - SO 105+106 Podorys strechy - novy stav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111137/download","filename":"10 - SO 105+106 Rez A-A - novy stav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111138/download","filename":"11 - SO 105+106 Rez B-B -novy stav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111139/download","filename":"12 - SO 105+106 Pohlady - novy stav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111140/download","filename":"13 - SO 105+106-výpis okien a dverí - REVIZIA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111141/download","filename":"14 - SO 105+106_Výpis zámočníckych výrobkov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111142/download","filename":"15 - SO 105+106_Výpis podláh a povrchov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111143/download","filename":"16 - SO 105+106_Detaily.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111144/download","filename":"01 - TS - STC.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111145/download","filename":"Nádrž NND10 P,P1,P2 02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111146/download","filename":"Strojno technologická schéma 03.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111147/download","filename":"Titulný list 10 Strojno technologická časť.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111148/download","filename":"Titulný list 10 Technická správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111149/download","filename":"01 - TS STATIKA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111150/download","filename":"2 - Výkres OK prístreška PHM.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111151/download","filename":"11 - OBALKA STATIKA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111152/download","filename":"E-00 Čelný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111153/download","filename":"E-01 Technická správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111154/download","filename":"E-02 Svetelná elektroinštalácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111155/download","filename":"E-03 Bleskozvod.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111156/download","filename":"E-04 Uzemnenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111157/download","filename":"E-05 Rez AA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111158/download","filename":"E-06 Rez BB.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111159/download","filename":"E-07 Rozvádzač HR107.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111160/download","filename":"01 - SO 108 TS- DRS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111161/download","filename":"02 - Výkres OK prístreška A_PDF.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111162/download","filename":"03 - Výkres OK prístreška B_PDF.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111163/download","filename":"04 - Výkres výstuže základovej pätky ZP4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111164/download","filename":"E-00 Čelný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111165/download","filename":"E-01 Technická správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111166/download","filename":"E-02 Svetelná elektroinštalácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111167/download","filename":"E-03 Rozvádzač HR108.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111168/download","filename":"E-04 Rozvádzač RP108.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111169/download","filename":"E-05 Rez káblovou trasou.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111170/download","filename":"E-06 Kríženie káblovej trasy - všeobecne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111171/download","filename":"E-07 Súbeh s káblovou trasou - všeobecne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111172/download","filename":"E-08 Protokol.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111173/download","filename":"SO 108 - 01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111174/download","filename":"SO 108 - 02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111175/download","filename":"SO 108 - 03.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111176/download","filename":"SO 108 - 04.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111177/download","filename":"SO 108 - 05.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111178/download","filename":"SO 108 - 06.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111179/download","filename":"SO 108 - OBALKA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111180/download","filename":"01 - Technická správa SO 109.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111181/download","filename":"02 - SO 109 - Podorys zakladov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111182/download","filename":"03 - SO 109 - Podorysne rozmiestnenie zakladov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111183/download","filename":"04 - SO 109 - Podorysocelovej nosnej konstrukcie pristreska.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111184/download","filename":"05 - SO 109 - Podorys strechy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111185/download","filename":"06 - SO 109 - Rez A-A.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111186/download","filename":"07 - SO 109 - Pohlady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111187/download","filename":"08 - SO 109 - Výkres OK prístreška.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111188/download","filename":"SO 109 - OBALKA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111189/download","filename":"_D10-OBALKA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111190/download","filename":"01 - Technická správa SO 110.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111191/download","filename":"02 - SO 110 - Podorys zakladov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111192/download","filename":"03 - SO 110 - Podorysne rozmiestnenie panelov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111193/download","filename":"04 - SO 110 - Podorys ocelovej konstr. pristreska.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111194/download","filename":"05 - SO 110 - Podorys strechy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111195/download","filename":"06 - SO 110 - Rez A-A.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111196/download","filename":"07 - SO 110 - Pohlady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111197/download","filename":"_D11-OBALKA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111198/download","filename":"01 - Technická správa SO 201.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111199/download","filename":"02 - SO 201 - Situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111200/download","filename":"03 - SO 201 - Oplotenie 03 - Časti A-E.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111201/download","filename":"04 - SO 201 - Oplotenie 03 - Časti F-K.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111202/download","filename":"_D12-OBALKA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111203/download","filename":"SO 202 - 01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111204/download","filename":"SO 202 - 02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111205/download","filename":"SO 202 - 03.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111206/download","filename":"SO 202 - 04.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111207/download","filename":"SO 202 - 05.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111208/download","filename":"SO 202 - 06.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111209/download","filename":"SO 202 - 07.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111210/download","filename":"SO 202 - 08.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111211/download","filename":"SO 202 - 09.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111212/download","filename":"SO 202 - 10.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111213/download","filename":"SO 202 - 11.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111214/download","filename":"SO 202 - 12.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111215/download","filename":"SO 202 - 13.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111216/download","filename":"SO 202 - 14.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111217/download","filename":"SO 202 - 15A.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111218/download","filename":"SO 202 - 15B.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111219/download","filename":"SO 202 - 15C.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111220/download","filename":"SO 202 - 16.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111221/download","filename":"_D13 - OBALKA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111222/download","filename":"TS_VRANOV_ZTI - SO 302+304+305.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111223/download","filename":"VV_SO302_02_situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111224/download","filename":"VV_SO302_03_POZDLZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111225/download","filename":"VV_SO302_04_POZDLZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111226/download","filename":"VV_SO302_05_POZDLZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111227/download","filename":"VV_SO302_06_SACHTY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111228/download","filename":"VV_SO302_07_VPUST.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111229/download","filename":"VV_SO302_08_ZAUSTENIE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111230/download","filename":"VV_SO302_09_PRIECNY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111231/download","filename":"VV_SO302_10_TABULKA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111232/download","filename":"VV_SO302_11_ORL + LAPAC TUKOV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111233/download","filename":"_D14 - OBALKA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111234/download","filename":"VV_303_02_situacia_VODA_AREAL.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111235/download","filename":"VV_303_01_TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111236/download","filename":"_D17_OBALKA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111237/download","filename":"VV_SO306_01_TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111238/download","filename":"VV_SO306_02_situacia_VODA_PRELOZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111239/download","filename":"VV_SO306_03_POZDLZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111240/download","filename":"VV_SO306_04_SCHEMA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111241/download","filename":"VV_SO306_05_PRIECNY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111242/download","filename":"VV_SO306_06_ZABEZPEC.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111243/download","filename":"E-00 Čelný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111244/download","filename":"E-01 Technická správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111245/download","filename":"E-02 Navrhované riešenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111246/download","filename":"E-03 Rez káblovou trasou.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111247/download","filename":"E-04 Kríženie káblovej trasy - všeobecne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111248/download","filename":"E-05 Súbeh s káblovou trasou - všeobecne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111249/download","filename":"E-06 Protokol.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111250/download","filename":"SO403_obalky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111251/download","filename":"SO403_rozvody_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111252/download","filename":"SO403_rozvody_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111253/download","filename":"SO403_rozvody_3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111254/download","filename":"Technicka sprava_Slaboprud_SO403.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111255/download","filename":"E-00 Čelný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111256/download","filename":"E-01 Technická správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111257/download","filename":"E-02 Návrh vonkajšieho osvetlenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111258/download","filename":"E-03 Rez káblovou trasou.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111259/download","filename":"E-04 Kríženie káblovej trasy - všeobecne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111260/download","filename":"E-05 Súbeh s káblovou trasou - všeobecne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111261/download","filename":"E-06 Protokol.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111262/download","filename":"E-00 Čelný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111263/download","filename":"E-01 Technická správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111264/download","filename":"E-02 Jestvujúci stav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111265/download","filename":"E-03 Navrhované riešenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111266/download","filename":"E-04 Rez káblovou trasou.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111267/download","filename":"E-05 Kríženie káblovej trasy - všeobecne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111268/download","filename":"E-06 Súbeh s káblovou trasou - všeobecne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111269/download","filename":"E-07 Protokol.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111270/download","filename":"01 - sirsie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111271/download","filename":"02 - situacia jestv.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111272/download","filename":"03 - situacia navrh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111273/download","filename":"04 - zaklady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111274/download","filename":"obálka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111275/download","filename":"protokol.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111276/download","filename":"technická správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111277/download","filename":"zoznam priloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111278/download","filename":"SO407_obalky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111279/download","filename":"SO407_rozvody_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111280/download","filename":"SO407_rozvody_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111281/download","filename":"TCEPKPFLE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111282/download","filename":"Technicka sprava_Slaboprud_SO407.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111283/download","filename":"D_OBALKA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111284/download","filename":"POV - SITUÁCIA OR PZ VT - II.ETAPA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111285/download","filename":"POV - TS - OR PZ VRANOV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111286/download","filename":"_HLAVNA OBALKA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111287/download","filename":"A_SPRIEVODNA SPRAVA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111288/download","filename":"B_STS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111289/download","filename":"B2_STATICKY POSUDOK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111290/download","filename":"B3_PROJEKTOVE ENERGETICKE HODNOTENIE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111291/download","filename":"B4_BOZP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242672/content/111292/download","filename":"C_SITUACIA.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Doplnenie súťažných podkladov - VV 26. Október 2015 26. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242675/content/111293/download","filename":"02 SO 101 - Administratívna budova - Pravé krídlo - 09-2012 .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242675/content/111294/download","filename":"03 SO 102 - Administratívna budova - Zadné krídlo - 09-2012 .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242675/content/111295/download","filename":"04 SO 103 - Administratívna budova - Prístavba - 09-2012.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242675/content/111296/download","filename":"06 SO 105 - Autodielňa - 09-2012 .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242675/content/111297/download","filename":"SO 101.1-Administratívna budova - Ľavé krídlo - dokončenie - VZT.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242675/content/111298/download","filename":"SO 101.1-Administratívna budova - Ľavé krídlo-dokončenie-ELI-slaboprúd.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Zmluva o dielo č. OVO1-2016/000044-041 9. Máj 2017 9. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/818894/content/671925/download","filename":"plnenie_Vranov.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka 22. Február 2016 22. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/625386/content/435287/download","filename":"ROKO gips.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka 22. Február 2016 22. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/625375/content/435182/download","filename":"AVA - stav.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie 4. November 2015 4. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242681/content/110245/download","filename":"06 - SO 103 - Pôdorys strechy, nový stav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242681/content/110246/download","filename":"08 - SO 110 - Výkres OK prístreška (1).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242681/content/110247/download","filename":"08 - SO 110 - Výkres OK prístreška .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242681/content/110248/download","filename":"13 - SO 102 - Pôdorys strechy, nový stav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242681/content/110249/download","filename":"16 - SO 101 - Pôdorys strechy, nový stav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242681/content/110250/download","filename":"SO 101 - 103 - Vypis klampiarskych vyrobkov - doplnené hlavice ZTI.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242681/content/110251/download","filename":"SO 101 - AB - Pravé krídlo - ASR doplnenie .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242681/content/110252/download","filename":"SO 102 - AB - Zadné krídlo - ASR doplnenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242681/content/110253/download","filename":"SO 103 - AB - PRÍSTAVBA - ASR doplnenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242681/content/110254/download","filename":"Technická správa ZTI-SO101,102,103.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242681/content/110255/download","filename":"VRANOV_OR_PZ_101_ZTI_2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242681/content/110256/download","filename":"VRANOV_OR_PZ_102_ZTI_2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242681/content/110257/download","filename":"VRANOV_OR_PZ_103_ZTI_2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242681/content/110258/download","filename":"VV_SO101_ZTI_04_INP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242681/content/110259/download","filename":"VV_SO101_ZTI_07_SCHEMA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242681/content/110260/download","filename":"VV_SO102_ZTI_03_INP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242681/content/110261/download","filename":"VV_SO102_ZTI_06_SCHEMA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242681/content/110262/download","filename":"VV_SO103_ZTI_03_INP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242681/content/110263/download","filename":"VV_SO103_ZTI_05_SCHEMA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242681/content/110264/download","filename":"ZTI LEGENDA VRANOV ORPZ II. ETAPA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242681/content/110265/download","filename":"vysvetlenie súťažných podkladov.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Vranov nad Topľou OR PZ, rekonštrukcia budovy pre OR 6. Apríl 2018 6. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/966116/content/777525/download","filename":"plnenie_OVO1_2016_000044-041.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka 22. Február 2016 22. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/625381/content/435206/download","filename":"ENTITA.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka 22. Február 2016 22. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/625388/content/435299/download","filename":"Metrostav.pdf"}]
Zápisnica zápisnica 22. Február 2016 22. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/625364/content/434374/download","filename":"zápisnica o vyhodnotení ponúk.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti zápisnica 22. Február 2016 22. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/625363/content/434373/download","filename":"zápisnica z posúdenia podmienok účasti.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka 22. Február 2016 22. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/625398/content/435368/download","filename":"ESF.pdf"}]
Správa o zákazke správa o zíkazke 15. Február 2016 15. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622736/content/395516/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia otváranie ponúk časť Kritériá 8. December 2015 8. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242684/content/110357/download","filename":"Info otv Kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka 22. Február 2016 22. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/625391/content/435315/download","filename":"GMT development.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk zápisnica z otvárania ponúk 22. Február 2016 22. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/625360/content/434355/download","filename":"zápisnica z otvárania - ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/625360/content/434356/download","filename":"zápisnica z otvárania - kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov skupina REAL PO - MOVYROB ponuka 22. Február 2016 22. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/625377/content/435191/download","filename":"REAL PO - MOVYROB.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva o dielo č. OVO1-2016/000044-041 9. Máj 2017 9. Máj 2017 []
Ponuky uchádzačov ponuka 22. Február 2016 22. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/625396/content/435360/download","filename":"SOAR.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informcia otváranie ponúk časť Ostatné 10. November 2015 10. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242678/content/110175/download","filename":"Info otv. Ostatné.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka 22. Február 2016 22. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/625406/content/435468/download","filename":"Scorp.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×