Obstarávanie

PD DOBUDOVANIA OBČIANSKEJ INFR. V OBCI DUBINNÉ


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Dubinné
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
43 589,00
Konečná suma(Bez DPH):
43 468,33
Zaplatené:
99.72%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45210000-2
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Dôvodom stavebných úprav je zníženie energetickej náročnosti objektu materskej školy, morálne a fyzické opotrebovanie ako aj nevyhovujúce zdravo-technické zabezpečenie. Stavebnými úpravami sa zvýšia úžitkové vlastnosti objektu. Dochádza k zásahu do tepelnej ochrany zateplením jeho obvodového a strešného plášťa a výmeny pôvodných okien za nové s izolačným dvojsklom, čo má podstatný vplyv na energetickú hospodárnosť stavebného objektu. Navrhované stavebné úpravy predstavujú riešenia, cieľom ktorých bolo optimalizovať vnútorné prostredie a zníženie oxidu uhličitého z prevádzky budovy.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
GMT development, s.r.o. 2 52 162,00 20% EUR 30. Marec 2016 53408

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady Súťažné podklady 3. Február 2016 3. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/409992/content/340301/download","filename":"Súťažné podklady_zateplenie MŠ_Dubinné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/409992/content/340302/download","filename":"Navrh ZoD_MŠ_Dubinné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/409992/content/340303/download","filename":"MŠ - SO 321 VV komplet.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/409992/content/340304/download","filename":"01 - TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/409992/content/340305/download","filename":"02 - Podorys 1np - SS+BP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/409992/content/340306/download","filename":"03 - Podorys 1np - Nový stav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/409992/content/340307/download","filename":"04 - Pohlady - nový stav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/409992/content/340308/download","filename":"05 - Detaily.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/409992/content/340309/download","filename":"06- Výpis okiena a dverí.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/409992/content/340310/download","filename":"07 - Výpis klampiarskych výrobkov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/409992/content/340311/download","filename":"08 - Výpis zámočníckych výrobkov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/409992/content/340312/download","filename":"09 - Projektové energetické hodnotenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/409992/content/340313/download","filename":"D - obálka hlavná.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 31. Marec 2016 31. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/639548/content/670318/download","filename":"ZÁPISNICA z otvarania.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 12. Marec 2016 12. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/632958/content/537576/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk_Dubinne MŠ.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 31. Marec 2016 31. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/639551/content/670332/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 31. Marec 2016 31. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/639549/content/670323/download","filename":"ZÁPISNICA zo SPÚ.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka GMT development, s.r.o 31. Marec 2016 31. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/639546/content/670287/download","filename":"CP-GMT Dev..pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 31. Marec 2016 31. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/639550/content/670328/download","filename":"ZÁPISNICA z vyhodnotenia.pdf"}]
Zmluva Zmluva - PD DOBUDOVANIA OBČIANSKEJ INFR. V OBCI DUBINNÉ 31. Marec 2016 31. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/639545/content/670275/download","filename":"ZoD c.24032016-profil.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×