Obstarávanie

PD DOBUDOVANIA OBČIANSKEJ INFR. V OBCI DUBINNÉ


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Dubinné
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
43 589,00
Konečná suma(Bez DPH):
43 468,33
Zaplatené:
99.72%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45210000-2
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Dôvodom stavebných úprav je zníženie energetickej náročnosti objektu materskej školy, morálne a fyzické opotrebovanie ako aj nevyhovujúce zdravo-technické zabezpečenie. Stavebnými úpravami sa zvýšia úžitkové vlastnosti objektu. Dochádza k zásahu do tepelnej ochrany zateplením jeho obvodového a strešného plášťa a výmeny pôvodných okien za nové s izolačným dvojsklom, čo má podstatný vplyv na energetickú hospodárnosť stavebného objektu. Navrhované stavebné úpravy predstavujú riešenia, cieľom ktorých bolo optimalizovať vnútorné prostredie a zníženie oxidu uhličitého z prevádzky budovy.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
GMT development, s.r.o. 2 52 162,00 20% EUR 30. Marec 2016 53408

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Súbory
Súťažné podklady Súťažné podklady 3. Február 2016 3. Február 2016
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 31. Marec 2016 31. Marec 2016
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 12. Marec 2016 12. Marec 2016
Správa o zákazke Správa o zákazke 31. Marec 2016 31. Marec 2016
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 31. Marec 2016 31. Marec 2016
Ponuky uchádzačov Ponuka GMT development, s.r.o 31. Marec 2016 31. Marec 2016
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 31. Marec 2016 31. Marec 2016
Zmluva Zmluva - PD DOBUDOVANIA OBČIANSKEJ INFR. V OBCI DUBINNÉ 31. Marec 2016 31. Marec 2016

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×