Obstarávanie

Zariadenie pre seniorov v Humennom


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Humenné
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 504 757,00
Konečná suma(Bez DPH):
1 805 708,00
Zaplatené:
119.99%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky sú stavebné práce na rekonštrukcii materskej školy na zariadenie pre seniorov v Humennom. Podstatnou časťou rekonštrukcie je zmena dispozície, nová prístavba, nadstavba nového podlažia a zlepšenie tepelno-technických vlastností obalovej nepriehľadnej konštrukcie. Objektová skladba predmetu zákazky je: Stavebné objekty SO 01 ASR, ZTI, Plyn, UK, ELI, VZT, Výťahy, EPS, HSP SO 02 Lapač tuku SO 03 Vodovodná prípojka Stavebné práce, ktoré zabezpečí vybraný úspešný uchádzač na základe uskutočneného procesu verejného obstarávania v zmysle platnej legistavívy. Práce, postupy s použitím materiálov a technických riešení budú zrealizované v súlade s projektovou dokumentáciou tak, aby sa dosiahli stanovené merateľné ukazovatele.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
GMT development, s.r.o. 4 1 805 708,00 Neuvedené EUR 29. Október 2018 237495

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zmluva Zmluva o dielo 4. December 2018 4. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3011375/content/888948/download","filename":"ZOD_-_ZARIADENIE_PRE_SENIOROV_V_HUMENNOM.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 4. December 2018 4. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3011374/content/888947/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP 24. September 2018 24. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1036006/content/813847/download","filename":"Vysvetlenie SP.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 4. December 2018 4. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3011372/content/888945/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica zo splnenia podmienok účasti 4. December 2018 4. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3011373/content/888946/download","filename":"Zápisnica zo splnenia podmienok účasti.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 12. Október 2018 12. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045988/content/820348/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otváranie ponúk 4. December 2018 4. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3011371/content/888944/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 10. September 2018 10. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030598/content/810550/download","filename":"link SP.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×