Obstarávanie

Vybudovanie spoločných zariadení PU v obci Tašuľa


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Tašuľa
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
866 938,00
Konečná suma(Bez DPH):
810 833,33
Zaplatené:
93.52%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45233000-9
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Stavebný objekt pozostáva z poľných ciest VPC-1, VPC-2, VPC-3, VPC-4. Cesty označené ako VPC-1, VPC-2, VPC-3, VPC-4 sú novo navrhované vedľajšie cestné telesá. Na týchto cestách boli v súlade s vyššie citovanými technickými normami navrhnuté jednotlivé cestné objekty podľa potreby. Všetky cesty boli navrhnuté s asfaltovým povrchom. K cestám sú navrhované cestné objekty podľa potreby a okolitého terénu a spôsobu prístupnosti k budúcim navrhovaným parcelám RNS. Bilancia a rozdelenie poľných a lesných ciest 1/7 VPC-1vedľajšiaspevnenáAS5137P 4.0/301253 m VPC-2vedľajšiaspevnenáAS16316P 7.0/402298 m VPC-3vedľajšiaspevnenáAS3042P 4.0/30742 m VPC-4vedľajšiaspevnenáAS1156P 4.0/30282 m Zrážková voda bude odvedená z povrchu vozoviek základným 2,0%-ným jednostranným priečnym sklonom a pozdĺžnym sklonom komunikácie na okolitý terén. Odvodnenie pláne sa prevedie 3%-ným priečnym sklonom pomocou vrstvy zo štrkodrvy na svah telesa komunikácie. Cesta VPC-2 je z jednej strany lemovaná rigolom z prefabrikovaných žľabov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
GMT development, s.r.o. 4 973 000,00 20% EUR 18. November 2015 54405

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 19. Október 2015 19. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/421053/content/339641/download","filename":"Informácia o výsledku.pdf"}]
Iný dokument k zákazke § 41 "ostatné" 28. September 2015 28. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/421047/content/339638/download","filename":"§ 41 ostatné.pdf"}]
Ponuky uchádzačov EUROVIA SK, a.s. 28. November 2015 28. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/421065/content/339654/download","filename":"EUROVIA.PDF"}]
Zmluva Zmluva 19. November 2015 19. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/421056/content/339643/download","filename":"ZoD.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 8. September 2015 8. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/421032/content/339619/download","filename":"Súťažné podklady Tašuľa link.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 28. November 2015 28. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/421059/content/339645/download","filename":"Zápisnica z vyhodn. ostatné.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 28. November 2015 28. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/421044/content/339631/download","filename":"Správa podľa § 21 ods. 2.pdf"}]
Iný dokument k zákazke §41 "kritériá" 8. Október 2015 8. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/421050/content/339639/download","filename":"§ 41 kritériá.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 28. November 2015 28. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/421041/content/339626/download","filename":"Zápisnica z vyhod. kritériá.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/421041/content/339627/download","filename":"Zápisnica z el. aukcie.pdf"}]
Ponuky uchádzačov GMT development, s.r.o. 28. November 2015 28. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/421068/content/339655/download","filename":"GMT.PDF"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 28. November 2015 28. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/421038/content/339623/download","filename":"Zápisnica z otvárania ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/421038/content/339624/download","filename":"Zápisnica z otvárania kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Doprastav, a.s. 28. November 2015 28. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/421062/content/165667/download","filename":"Doprastav.PDF"}]
Ponuky uchádzačov Inžinierske stavby, a.s. 28. November 2015 28. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/421035/content/339621/download","filename":"IS.PDF"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×