Obstarávanie

Vybudovanie spoločných zariadení PU v obci Tašuľa


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Tašuľa
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
866 938,00
Konečná suma(Bez DPH):
810 833,33
Zaplatené:
93.52%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45233000-9
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Stavebný objekt pozostáva z poľných ciest VPC-1, VPC-2, VPC-3, VPC-4. Cesty označené ako VPC-1, VPC-2, VPC-3, VPC-4 sú novo navrhované vedľajšie cestné telesá. Na týchto cestách boli v súlade s vyššie citovanými technickými normami navrhnuté jednotlivé cestné objekty podľa potreby. Všetky cesty boli navrhnuté s asfaltovým povrchom. K cestám sú navrhované cestné objekty podľa potreby a okolitého terénu a spôsobu prístupnosti k budúcim navrhovaným parcelám RNS. Bilancia a rozdelenie poľných a lesných ciest 1/7 VPC-1vedľajšiaspevnenáAS5137P 4.0/301253 m VPC-2vedľajšiaspevnenáAS16316P 7.0/402298 m VPC-3vedľajšiaspevnenáAS3042P 4.0/30742 m VPC-4vedľajšiaspevnenáAS1156P 4.0/30282 m Zrážková voda bude odvedená z povrchu vozoviek základným 2,0%-ným jednostranným priečnym sklonom a pozdĺžnym sklonom komunikácie na okolitý terén. Odvodnenie pláne sa prevedie 3%-ným priečnym sklonom pomocou vrstvy zo štrkodrvy na svah telesa komunikácie. Cesta VPC-2 je z jednej strany lemovaná rigolom z prefabrikovaných žľabov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
GMT development, s.r.o. 4 973 000,00 20% EUR 18. November 2015 54405

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 19. Október 2015 19. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/421053/content/339641/download","filename":"Informácia o výsledku.pdf"}]
Iný dokument k zákazke § 41 "ostatné" 28. September 2015 28. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/421047/content/339638/download","filename":"§ 41 ostatné.pdf"}]
Ponuky uchádzačov EUROVIA SK, a.s. 28. November 2015 28. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/421065/content/339654/download","filename":"EUROVIA.PDF"}]
Zmluva Zmluva 19. November 2015 19. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/421056/content/339643/download","filename":"ZoD.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 8. September 2015 8. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/421032/content/339619/download","filename":"Súťažné podklady Tašuľa link.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 28. November 2015 28. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/421059/content/339645/download","filename":"Zápisnica z vyhodn. ostatné.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 28. November 2015 28. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/421044/content/339631/download","filename":"Správa podľa § 21 ods. 2.pdf"}]
Iný dokument k zákazke §41 "kritériá" 8. Október 2015 8. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/421050/content/339639/download","filename":"§ 41 kritériá.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 28. November 2015 28. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/421041/content/339626/download","filename":"Zápisnica z vyhod. kritériá.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/421041/content/339627/download","filename":"Zápisnica z el. aukcie.pdf"}]
Ponuky uchádzačov GMT development, s.r.o. 28. November 2015 28. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/421068/content/339655/download","filename":"GMT.PDF"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 28. November 2015 28. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/421038/content/339623/download","filename":"Zápisnica z otvárania ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/421038/content/339624/download","filename":"Zápisnica z otvárania kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Doprastav, a.s. 28. November 2015 28. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/421062/content/165667/download","filename":"Doprastav.PDF"}]
Ponuky uchádzačov Inžinierske stavby, a.s. 28. November 2015 28. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/421035/content/339621/download","filename":"IS.PDF"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×