Obstarávanie

Obnova a modernizácia centra obce Kružlová


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Kružlová
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
100 921,00
Konečná suma(Bez DPH):
100 921,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

absencia a zámer samosprávy obnoviť ju. V predmetnom území je v súčasnosti nevyhovujúci technický stav týchto komunikácii a chodníkov. Záujmové územie sa nachádza v intraviláne obce Kružlová a tvorí ho územie ohraničené zástavbou rodinných domov, objektov občianskej vybavenosti a pozemkov. Stavba sa nachádza v katastrálnom území obce Kružlová. Cieľom výstavby a rekonštrukcie je obnoviť kryty (povrchy) a samotné vozovky predmetných komu-nikácií a zrevitalizovať zelené plochy v rozsahu: Odstránenie krytu, vytrhanie obrúb betónových, založenie trávnika parkového, trávové semeno, betón asfaltový modifikovaný a nemodifikovaný, zámková dlažba Cavarino alebo ekvivalent, odpadkový kôš parkový, kvetináč, Lavica na sedenie dl. 10m, zrubový obklad

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
GMT development, s.r.o. 2 100 921,00 Neuvedené EUR 17. Júl 2017 85188

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zmluva Rámcová zmluva o dielo 18. Júl 2017 18. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/850334/content/565441/download","filename":"Navrh Ramcova ZoD.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 21. December 2015 21. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/445698/content/360349/download","filename":"PD Kružlová link.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 11. September 2017 11. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/873119/content/559351/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk Kružlová.pdf"}]
Ponuky uchádzačov EC-EDMA s.r.o. 11. September 2017 11. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/873099/content/559293/download","filename":"Kružlová - EC-EDMA.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 11. September 2017 11. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/873129/content/559376/download","filename":"16A Zápisnica z vyhodnocovania ponúk.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z posúdenia splnenia podmienok účasti 11. September 2017 11. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/873125/content/559365/download","filename":"09 Zápisnica z posúdenia spln. účsti.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 11. September 2017 11. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/873116/content/559350/download","filename":"Správa podľa § 21 ods. 2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov GMT development 11. September 2017 11. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/873113/content/559348/download","filename":"Kružlová - Obnova centra - GMT.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 15. December 2015 15. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/445695/content/360346/download","filename":"SP Kružlová link.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×