Obstarávanie

REALIZÁCIA PROJEKTU SPOLOČNÝCH OPATRENÍ V OBCI NIŽNÝ ORLÍK


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Nižný Orlík
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 105 147,00
Konečná suma(Bez DPH):
1 094 050,00
Zaplatené:
98.99%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45233000-9
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Stavebné práce na realizácií projektu spoločných opatrení v obci Nižní Orlík. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
GMT development, s.r.o. 7 1 312 860,00 20% EUR 2. November 2015 49974

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov Inžinierske stavby, a. s. 13. November 2015 13. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/446152/content/361309/download","filename":"SCAN Kritéria Nižný Orlík..pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 2. September 2015 2. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/446137/content/361213/download","filename":"Suťažné podklady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/446137/content/361214/download","filename":"Príloha č4..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/446137/content/361215/download","filename":"Príloha č1_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/446137/content/361216/download","filename":"Príloha č. 5. Návrh Zmluvy o dielo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/446137/content/361217/download","filename":"N.Orlik Hlavná poľná cesta HPC7.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/446137/content/361218/download","filename":"N.Orlik Hlavná poľná cesta HPC8.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/446137/content/361219/download","filename":"N.Orlik kryci list a rekap.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/446137/content/361220/download","filename":"N.Orlik Vedľajšia poľná cesta VPC14.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/446137/content/361221/download","filename":"N.Orlik Záchytná priekopa ZP13.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/446137/content/361222/download","filename":"N.Orlik Záchytná priekopa ZP15.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/446137/content/361223/download","filename":"N.Orlik Hlavná poľná cesta HPC3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/446137/content/361224/download","filename":"N.Orlik Hlavná poľná cesta HPC4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/446137/content/361225/download","filename":"N.Orlik Poľná cesta a záchytná priekopa ZP14.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/446137/content/361226/download","filename":"N.Orlik Vedľajšia poľná cesta VPC13.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/446137/content/361227/download","filename":"01-00-Obal-N_Orlik-PC.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/446137/content/361228/download","filename":"01-00-ZP-N_Orlik-PC.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/446137/content/361229/download","filename":"01-01-TS-N_Orlik-PC.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/446137/content/361230/download","filename":"01-01-TS-Vrchna-N_Orlik-PC.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/446137/content/361231/download","filename":"01-02.1-N_Orlik-PC-2x.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/446137/content/361232/download","filename":"01-02.2-N_Orlik-PC-2x.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/446137/content/361233/download","filename":"01-02.3-N_Orlik-PC-2x.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/446137/content/361234/download","filename":"01-02.4-N_Orlik-PC-2x.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/446137/content/361235/download","filename":"01-02.5-N_Orlik-PC.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/446137/content/361236/download","filename":"01-02.6-N_Orlik-PC-2x.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/446137/content/361237/download","filename":"01-02.7-N_Orlik-PC-2x.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/446137/content/361238/download","filename":"01-02.8-N_Orlik-PC-2x.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/446137/content/361239/download","filename":"01-03-VPR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/446137/content/361240/download","filename":"01-04.1-PP-2x.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/446137/content/361241/download","filename":"01-04.2-PP-2x.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/446137/content/361242/download","filename":"01-04.3-PP-2x.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/446137/content/361243/download","filename":"01-04.4-PP-2x.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/446137/content/361244/download","filename":"01-05.1-PR-2x.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/446137/content/361245/download","filename":"01-05.2-PR-2x.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/446137/content/361246/download","filename":"01-05.3-PR-2x.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/446137/content/361247/download","filename":"01-05.4-PR-2x.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/446137/content/361248/download","filename":"01-08-Priepusty-2x.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/446137/content/361249/download","filename":"01-09-Odvod_zlab.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Zápisnica z vyhodnotenia splenie podmienok účasti 13. November 2015 13. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/446161/content/361331/download","filename":"Zápisnica z otvárania a vyhodnotenia ponúk Ostatné.pdf"}]
Ponuky uchádzačov GMT development, s. r. o. 13. November 2015 13. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/446149/content/361301/download","filename":"orlimnk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov EU-GROUP a. s. 13. November 2015 13. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/446143/content/168966/download","filename":"KRITERIA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/446143/content/168967/download","filename":"N ORLIK SUMÁR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/446143/content/168968/download","filename":"Príloha č. 5. Návrh Zmluvy o dielo s kritériami.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vybavenie žiadosti o nápravu + oprava SP 16.9.2015 16. September 2015 16. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/446170/content/361349/download","filename":"Vybavenie žiadosti o nápravu_N.Orlík.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/446170/content/361350/download","filename":"Príloha č. 5. Návrh Zmluvy o dielo.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia o otváraní ponúk časť Kritériá podľa parag. 41 5. Október 2015 5. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/446176/content/361361/download","filename":"41-K 18212-WYP N.Orlík.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 14. Október 2015 14. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/446179/content/361365/download","filename":"Výsledok vyhodnotenia ponúk -profil.pdf"}]
Ponuky uchádzačov EKO SVIP, s. r. o. 13. November 2015 13. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/446140/content/361255/download","filename":"KRITERIA.pdf"}]
Ponuky uchádzačov EUROVIA SK, a. s. 13. November 2015 13. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/446146/content/361268/download","filename":"Ponuka Nižný Orlík - kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ARPROG, a. s. 13. November 2015 13. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/446188/content/361378/download","filename":"PONUKA časť Kritéria.pdf"}]
Ponuky uchádzačov M-SILNICE, a. s. 13. November 2015 13. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/446155/content/361318/download","filename":"00. Vrchný list - PONUKA.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 13. November 2015 13. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/446164/content/361341/download","filename":"zapisnica e-aukcie.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 13. November 2015 13. November 2015 []
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 13. November 2015 13. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/446158/content/361322/download","filename":"Zápisnica z otvárania a vyhodnotenia ponúk Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/446158/content/361323/download","filename":"Zápisnica z otvárania časť Kritériá.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 13. November 2015 13. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/446182/content/361367/download","filename":"SPRÁVA O ZÁKAZKE N-O-.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia o otváraní ponúk časť Ostatné podľa parag. 41 18. September 2015 18. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/446173/content/361357/download","filename":"41-O-18212-WYP N. Orlík.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov 09.09.2015 9. September 2015 9. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/446167/content/361346/download","filename":"Odpoved na ziadost o vysvetlenie Nižný Orlík 09.09.2015.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×