Obstarávanie

Zmena spôsobu vykurovania budovy obecného úradu Poloma


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Poloma
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
245 633,00
Konečná suma(Bez DPH):
245 633,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45321000-3
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Zmena spôsobu vykurovania budovy obecného úradu Poloma

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
GMT development, s.r.o. 3 245 633,00 Neuvedené EUR 21. Marec 2017 81832

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 26. Apríl 2016 26. Apríl 2016 []
Zmluva Ponuka 24. Marec 2017 24. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/794256/content/664233/download","filename":"Larex s.r.o..PDF"}]
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 24. Marec 2017 24. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/794272/content/664336/download","filename":"Zápisnica z vyhod. predmet zákazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/794272/content/664337/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 24. Marec 2017 24. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/794268/content/664328/download","filename":"Zápisnica z otvárania kritériá.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/794268/content/664329/download","filename":"Zápisnica z otvárania ostatné.pdf"}]
Iný dokument k zákazke § 41 otváranie ponúk časť kritériá 7. Apríl 2016 7. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/642591/content/723548/download","filename":"§ 41 kritériá.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 24. Marec 2017 24. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/794266/content/664311/download","filename":"Správa podľa § 21 ods. 2.pdf"}]
Zmluva Dodatok k Zmluve o dielo 24. Marec 2017 24. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/794217/content/664005/download","filename":"Dodatok č.1 k ZoD.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 24. Marec 2017 24. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/794233/content/664026/download","filename":"GMT.PDF"}]
Iný dokument k zákazke § 41 otváranie ponúk časť ostatné 11. Marec 2016 11. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/632824/content/536363/download","filename":"§ 41 ostatné.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z posúdenia splnenia podmienok účasti 24. Marec 2017 24. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/794270/content/664330/download","filename":"Zápisnica z posúdenia spln.účasti.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 24. Marec 2017 24. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/794224/content/664016/download","filename":"EKO SVIP.PDF"}]
Zmluva Zmluva o dielo 24. Marec 2017 24. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/794211/content/663999/download","filename":"Zmluv o dielo GMT.pdf"}]
Súťažné podklady Poloma zmena palivovej SP 23. Február 2016 23. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/626179/content/791716/download","filename":"SP link Poloma.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×