Obstarávanie

Úprava verejného priestranstva obce Harhaj


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Harhaj
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
196 667,00
Konečná suma(Bez DPH):
183 333,33
Zaplatené:
93.22%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Dôvodom výstavby a rekonštrukcie miestnych komunikácií a chodníkov je ich nevyhovujúci technický stav, alebo úplná absencia a zámer samosprávy obnoviť ju. V predmetnom území je v súčasnosti nevyhovujúci technický stav týchto komunikácii a chodníkov. Cieľom rekonštrukcie a výstavby je obnoviť kryty (povrchy) a samotné vozovky predmetných komunikácií, rekonštruovať a dostavať chodníky, lávky pre peších, spevnené plochy a zrevitalizovať zelené plochy SO 01 Komunikácie, chodníky a spevnené plochy, chodník 1, chodník 3, Spevnená plocha 1, Dopravné značenie SO 01.01dažďová kanalizácia hl. cesta , dažďová kanalizácia OU SO 02 sadové úpravy a drobná architektúra SO 03.1 verejné osvetlenie hlavná cesta SO 03.2 verejné osvetlenie OU SO 04 prístrešok autobusovej zastávky

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
GMT development, s.r.o. 0 220 000,00 20% EUR 4. Február 2016 46294

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zmluva Rámcová zmluva o dielo č. 6040216 18. Február 2016 18. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/624582/content/425859/download","filename":"Ramcova ZoD Harhaj GMT.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 9. December 2015 9. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410340/content/341089/download","filename":"SP Harhaj link.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 30. Január 2016 30. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410349/content/341167/download","filename":"Informácia o výsledku.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 10. December 2015 10. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410343/content/341091/download","filename":"Navrh Ramcova ZoD.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 18. December 2015 18. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/410346/content/341092/download","filename":"PD Harhaj link.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Dokumentácia z VO 11. Máj 2016 11. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/661503/content/490034/download","filename":"Dokumentácia VO link.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×