Dodávateľ

ICOS, a.s. Košice

Košice
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: ICOS, a.s. Košice

IČO: 00696951

Adresa: Južná trieda 46, Košice

Registračné číslo: 2017/5-PO-E5032

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 23. Máj 2017

Záznam platný do: 23. Máj 2020

Posledná zmena: 6. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 147 816,00 EUR 1 1
2016 147 100,00 EUR 1 1
2018 79 164,17 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 147 816,00 EUR 1 1
2017 147 100,00 EUR 1 1
2018 79 164,17 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Mesto Prešov 1 79 164,17 EUR
Košický samosprávny kraj 2 294 916,00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Servis k informačným systémom vyvinutý na platforme Mikrosoft Office Sharre Point Server Košický samosprávny kraj 123 180,00 EUR 2015 Služby Nie 1
Obstaranie licencií k aplikačnému softvéru "Digitálne zastupiteľstvo" a "Finančný modul registra poskytovateľov sociálnych služieb" Košický samosprávny kraj 147 100,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Časomiera pre cyklistický Velodróm Mesto Prešov 105 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
+421556770818


icos@icos.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 6 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
RNDr. Ján Smerek
Adresa:
Vencová 65 Košice - mestská časť Sever 0401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
23. Máj 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
RNDr. Silvia Smereková
Adresa:
Vencová 65 Košice - mestská časť Sever 04001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
15. Máj 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
RNDr. Ján Smerek
Adresa:
Vencová 65 Košice - mestská časť Sever 0401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
22. Máj 2018
Záznam do:
23. Máj 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
RNDr. Ján Smerek
Adresa:
Vencová 65 Košice - mestská časť Sever 0401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
15. Máj 2018
Záznam do:
22. Máj 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
RNDr. Silvia Smereková
Adresa:
Vencová 65 Košice - mestská časť Sever 04001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
10. Júl 2017
Záznam do:
15. Máj 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
RNDr. Ján Smerek
Adresa:
Vencová 65 Košice - mestská časť Sever 0401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
10. Júl 2017
Záznam do:
13. December 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Erika Smereková
Adresa:
Vencova 65 Košice - mestská časť Sever 04001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
10. Júl 2017
Záznam do:
13. December 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Bc. Silvia Machaňová
Adresa:
Višňové 823 Višňové 01323
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
10. Júl 2017
Záznam do:
13. December 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Erika Smereková
Adresa:
Vencova 65 Košice - mestská časť Sever 04001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
10. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
RNDr., CSc. Ján Smerek
Adresa:
Milosrdenstva 14 Košice 04001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
10. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Silvia Machaňová
Adresa:
Vencova 65 Košice 04001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
10. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
RNDr. Silvia Smereková
Adresa:
Vencova 65 Košice 04001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
10. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
TAX DEFENDER, s.r.o.
Adresa:
Hlavná 81/A Košice - mestská časť Staré Mesto 04001
Meno:
AUDANA AUDIT, s.r.o.
Adresa:
Svätoplukova 12 Prešov 08001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 23.05.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 22.05.2018 do: 23.05.2019

StiahniZáznam platný od: 15.05.2018 do: 22.05.2018

StiahniZáznam platný od: 13.12.2017 do: 15.05.2018

StiahniZáznam platný od: 10.07.2017 do: 13.12.2017

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia
Obstaranie licencií k aplikačnému softvéru "Digitálne zastupiteľstvo" a "Finančný modul registra poskytovateľov sociálnych služieb" 147 100,00 EUR Tovary Dátum neuvedený Košický samosprávny kraj ICOS, a.s. Košice

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×