Dodávateľ

COFELY a.s.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: ENGIE Services a. s.

IČO: 35966289

Adresa: Jarošova 2961/1, Bratislava

Registračné číslo: 2019/8-PO-E2042

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 20. August 2019

Záznam platný do: 20. August 2022

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2009 1 522 467,00 EUR 1 1
2014 1 791 537,00 EUR 3 3
2015 5 396 804,00 EUR 8 8
2016 14 412 060,67 EUR 6 9
2017 320 077,70 EUR 6 6
2018 3 583 263,98 EUR 7 7
2019 4 880 441,78 EUR 12 12
2020 1 001 824,83 EUR 7 7
2021 465 198,00 EUR 3 3
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 1 686 771,00 EUR 3 3
2015 6 271 393,00 EUR 8 8
2016 13 150 739,67 EUR 6 9
2017 2 334 042,70 EUR 7 7
2018 2 342 754,98 EUR 6 6
2019 6 120 950,78 EUR 13 13
2020 1 001 824,83 EUR 7 7
2021 465 198,00 EUR 3 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Mesto Revúca 1 697 353,00 697353.00 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 5 509 300,00 509300.00 EUR
Prešovský samosprávny kraj 1 234 750,00 234750.00 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 5 033,33 5033.33 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 1 375 581,00 375581.00 EUR
Mesto Stará Ľubovňa 1 514 814,00 514814.00 EUR
Rozhlas a televízia Slovenska 1 91 414,70 91414.70 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 7 243 819,78 243819.78 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 427 297,00 427297.00 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 3 18 763,34 18763.34 EUR
Košický samosprávny kraj 1 244 900,00 244900.00 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 1 14 999,98 14999.98 EUR
Centrum výcviku Lešť 1 175 000,00 175000.00 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 49 973,00 49973.00 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 1 124 997,00 124997.00 EUR
Slovenská národná knižnica 2 594 935,00 594935.00 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 1 43 250,00 43250.00 EUR
Mesto Šaľa 1 639 555,00 639555.00 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 2 800 000,00 2800000.00 EUR
Mesto Námestovo 1 614 553,00 614553.00 EUR
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 1 120 000,00 120000.00 EUR
Mesto Bánovce nad Bebravou 1 1 309 978,00 1309978.00 EUR
Mesto Ružomberok 1 752 644,00 752644.00 EUR
MH Invest, s.r.o. 4 419 969,00 419969.00 EUR
Mesto Trenčín 1 236 237,00 236237.00 EUR
Obec Lehota pod Vtáčnikom 1 39 467,00 39467.00 EUR
Slovenská pošta, a.s. 12 22 071 350,00 22071350.00 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom 1 3 740,83 3740.83 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Modernizácia verejného osvetlenia mesta Ružomberok Mesto Ružomberok 635 037,00 635037.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Doplnenie existujúceho tepelného zdroja o tepelné čerpadlo s plynovým pohonom Obec Lehota pod Vtáčnikom 39 500,00 39500.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Modernizácia verejného osvetlenia mesta Námestovo Mesto Námestovo 528 162,00 528162.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Modernizácia verejného osvetlenia v meste Šaľa - 2. etapa Mesto Šaľa 533 693,00 533693.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Modernizácia verejného osvetlenia v meste Stará Ľubovňa Mesto Stará Ľubovňa 621 609,00 621609.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia mesta Revúca Mesto Revúca 596 562,00 596562.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Komplexná modernizácia verejného osvetlenia mesta Bánovce nad Bebravou s použitím LED technológie Mesto Bánovce nad Bebravou 1 333 333,00 1333333.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Odborné prehliadky, kontroly, pozáručny servis požiarnych systémov na ZŠ O. Nepelu Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 120 000,00 120000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Komplexná modernizácia časti verejného osvetlenia v meste Trenčín Mesto Trenčín 197 315,00 197315.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Komplexné opravy, údržba, servis nehnuteľného majetku Slovenskej pošty, a.s. Slovenská pošta, a.s. 1 522 467,00 1522467.0 EUR 2009 Služby Nie 1
Komplexné opravy, údržba, servis nehnuteľného majetku Slovenskej pošty, a.s. Slovenská pošta, a.s. 124 837,00 124837.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Komplexné opravy, údržba a servis určeného nehnuteľného a hnuteľného majetku užívaného Slovenskou poštou, a. s. Slovenská pošta, a.s. 11 156 251,00 11156251.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Komplexné opravy, údržba, servis nehnuteľného majetku Slovenskej pošty, a.s. Slovenská pošta, a.s. 631 670,00 631670.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Komplexné opravy, údržba, servis nehnuteľného majetku Slovenskej pošty, a.s. Slovenská pošta, a.s. 1 627 233,00 1627233.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Odborné prehliadky, odborné skúšky a opakované úradné skúšky vyhradených technických zariadení plynových v objektoch a zariadeniach MV SR Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 850 600,00 850600.0 EUR 2016 Služby Nie 4
Komplexné opravy, údržba a servis určeného nehnuteľného a hnuteľného majetku užívaného Slovenskou poštou, a. s. Slovenská pošta, a.s. 719 878,00 719878.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Komplexné opravy, údržba a servis určeného nehnuteľného a hnuteľného majetku užívaného Slovenskou poštou, a. s. Slovenská pošta, a.s. 2 013 965,00 2013965.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Komplexná správa, údržba a opravy majetku – vybraných objektov MH Invest, s.r.o. 159 060,00 159060.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Komplexné opravy, údržba a servis určeného nehnuteľného a hnuteľného majetku užívaného Slovenskou poštou, a. s. Slovenská pošta, a.s. 1 060 352,00 1060352.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Oprava riadiaceho systému merania a regulácie vykurovania Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 5 040,00 5040.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pozáručný servis klimatizačných zariadení a oprava výmenou (D,A,M) /2/ Rozhlas a televízia Slovenska 200 000,00 200000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Servis vzduchotechnických, chladiacich a vykurovacích zariadení III. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 3 600,00 3600.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Nákup náhradných dielov pre meranie a reguláciu Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 18 716,40 18716.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vykonávanie preventívnej servisnej činnosti a profylaxie klimatizačných zariadení Štatistický úrad Slovenskej republiky 8 880,00 8880.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Opravy a odborný servis vzduchotechnických a klimatizačných zariadení, výmena filtračných vložiek, odborné prehliadky požiarnych klapiek Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 59 968,32 59968.32 EUR 2017 Služby Nie 1
Obsluha tepelno-technických zariadení. Centrum výcviku Lešť 221 766,53 221766.53 EUR 2018 Služby Nie 1
Revízie a servis tlakových, plynových a technologických zariadení kotolní Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 13 330,00 13330.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Komplexné opravy, údržba a servis určeného nehnuteľného a hnuteľného majetku užívaného Slovenskou poštou, a. s. Slovenská pošta, a.s. 967 406,00 967406.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Vybudovanie vzduchotechniky pre chladenie a prikurovanie Centrum vedecko-technických informácií SR 195 606,00 195606.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pravidelný servis a prípadné opravy vzduchotechnických a klimatizačných zariadení Trenčiansky samosprávny kraj 37 427,52 37427.52 EUR 2018 Služby Nie 1
Komplexné opravy, údržba a servis určeného nehnuteľného a hnuteľného majetku užívaného Slovenskou poštou, a. s. Slovenská pošta, a.s. 1 240 509,00 1240509.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Komplexné opravy, údržba a servis určeného nehnuteľného a hnuteľného majetku užívaného Slovenskou poštou, a. s. Slovenská pošta, a.s. 754 556,00 754556.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Komplexná správa, údržba a opravy majetku – vybraných objektov MH Invest, s.r.o. 275 000,00 275000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Komplexné opravy, údržba a servis určeného nehnuteľného a hnuteľného majetku užívaného Slovenskou poštou, a. s. Slovenská pošta, a.s. 252 226,00 252226.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Výmena chladiacich jednotiek NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 730 000,00 730000.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Opravy a údržba vzduchotechnických systémov a klimatizácií Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 427 297,00 427297.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Bežné opravy a údržba zariadení nehnuteľného a hnuteľného majetku, vrátane havarijnej služby s 24 hodinovým dispečingom. Hlavné mesto SR Bratislava 4 000 000,00 4000000.0 EUR 2019 Práce Nie 1
SPRÁVA NEHNUTEĽNOSTÍ V OBJEKTOCH SLOVENSKEJ NÁRODNEJ KNIŽNICE Slovenská národná knižnica 642 813,00 642813.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Prevádzkovanie transformátorových staníc MH Invest, s.r.o. 10 000,00 10000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Vykonanie pravidelných odborných prehliadok, odborných skúšok vyhradených technických zariadení plynových a tlakových v 3 objektoch objednávateľa na území Bratislavy (2). Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 5 879,68 5879.68 EUR 2019 Služby Nie 1
Vykonanie pravidelných odborných prehliadok, odborných skúšok vyhradených technických zariadení plynových a tlakových v 2 objektoch objednávateľa na území Trnavy (2). Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 767,60 1767.6 EUR 2019 Služby Nie 1
Vykonanie pravidelných odborných prehliadok, odborných skúšok vyhradených technických zariadení plynových a tlakových v 3 objektoch objednávateľa na území Nitrianskeho samosprávneho kraja (2) . Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 777,82 1777.82 EUR 2019 Služby Nie 1
Vykonanie pravidelných odborných prehliadok, odborných skúšok vyhradených technických zariadení plynových a tlakových v 4 objektoch objednávateľa na území Banskobystrického samosprávneho kraja (2) . Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 441,28 1441.28 EUR 2019 Služby Nie 1
Vykonanie pravidelných odborných prehliadok, odborných skúšok vyhradených technických zariadení plynových a tlakových v 6 objektoch objednávateľa na území Žilinského samosprávneho kraja (2). Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 6 203,98 6203.98 EUR 2019 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových a plynových zariadení a pravidelný prevádzkový servis a opravy tepelnoenergetických zariadení - Oblasť II (Banskobystrický, Prešovský a Košický kraj) Sociálna poisťovňa, ústredie 57 720,00 57720.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Košický samosprávny kraj 244 900,00 244900.0 EUR 2020 Služby Áno 1
Zabezpečenie pravidelných kontrol a revízií stabilného hasiaceho zariadenia SIEMENS Slovenská národná knižnica 74 826,00 74826.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Revízie plynových zariadení (Technická kontrola) Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom 5 849,71 5849.71 EUR 2020 Služby Nie 1
Opakované úradné skúšky, odborné prehliadky a odborné skúšky trafostaníc v objektoch Ministerstva vnútra SR Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 111 500,00 111500.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Prevádzkovanie transformátorových staníc 2021 MH Invest, s.r.o. 4 450,00 4450.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Technická pasportizácia vybraných budov VšZP Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 17 970,00 17970.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Nízkouhlíková stratégia Prešovského samosprávneho kraja Prešovský samosprávny kraj 234 750,00 234750.0 EUR 2021 Služby Áno 1
Služby BOZP, prehliadok a skúšok TZ A VZ Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 348 848,00 348848.0 EUR 2021 Služby Nie 1

info.sk@engie.com
ildiko.burajova@engie.com
daniel.curka@engie.com
marcela.holosova@engie.com

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 327 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Peter Lempeľ
Adresa:
Pod krížom 1 Bratislava - mestská časť Vajnory 83107
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
12. August 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Róbert Ruňanin
Adresa:
Veltlínska 3 Pezinok 90201
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
12. August 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Roman Doupovec
Adresa:
Tupého 25 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
12. August 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Martin Žigo
Adresa:
Brezová 6A Senec 90301
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
12. August 2019
Záznam do:
29. November 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Juraj Sochor
Adresa:
Púpavová 31 Chorvátsky Grob 90025
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
12. August 2019
Záznam do:
29. November 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Michal Trnovský
Adresa:
Hany Meličkovej 9 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 84105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
12. August 2019
Záznam do:
29. November 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Peter Lempeľ
Adresa:
Pod krížom 1 Bratislava - mestská časť Vajnory 83107
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
23. August 2018
Záznam do:
12. August 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Róbert Ruňanin
Adresa:
Veltlínska 3 Pezinok 90201
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
23. August 2018
Záznam do:
12. August 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Michal Trnovský
Adresa:
Hany Meličkovej 9 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 84105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
23. August 2018
Záznam do:
12. August 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Martin Žigo
Adresa:
Brezová 6A Senec 90301
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
23. August 2018
Záznam do:
12. August 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Roman Doupovec
Adresa:
Tupého 25 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
23. August 2018
Záznam do:
12. August 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Juraj Sochor
Adresa:
Púpavová 31 Chorvátsky Grob 90025
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
23. August 2018
Záznam do:
12. August 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ľudovít Hintoš PhD.
Adresa:
Oľšany 221 Košické Oľšany 04442
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
23. August 2018
Záznam do:
6. Jún 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Juraj Sochor
Adresa:
Púpavová 31 Chorvátsky Grob 90025
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Júl 2017
Záznam do:
23. August 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ľudovít Hintoš PhD.
Adresa:
Oľšany 221 Košické Oľšany 04442
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
15. Marec 2018
Záznam do:
23. August 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Peter Lempeľ
Adresa:
Pod krížom 1 Bratislava - mestská časť Vajnory 83107
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Júl 2017
Záznam do:
23. August 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Michal Trnovský
Adresa:
Hany Meličkovej 9 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 84105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Júl 2017
Záznam do:
23. August 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Róbert Ruňanin
Adresa:
Veltlínska 3 Pezinok 90201
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Júl 2017
Záznam do:
23. August 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Martin Žigo
Adresa:
Brezová 6A Senec 90301
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Júl 2017
Záznam do:
23. August 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Roman Doupovec
Adresa:
Tupého 25 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Júl 2017
Záznam do:
23. August 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jozef Galdun
Adresa:
Marček 62 Svederník 01332
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Júl 2017
Záznam do:
25. Apríl 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ľudovít Hintoš PhD.
Adresa:
Oľšany 221 Košické Oľšany 04442
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Júl 2017
Záznam do:
15. Marec 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Peter Strýček
Adresa:
Dunajská 25 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Júl 2017
Záznam do:
15. Marec 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Roman Doupovec
Adresa:
Tupého 12246/25 Bratislava 83101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
28. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Peter Lempeľ
Adresa:
Pod krížom 10695/1 Bratislava 831 07
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
28. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Martin Žigo
Adresa:
Brezová 6A Senec 90301
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
28. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
LYSINA - ROŠKO & PARTNERS s. r. o.
Adresa:
Hurbanovo námestie 3 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 06
Meno:
MH Legal, s.r.o.
Adresa:
Červenej armády 1 Martin 03601

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 4.02.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 29.11.2019 do: 4.02.2020

StiahniZáznam platný od: 12.08.2019 do: 29.11.2019

StiahniZáznam platný od: 6.06.2019 do: 12.08.2019

StiahniZáznam platný od: 23.08.2018 do: 6.06.2019

StiahniZáznam platný od: 25.04.2018 do: 23.08.2018

StiahniZáznam platný od: 15.03.2018 do: 25.04.2018

StiahniZáznam platný od: 28.07.2017 do: 15.03.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×