Dodávateľ

VILLA MARKET s.r.o.

Spišská Nová Ves
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: VILLA MARKET s.r.o.

IČO: 31668461

Adresa: Chrapčiakova 1, Spišská Nová Ves

Registračné číslo: 2020/1-PO-F2053

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 24. Január 2020

Záznam platný do: 24. Január 2023

Posledná zmena: 28. Január 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 65 397,99 EUR 37 37
2017 62 326,08 EUR 25 25
2018 61 708,16 EUR 18 18
2019 58 929,23 EUR 17 17
2020 43 166,67 EUR 12 12
2021 5 559,16 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 2 060,67 EUR 2 2
2016 73 632,32 EUR 36 36
2017 52 031,08 EUR 24 24
2018 61 708,16 EUR 18 18
2019 58 929,23 EUR 17 17
2020 43 166,67 EUR 12 12
2021 5 559,16 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 1 575,00 1575.00 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 62,50 62.50 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 215,50 215.50 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 8 2 453,23 2453.23 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 102,40 102.40 EUR
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 1 104,00 104.00 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 1 354,00 1354.00 EUR
Košický samosprávny kraj 1 4 150,00 4150.00 EUR
Technická univerzita v Košiciach 4 1 590,17 1590.17 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 383,33 383.33 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 445,83 445.83 EUR
Mesto Komárno 1 349,17 349.17 EUR
Nemocnica Poprad a. s. 7 80 436,00 80436.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 291,50 291.50 EUR
Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 1 6 900,00 6900.00 EUR
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 6 27 119,33 27119.33 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 1 229,00 229.00 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 24,00 24.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 27 86 623,33 86623.33 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 1 496,00 496.00 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 1 603,33 1603.33 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 25 65 685,00 65685.00 EUR
Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 1 447,50 447.50 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 1 278,00 278.00 EUR
Štátny veterinárny a potravinový ústav 1 285,00 285.00 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 359,00 359.00 EUR
Krajská prokuratúra 3 622,09 622.09 EUR
Múzeum v Kežmarku 1 115,83 115.83 EUR
Okresný súd Rimavská Sobota 1 124,00 124.00 EUR
SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. 1 10 295,00 10295.00 EUR
Okresný súd Prešov 1 10,83 10.83 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 240,75 240.75 EUR
Spojená škola internátna Prakovce 1 2 116,67 2116.67 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Podlahový vysávač Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 130,00 130.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zásobníky na utierky, papier a mydlo Technická univerzita v Košiciach 500,00 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Okresný súd Prešov 7 000,00 7000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové utierky Krajská prokuratúra 380,00 380.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
varič elektrický dvojplatničkový,mikrovlnná rúra Ekonomická univerzita v Bratislave 560,00 560.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrický sušič rúk so senzorovým ovládaním Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 580,00 580.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové uteráky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 430,00 430.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
mikrovlnná rúra Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 99,00 99.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jednorazové utierky Nemocnica Poprad a. s. 19 990,00 19990.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rýchlovarná kanvica I Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 754,92 6754.92 EUR 2016 Tovary Nie 1
Varič elektrický jednoplatničkový Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 168,00 168.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier, utierky ZZ Ľubovnianska nemocnica, n. o. 4 900,00 4900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier JUMBO 19 cm Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 600,00 1600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové utierky Z Okresný súd Rimavská Sobota 250,00 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Z-z utierky, Toaletný papier JUMBO 19, zásobníky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 400,00 3400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier do zásobníkov Technická univerzita v Košiciach 350,00 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Z-z ručníky papierové skladané Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 136,00 2136.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier JUMBO 19, Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 350,00 1350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rýchlovarná kanvica Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 49,73 49.73 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rýchlovarná kanvica PHILIPS HD9324/50 alebo ekvivalent Technická univerzita v Košiciach 100,00 100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Z-z ručníky papierové skladané Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 100,00 2100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mikrovlnná rúra LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 150,00 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mikrovlnná rúra LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 150,00 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dávkovač na mydlo a roztok Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 440,00 440.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Z-z utierky, Toaletný papier JUMBO 19, Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 486,00 3486.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kopírovací kancelársky papier a toaletný papier. Katolícka univerzita v Ružomberku 339,00 339.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Dávkovač na mydlo a roztok Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 000,00 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Z-z utierky, Toaletný papier JUMBO 19, Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 480,00 3480.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vysávač pre materskú školu_98 Mesto Komárno 570,00 570.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dvojplatničkový varič Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 670,00 670.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zakúpenie hygienických predmetov Košický samosprávny kraj 6 124,19 6124.19 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierové ručníky Z-z Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 22 464,00 22464.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Podlahový vysávač na suché vysávanie LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 150,00 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jednorázové papierové uteráky , utierky, toaletný papier Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 4 900,00 4900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové utierky Krajská prokuratúra 350,00 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dávkovač na mydlo a roztok Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 750,00 750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Papierový program SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. 10 400,00 10400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dávkovač na mydlo a roztok Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 850,00 850.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier JUMBO 19, Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 100,00 1100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Penové mydlo do dávkovača penového mydla Merida TOP alebo ekvivalent Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 441,00 441.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrický sušič rúk Technická univerzita v Košiciach 1 900,00 1900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kanvica rýchlovarná Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 772,80 772.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jednorázové papierové uteráky , utierky, toaletný papier Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 6 600,00 6600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jednorazové utierky Nemocnica Poprad a. s. 7 910,00 7910.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové uteráky na ruky Nemocnica Poprad a. s. 9 870,00 9870.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier, skladané utierky ZZ Ľubovnianska nemocnica, n. o. 4 795,00 4795.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier JUMBO 19, Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 900,00 900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jednorázové papierové uteráky , utierky, toaletný papier Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 4 900,00 4900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier JUMBO 19, Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 900,00 900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zásobník pre skladané utierky ZZ / PLAST Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 260,00 260.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové utierky Krajská prokuratúra 180,00 180.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tryskový sušič rúk Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 440,00 1440.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup elektrospotrebičov Hlavné mesto SR Bratislava 1 936,42 1936.42 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier JUMBO 19, Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 000,00 1000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jednorázové papierové uteráky , utierky, toaletný papier Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 4 540,00 4540.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dávkovač na mydlo a roztok Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 500,00 1500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rýchlovarná kanvica, teplovzdušný konvektor s ventilátorom Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 672,00 672.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jednorázové papierové uteráky , utierky, toaletný papier Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 4 970,00 4970.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Papierové utierky skladané ZZ Štátny veterinárny a potravinový ústav 450,00 450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče - vysávače s príslušenstvom Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 2 028,00 2028.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrické prístroje pre domácnosť Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 138,00 138.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rýchlovarná kanvica a strihač vlasov Ústav na výkon trestu odňatia slobody 210,00 210.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papierové uteráky biele 2-vrstvové do zásobníka s hĺbkou 9 cm Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 108,80 1108.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dávkovač na mydlo a roztok Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 300,00 1300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dávkovač na mydlo a roztok Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 200,00 1200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Jednorázové papierové uteráky , utierky, toaletný papier Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 900,00 3900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier, skladané utierky ZZ Ľubovnianska nemocnica, n. o. 4 785,60 4785.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papierové uteráky na ruky Nemocnica Poprad a. s. 11 736,00 11736.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Jednorazové utierky Nemocnica Poprad a. s. 10 086,00 10086.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
rýchlovarná kanvica, mikrovlná rúra,chladnička, batérie alkalické Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 280,00 280.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrická žehlička Ústav na výkon trestu odňatia slobody 216,00 216.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Jednorázové papierové uteráky , utierky, toaletný papier Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 4 900,00 4900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier JUMBO 19 Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 970,00 970.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dávkovače tekutého mydla, dávkovače dezinfekčných roztokov, zásobniky Z-z utierok, zásobníky na toaletný papier Ľubovnianska nemocnica, n. o. 3 000,00 3000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zásobníky na hygienické potreby Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 330,00 330.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Papierové ručníky Z-z Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 23 664,00 23664.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Jednorázové papierové uteráky , utierky, toaletný papier Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 650,00 1650.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 965,00 965.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vysávače prachu ETA Manoa, Canto, Mio alebo ekvivalent s kompatibilitou prachových vreciek Múzeum v Kežmarku 200,00 200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Jednorázové papierové uteráky , utierky, toaletný papier Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 280,00 3280.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Jednorázové papierové uteráky , utierky, toaletný papier Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 460,00 2460.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Jednorázové papierové uteráky , utierky, toaletný papier Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 640,00 1640.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Jednorázové papierové uteráky , utierky, toaletný papier Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 640,00 1640.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče Spojená škola internátna Prakovce 2 906,00 2906.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Jednorázové papierové uteráky , utierky, toaletný papier Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 4 570,00 4570.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletný papier, skladané utierky ZZ Ľubovnianska nemocnica, n. o. 7 780,80 7780.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dávkovač tekutého mydla, Zásobník na toaletný papier JUMBO 19, zásobník na Z-z utierky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 370,00 1370.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Jednorázové papierové uteráky , utierky, toaletný papier Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 4 570,00 4570.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Jednorazové utierky Nemocnica Poprad a. s. 10 308,00 10308.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Papierové uteráky na ruky Nemocnica Poprad a. s. 14 892,30 14892.3 EUR 2019 Tovary Nie 1
Senzorový sušič rúk Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 768,25 768.25 EUR 2019 Tovary Nie 1
Jednorázové papierové uteráky , utierky, toaletný papier Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 500,00 2500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Jednorázové papierové uteráky , utierky, toaletný papier Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 4 100,00 4100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Z-z ručníky papierové skladané Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 660,00 3660.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zásobníky na hygienické potreby Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 165,24 165.24 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zásobníky na papierové uteráky zz Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 240,00 240.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Z-z ručníky papierové skladané Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 700,00 2700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vysávač Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 120,00 120.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Z-z ručníky papierové skladané Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 700,00 2700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Sušiče rúk Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 654,00 654.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Z-z ručníky papierové skladané, dávkovače, zásobníky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 800,00 3800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Z-z ručníky papierové skladané, dávkovače, zásobníky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 300,00 3300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Senzorový sušič rúk Univerzita Komenského v Bratislave 250,00 250.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 350,00 1350.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 210,00 1210.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Z-z ručníky papierové skladané, dávkovače, zásobníky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 200,00 3200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Jednorázové papierové uteráky Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 280,00 3280.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Papierové utierky Z-z Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 30 276,00 30276.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toaletný papier do zásobníka, papierové utierky do zásobníka, toaletný papier, papierové servítky, papierové servítky Gastro do zásobníka Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 8 900,00 8900.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dávkovače na tekuté mydlo 1l Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 500,00 500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Toaletný papier, skladané utierky ZZ Ľubovnianska nemocnica, n. o. 9 330,00 9330.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 154 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Emil Valigura
Adresa:
Ľaliová 15 Spišská Nová Ves 05201
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jozef Hatala
Adresa:
Laborecká 11 Spišská Nová Ves 05201
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×