Dodávateľ

Progressum, s.r.o.

Košice - mestská časť Nad jazerom
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Progressum, s.r.o.

IČO: 47344806

Adresa: Jenisejská 59, Košice - mestská časť Nad jazerom

Registračné číslo: 2018/12-PO-E9467

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 6. December 2018

Záznam platný do: 6. December 2021

Posledná zmena: 7. December 2018


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 125 249,49 EUR 5 5
2017 136 026,67 EUR 4 4
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 125 249,49 EUR 5 5
2017 136 026,67 EUR 4 4

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Žilinský samosprávny kraj 1 44 165,00 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 249,99 EUR
Mesto Topoľčany 1 6 999,50 EUR
Košický samosprávny kraj 1 20 000,00 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 1 17 916,67 EUR
Mesto Košice 1 53 945,00 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 111 000,00 EUR
Obec Lenartov 1 5 000,00 EUR
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 1 2 000,00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Projektová dokumentácia pre stavbu: Výstavba Centra komunitných a sociálnych služieb MČ Košice - Krásna Mesto Košice 53 945,00 EUR 2017 Služby Áno 1
Vypracovanie projektovej dokumentácie na projekt: Revitalizácia Depozitára VSM v Košiciach-Šaci - II. a III. etapa Košický samosprávny kraj 20 000,00 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre Spojenú školu a Školu úžitkového výtvarníctva, Scota Viatora, Ružomberok Žilinský samosprávny kraj 44 165,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Koberec Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 250,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Údržba futbalového ihriska s umelým trávnatým povrchom Mesto Topoľčany 7 000,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Vypracovanie projektovej dokumentácie na cyklotrasu a náučný chodník - okres Bardejov Obec Lenartov 6 000,00 EUR 2016 Služby Áno 1
Vypracovanie projekt. dokumentácie pre realizáciu stavby, výkon inžinierskej činnosti, výkon autorského dohľadu, spolupráca a účasť v procese verejného obstarávania, zmena dispozičného riešenia budovy zdrav. zariadenia a vypracovanie návrhu interiéru budovy zdrav. zariadenia vrátane jeho nacenenia Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 170 400,00 EUR 2016 Služby Áno 1
"PD požiarnobezpečnostná dokumentácia" Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 3 000,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Zníženie energetickej náročnosti školy – vypracovanie projektovej dokumentácie Trenčiansky samosprávny kraj 80 850,00 EUR 2017 Služby Nie 1
+421903721059


sro.progressum@gmail.com

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 9 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Viac info na webe Ministerstva spravodlivosti.

Osobné údaje konečných užívateľov výhod sú spracúvane na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Róbert Hricko
Adresa:
Jenisejská 59 Košice 040 12
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
21. Október 1972
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
25. Júl 2017

Meno:
Ing. Pavol Juhas
Adresa:
Hanojská 2 Košice 04013
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
5. Júl 1984
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
25. Júl 2017

Meno:
Róbert Hricko
Adresa:
Jenisejská 59 Košice 040 12
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
21. Október 1972
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
25. Júl 2017

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Juraj Špirko
Adresa:
Nerudova 6 Košice - mestská časť Juh 04001
Meno:
JUDr. Juraj Špirko
Adresa:
Floriánska 19 Košice - mestská časť Staré Mesto 04001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 25.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×