Dodávateľ

NESS Slovensko, a.s.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: NESS Slovensko, a.s.

IČO: 00603783

Adresa: Galvaniho 15/C, Bratislava

Registračné číslo: 2019/6-PO-E1613

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 20. Jún 2019

Záznam platný do: 20. Jún 2022

Posledná zmena: 30. Jún 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 2 983 585,00 EUR 3 4
2015 161 614,00 EUR 2 3
2016 7 028 916,00 EUR 8 8
2017 816 527,00 EUR 4 4
2018 1 139 515,99 EUR 3 4
2020 7 589 403,00 EUR 4 4
2021 440 482,00 EUR 2 2
2022 103 428,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 2 983 585,00 EUR 3 4
2015 161 614,00 EUR 2 3
2016 6 249 056,00 EUR 7 7
2017 1 123 107,00 EUR 4 4
2018 1 612 795,99 EUR 4 5
2020 7 589 403,00 EUR 4 4
2021 440 482,00 EUR 2 2
2022 103 428,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 17 2 300 606,99 2300606.99 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 3 1 005 389,00 1005389.00 EUR
Košický samosprávny kraj 1 2 100 000,00 2100000.00 EUR
Národné centrum zdravotníckych informácií 5 13 423 739,00 13423739.00 EUR
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 3 653 876,00 653876.00 EUR
Bratislavská teplárenská, a.s. 1 779 860,00 779860.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Upgrade hardvéru a Gold Support pre McAfee Firewalls Enterprise a McAfee Email Gateway NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 116 000,00 116000.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Služby technickej podpory pre McAfee Enterprise Firewall,McAfee Email Gateway, McAfee Web Gateway Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 75 000,00 75000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Servisná zmluva na prevádzku katastrálneho portálu Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 90 298,00 90298.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Dodávka (upgrade) produktov McAfee Firewalls Enterprise, McAfee Email Gateways a McAfee Web Gateways a predĺženie technickej podpory McAfee Gold Support pre produkty McAfee Firewalls Enterprise, McAfee Email Gateways a McAfee Web Gateways NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 344 155,00 344155.0 EUR 2014 Služby Nie 2
Poskytovanie služieb podpory, údržby a rozvoja Jednotnej referenčnej údajovej základne rezortu zdravotníctva pre rok 2016 Národné centrum zdravotníckych informácií 399 999,00 399999.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Služby podpory pre projekt "Elektronizácia služieb VÚC KSK" Košický samosprávny kraj 2 100 000,00 2100000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Poskytovanie služieb prevádzky, podpory, úpravy a rozvoja diela - JURZ etapa I. a II. Poskytovanie služieb prevádzky, podpory, úpravy a rozvoja diela - JURZ etapa I. a II. Národné centrum zdravotníckych informácií 1 439 452,00 1439452.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Úprava projektu eHealth a eSO1 súvisiaca s prepojením projektu JURZ a eSO1 Národné centrum zdravotníckych informácií 1 199 978,00 1199978.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb rozvoja diela Jednotnej referenčnej údajovej základne rezortu zdravotníctva Národné centrum zdravotníckych informácií 3 499 576,00 3499576.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Servisná zmluva KaPor Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 90 298,00 90298.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie služieb podpory SAP licencií Bratislavská teplárenská, a.s. 847 895,00 847895.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Poskytovanie služieb uživateľskej podpory a produktovej údržby katastrálneho portálu Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 473 300,00 473300.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Podpora licencií SAP Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 558 744,00 558744.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Licencia ZK Spreadsheet EE a podpora NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 16 840,00 16840.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Upgrade hardvéru a Support výrobcu pre McAfee Next Generation Firewall (Forcepoint NGFW) NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 122 423,00 122423.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Predĺženie podpory výrobcu McAfee Gold Support alebo ekvivalent Forcepoint pre produkty McAfee Forcepoint Sidewinder, McAfee Email Gateways a McAfee Web Gateways NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 180 000,00 180000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zakúpenie licencií Oracle Partitioning vrátane technickej podpory NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 55 000,00 55000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obnova služieb technickej podpory Oracle na rok 2018 NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 135 000,00 135000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Technická podpora pre Oracle Database Server NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 88 700,00 88700.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Upgrade hardvéru a Support výrobcu pre McAfee Firewall Enterprise (Forcepoint NGFW). NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 497 572,00 497572.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Dodávka Upgrade Web Gateway a súvisiacich služieb NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 140 500,00 140500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Poskytovanie podporných služieb pre zabezpečenie prevádzky informačného systému JRUZ Národné centrum zdravotníckych informácií 6 951 400,00 6951400.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Podpora licencií SAP Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 459 360,00 459360.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Upgrade Mail Gateway NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 98 504,00 98504.0 EUR 2020 Služby Nie 1
GUI pre systém FUJITSU XBRL Raportado NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 119 999,00 119999.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Upgrade firewallov Forcepoint NGFW a predĺženie podpory výrobcu firewallov Forcepoint NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 320 483,00 320483.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Konzultačné služby pre McAfee produkty NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 103 428,00 103428.0 EUR 2022 Služby Nie 1www.ness.com/sk-sk


+421258261930


dalibor.pacinda@ness.com

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 162 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Nicolas Rohatyn
Adresa:
12 E 94TH New York 10128-0612
Krajina:
Spojené štáty americké
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
7. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Rohatyn Nicolas
Adresa:
Boyesen Rd, Southhampton 94 New York 11968
Krajina:
Spojené štáty americké
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
7. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
PAČINDA AK s. r. o.
Adresa:
Lesná 12 Tomášov 900 44
Meno:
PAČINDA AK s. r. o.
Adresa:
Lesná 12 Tomášov 90044

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 1.07.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 7.08.2017 do: 1.07.2021

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia
Servisná zmluva na prevádzku katastrálneho portálu 87 798,00 EUR Služby 30. Máj 2016 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR NESS Slovensko, a.s.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×