CPV kód

90910000-9

Upratovacie služby

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 1 1 440 000 EUR
Slovenská správa ciest 1 59 251 EUR
Mestská časť Bratislava - Rača 1 7 483 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 1 119 246 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 131 420 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 4 44 324 EUR
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 1 282 424 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 1 22 249 218 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 6 57 052 EUR
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 1 1 153 934 EUR
Domov seniorov Lamač 1 122 233 EUR
Mesto Martin 1 39 600 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 32 016 EUR
Slovenská agentúra životného prostredia 4 95 000 EUR
Krajský súd v Banskej Bystrici 1 15 300 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 8 1 035 864 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 119 836 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 10 55 119 EUR
Záchranná zdravotná služba Bratislava 1 5 280 EUR
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 2 1 093 317 EUR
Dopravný úrad 1 6 840 EUR
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 1 33 588 EUR
Krajský súd v Košiciach 1 274 079 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 3 473 000 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 14 611 197 EUR
Fakultná nemocnica Nitra 1 1 171 653 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2 162 063 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 9 7 762 806 EUR
Bratislavský samosprávny kraj 1 109 214 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 4 4 503 917 EUR
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 4 54 123 EUR
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 1 319 731 EUR
Stredná odborná škola 2 169 693 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 1 1 491 481 EUR
Divadelný ústav 1 6 999 EUR
SZRB Asset Management, a.s. 1 5 600 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 4 306 406 EUR
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 2 39 000 EUR
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 1 184 717 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 2 1 644 397 EUR
Krajský súd 1 40 488 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 34 156 EUR
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 475 328 EUR
Štátna pokladnica 3 0 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 64 916 EUR
Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 4 198 441 EUR
Krajská prokuratúra v Prešove 1 52 999 EUR
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota 1 67 824 EUR
Národný onkologický ústav 1 1 249 231 EUR
Krajská prokuratúra 1 47 050 EUR
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 2 41 494 EUR
Krajská prokuratúra 1 0 EUR
Slovenská pošta, a.s. 7 2 692 649 EUR
Úrad pre verejné obstarávanie 1 81 233 EUR
Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 5 19 962 EUR
K13-Košické kultúrne centrá 1 479 549 EUR
Seniorcentrum Staré Mesto 1 17 300 EUR
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 1 54 336 EUR
Okresný súd Rimavská Sobota 3 37 844 EUR
Okresný súd Humenné 3 39 450 EUR
Stredná zdravotnícka škola 1 5 600 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
SLOVCLEAN a.s. 12 10 005 196 EUR
ORIOLA SK s.r.o. 6 1 220 375 EUR
J & M Služby, s. r. o. 1 13 300 EUR
SLUŽBY - SERVIS spol. s r.o. 4 126 749 EUR
VIALLE PLUS, s.r.o. 4 445 927 EUR
ROBO Piešťany, a.s. 1 119 836 EUR
STRABAG Property and Facility Services s. r. o. 1 282 424 EUR
AMG Security s.r.o. 11 528 097 EUR
PRIMA INVEST, spol. s r.o. 2 1 215 736 EUR
AB Facility s. r. o. 10 8 238 134 EUR
MAPEKA s.r.o. 9 287 868 EUR
Q-Zet, s.r.o. 2 9 519 EUR
STAEG Slovakia, spol. s r. o. 2 214 633 EUR
Reiwag Facilitz Services SK, s. r. o. 1 76 490 EUR
Goldrein- Agneša Fukóová 1 67 824 EUR
KLINTON, s. r. o. 5 2 220 923 EUR
UMYTO s.r.o. 1 106 563 EUR
ELLESCO - Lukáš Šimko 1 70 560 EUR
ORIOLA s.r.o. 1 39 600 EUR
Mgr. Jana Olašáková-ORIOLA-CLEAN 1 11 475 EUR
LUX - KOŠICE, s.r.o. 5 2 896 943 EUR
cata-REAL, s.r.o. 1 1 153 934 EUR
ČaSS, spol. s r.o. 1 22 249 218 EUR
Mgr. Vladimír Olašák ORIOLA 1 2 327 EUR
TEPOSERVIS, s.r.o. 1 1 440 000 EUR
CDS, spol. s r. o. 1 1 491 481 EUR
Q-Zet servis, s.r.o. 2 65 483 EUR
IB Rein, s.r.o. 2 169 693 EUR
AAA Autopožičovňa s. r. o. 1 54 336 EUR
ROEZ, s.r.o. 1 1 171 653 EUR
SEHOS PLUS s. r. o. 9 159 343 EUR
Verin Consulting s.r.o. 1 665 EUR
Enfield, s.r.o. 3 104 799 EUR
Váš Komfort s. r. o. 1 7 483 EUR
Mgr. Zuzana Berkyová- SLIK 1 6 999 EUR
MODIFIN Facility s. r. o. 1 17 300 EUR
STAV MD s.r.o. 1 51 583 EUR
Bohumír Tarnoci - B.T.SERVIS 2 24 544 EUR
ALA BAMA, spol. s r.o. 1 67 EUR
Božena Šarmirová 1 80 EUR
PRESS & BURG Business s.r.o. 2 16 418 EUR
Empira s.r.o. 1 13 420 EUR
Peter Horňák - SHR 1 2 997 EUR
AMG Facility SK s.r.o. 12 403 262 EUR
MO Group, s. r. o. 3 171 554 EUR
ISTER CENTRUM s.r.o. 4 106 156 EUR
Best Slovakia Travel s.r.o. 1 22 403 EUR
INTEP, s.r.o. 1 0 EUR
AF - DIAMANT s. r. o. 1 13 300 EUR
TERAVAS, s.r.o. 1 0 EUR
Ľuboš Cudziš 3 37 702 EUR
ELLESCO, s.r.o. 1 26 299 EUR
ZET dip s. r. o. 1 5 600 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Poskytovanie upratovacích služieb pre SAŽP Slovenská agentúra životného prostredia 95 000 EUR 2016 Služby Áno 4
Upratovacie služby pre ÚPSVR Rimavská Sobota Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota 122 000 EUR 2014 Služby Nie 1
Upratovacie a čistiace služby Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 129 000 EUR 2015 Služby Nie 1
Upratovacie služby vo VŠC DUKLA Banská Bystrica. Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 78 000 EUR 2015 Služby Nie 1
Upratovacie a čistiace práce v objekte Gr?sslingova 35, Bratislava Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 61 405 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie upratovacích služieb pre objednávateľa Mesto Martin 36 000 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie služby upratovania v objektoch SP, a. s. – vlastných a prenajatých. Slovenská pošta, a.s. 686 845 EUR 2014 Služby Nie 1
Upratovanie budov v správe Bytového podniku mesta Košice, s.r.o. Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 1 375 439 EUR 2015 Služby Nie 1
Upratovacie služby pre UK v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 160 518 EUR 2013 Služby Nie 1
Upratovanie dopravných prostriedkov - električky, autobusy a trolejbusy Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 475 328 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie služby upratovania v objektoch SP, a. s. – vlastných a prenajatých. Slovenská pošta, a.s. 355 194 EUR 2014 Služby Nie 1
Upratovacie služby pre UK v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 181 772 EUR 2013 Služby Nie 1
Upratovacie služby pre UK v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 160 518 EUR 2013 Služby Nie 1
Upratovacie služby pre UK v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 258 775 EUR 2013 Služby Nie 1
Poskytovanie upratovacích, čistiacich a dezinfekčných služieb pre ÚVN SNP Ružomberok-FN Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 1 440 000 EUR 2014 Služby Nie 1
Upratovacie služby pre UK v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 142 317 EUR 2013 Služby Nie 1
Upratovacie služby pre UK v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 165 951 EUR 2013 Služby Nie 1
Servisné upratovanie, čistenie a dezinfekcie v priestoroch Fakultnej nemocnice Trenčín. Fakultná nemocnica Trenčín 1 491 481 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie služby upratovania v objektoch SP, a. s. vlastných a prenajatých. Slovenská pošta, a.s. 328 788 EUR 2015 Služby Nie 1
Upratovacie služby pre UK v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 192 955 EUR 2013 Služby Nie 1
Zabezpečenie služby upratovania v objektoch SP, a. s. vlastných a prenajatých. Slovenská pošta, a.s. 365 835 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie služby upratovania v objektoch SP, a. s. – vlastných a prenajatých. Slovenská pošta, a.s. 333 334 EUR 2015 Služby Nie 1
Upratovacie a čistiace služby Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 184 717 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie služby upratovania v objektoch SP, a. s. – vlastných a prenajatých. Slovenská pošta, a.s. 351 197 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie služby upratovania v objektoch SP, a. s. – vlastných a prenajatých. Slovenská pošta, a.s. 271 456 EUR 2015 Služby Nie 1
Upratovanie K13-Košické kultúrne centrá 479 549 EUR 2015 Služby Nie 1
Upratovacie služby 2016 - 2020 Krajský súd v Košiciach 274 079 EUR 2016 Služby Nie 1
Poskytovanie čistiacich a upratovacích služieb Ministerstvo financií Slovenskej republiky 319 731 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Environmentálne hygienické služby Krajský súd 40 488 EUR 2016 Služby Nie 1
Špeciálne čistiace služby Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 119 836 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Upratovacie a čistiace služby Úrad pre verejné obstarávanie 81 233 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Poskytnutie upratovacích a čistiach služieb na obdobie 48 mesiacov Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 889 150 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
UPRATOVANIE V CELOM OBJEKTE TEOLOGICKEJ FAKULTY TU, KOSTOLNÁ Č.1, 819 44 BRATISLAVA Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 32 016 EUR 2017 Služby Nie 1
Upratovacie a čistiace služby Stredná odborná škola 172 000 EUR 2017 Služby Nie 2
Komplexné upratovacie služby na FEI STU Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 246 006 EUR 2017 Služby Nie 1
Upratovanie pracovísk Národného onkologického ústavu Národný onkologický ústav 1 249 231 EUR 2017 Služby Nie 1
Upratovacie služby pre UK v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 6 500 000 EUR 2017 Služby Nie 2
UPRATOVACIE A ČISTIACE SLUŽBY PRE SOCIÁLNU POISŤOVŇU Sociálna poisťovňa, ústredie 4 503 919 EUR 2017 Služby Nie 4
Zabezpečenie externých upratovacích a čistiacich služieb kancelárskych a prevádzkových priestorov Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 035 866 EUR 2018 Služby Nie 8
Upratovacie služby Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 54 336 EUR 2018 Služby Nie 1
Upratovanie kancelárskych priestorov Slovenská správa ciest 59 251 EUR 2018 Služby Nie 1
Upratovacie a dezinfekčné služby Fakultná nemocnica Nitra 1 171 653 EUR 2018 Služby Nie 1
Upratovacie služby Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 33 640 EUR 2016 Služby Nie 1
Upratovacie a čistiace služby Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 10 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Upratovanie sociálneho zariadenia Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 500 EUR 2016 Služby Nie 1
Dodávka kompletných upratovacích a čistiacich služieb vrátane čistiacich potrieb. Divadelný ústav 15 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Upratovanie priestorov budovy v Prievidzi Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 5 100 EUR 2016 Služby Nie 1
Upratovanie a čistenie administratívnej budovy Krajský súd v Banskej Bystrici 26 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Upratovanie a čistenie administratívnej budovy Okresný súd Rimavská Sobota 8 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Tepovanie kobercov Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 70 EUR 2016 Služby Nie 1
Upratovacie a čistiace služby Úrad vlády Slovenskej republiky 120 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Upratovacie a čistiace služby Úrad vlády Slovenskej republiky 120 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Čistiace a upratovacie služby Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 30 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Upratovanie a čistenie administratívnej budovy Okresný súd Humenné 24 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Umývanie okien Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 808 EUR 2016 Služby Nie 1
Upratovacie a čistiace služby Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 156 507 EUR 2016 Služby Nie 1
Upratovanie a čistenie administratívnej budovy Štátna pokladnica 60 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Upratovacie a čistiace služby Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 58 690 EUR 2016 Služby Nie 1
Upratovacie a čistiace služby Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 34 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Servisné upratovanie, čistenie a dezinfekcia v priestoroch poskytovateľa zdravotnej starostlivosti na obdobie 6 mesiacov Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 206 500 EUR 2016 Služby Nie 1
Upratovanie kancelárskych priestorov Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 3 542 EUR 2016 Služby Nie 1
Upratovanie a čistenie administratívnej budovy Okresný súd Rimavská Sobota 18 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Upratovacie služby na 12 mesiacov (1.1.2017 - 31.12.2017) Výskumný ústav vodného hospodárstva 48 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Upratovanie kancelárskych priestorov Banská Bystrica Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 2 591 EUR 2016 Služby Nie 1
Upratovacie a čistiace služby Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 10 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Upratovanie interiérov budov Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 10 464 EUR 2016 Služby Nie 1
Upratovacie a čistiace služby Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 162 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Upratovanie kancelárskych priestorov Košice Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 3 576 EUR 2016 Služby Nie 1
Upratovanie kancelárskych priestorov Bratislava Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 12 370 EUR 2016 Služby Nie 1
Upratovanie interiéru budovy Záchranná zdravotná služba Bratislava 8 316 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie upratovacích a čistiacich služieb a dodávka hygienického spotrebného materiálu Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 88 437 EUR 2016 Služby Nie 1
Upratovacie a čistiace služby Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 162 000 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie upratovacích a čistiacich služieb Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 58 008 EUR 2017 Služby Nie 1
Upratovacie služby SZRB Asset Management, a.s. 9 000 EUR 2017 Služby Nie 1
Upratovacie služby v Komárne Dopravný úrad 8 730 EUR 2017 Služby Nie 1
Upratovacie služby Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 30 272 EUR 2017 Služby Nie 1
Upratovanie sociálneho zariadenia Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 500 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie upratovacích a čistiacich služieb Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 58 008 EUR 2017 Služby Nie 1
Upratovacie a čistiace služby Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 60 967 EUR 2017 Služby Nie 1
Upratovacie služby Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 70 000 EUR 2017 Služby Nie 1
Upratovanie a čistenie administratívnej budovy Štátna pokladnica 42 500 EUR 2017 Služby Nie 1
Upratovanie priestorov budovy v Prievidzi Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 4 984 EUR 2017 Služby Nie 1
Upratovacie služby - Svrčinovec Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 040 EUR 2017 Služby Nie 1
Upratovacie a čistiace služby Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 000 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie upratovacích a čistiacich služieb v administratívnej budove. Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 41 525 EUR 2017 Služby Nie 1
Upratovacie a čistiace práce v objektoch Podjavorinskej 6 a Obchodná 52 v Bratislave Seniorcentrum Staré Mesto 20 000 EUR 2017 Služby Nie 1
Upratovacie a čistiace služby Úrad vlády Slovenskej republiky 140 606 EUR 2017 Služby Nie 1
Čistiace a upratovacie služby Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 25 000 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie upratovacích a čistiacich služieb v administratívnej budove. Krajská prokuratúra 50 000 EUR 2017 Služby Nie 1
Upratovacie služby - Svrčinovec Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 840 EUR 2017 Služby Nie 1
Čistiace a upratovacie služby Krajská prokuratúra 60 000 EUR 2017 Služby Nie 1
Upratovacie služby objektu korporátne WC na odpočívadle Čierne Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8 496 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie upratovacích a čistiacich služieb v administratívnej budove. Krajská prokuratúra v Prešove 58 464 EUR 2017 Služby Nie 1
Upratovacie a čistiace služby Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 20 221 EUR 2017 Služby Nie 1
Upratovacie a čistiace služby Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 34 380 EUR 2017 Služby Nie 1
Upratovanie a čistenie administratívnej budovy Okresný súd Rimavská Sobota 20 000 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie upratovacích a čistiacich služieb a dodávka hygienického spotrebného materiálu Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 95 910 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie upratovacích a čistiacich služieb v administratívnej budove Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 68 206 EUR 2017 Služby Nie 1
Upratovanie interiérov budov Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 10 200 EUR 2017 Služby Nie 1
Upratovacie služby v objekte Zdravotného strediska Mestská časť Bratislava - Rača 13 500 EUR 2018 Služby Nie 1
Upratovanie a čistenie administratívnej budovy Okresný súd Humenné 25 000 EUR 2018 Služby Nie 1
Upratovanie a čistenie administratívnej budovy Okresný súd Humenné 25 000 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie upratovacích a čistiacich služieb Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 58 008 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie upratovacích a čistiacich služieb Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 99 749 EUR 2018 Služby Nie 1
Upratovacie služby objektu korporátne WC na odpočívadle Čierne Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 660 EUR 2018 Služby Nie 1
Upratovacie služby Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 40 650 EUR 2018 Služby Nie 1
Upratovacie, čistiace a baliace služby pre zariadenia spoločného stravovania. Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 46 400 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie upratovacích a čistiacich služieb Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 99 749 EUR 2018 Služby Nie 1
Upratovacie služby objektu korporátne WC na odpočívadle Čierne Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 960 EUR 2018 Služby Nie 1
Upratovacie služby - 7 podlaží Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 46 080 EUR 2018 Služby Nie 1
Upratovanie priestorov budovy v Prievidzi Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 8 990 EUR 2018 Služby Nie 1
Upratovacie a čistiace služby Úrad vlády Slovenskej republiky 157 010 EUR 2018 Služby Nie 1
Upratovanie a čistenie administratívnej budovy Štátna pokladnica 60 000 EUR 2018 Služby Nie 1
Upratovanie priestorov školy- 7 podlaží Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 38 400 EUR 2018 Služby Nie 1
Poskytovanie upratovacích služieb v interiéri a exteriéri administratívnych budov Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 68 472 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie upratovacích a čistiacich služieb Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 62 191 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie upratovacích a čistiacich služieb a dodávka hygienického spotrebného materiálu Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 98 430 EUR 2018 Služby Nie 1
Upratovacie služby Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 282 424 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie upratovacích a čistiacich služieb v administratívnej budove Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 68 206 EUR 2018 Služby Nie 1
Upratovacie služby Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 78 619 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie upratovacích a čistiacich služieb Bratislavský samosprávny kraj 121 970 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie upratovacích a čistiacich služieb Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 58 008 EUR 2019 Tovary Nie 1
Upratovacie a čistiace služby Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 3 473 000 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie upratovacích a čistiacich služieb Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 102 902 EUR 2019 Tovary Nie 1
Upratovacie služby pre DS Lamač Domov seniorov Lamač 199 643 EUR 2019 Služby Nie 1
Upratovacie služby Stredná zdravotnícka škola 5 612 EUR 2019 Služby Nie 1
Upratovanie priestorov budovy v Prievidzi Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 9 960 EUR 2019 Služby Nie 1
Upratovacie a čistiace služby Univerzitná nemocnica Bratislava 22 249 218 EUR 2019 Služby Nie 1
Čistenie vozidiel MHD Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 1 153 934 EUR 2019 Služby Nie 1
Čistiace a upratovacie služby a zimná údržba vybraných objektov a priestorov v správe, resp. nájme BPMK, s.r.o. Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 347 738 EUR 2019 Služby Nie 1

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×