Obstarávanie

Upratovacie a čistiace služby


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
34 380,00
Konečná suma(Bez DPH):
15 833,33
Zaplatené:
46.05%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
90910000-9
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
celok
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

1. Vykonávanie upratovacích a čistiacich služieb v budove objednávateľa (ďalej len "pracovisko č. 1") ; 2. Vykonávanie upratovacích a čistiacich služieb v prenajatých priestoroch objednávateľa (ďalej len "pracovisko č. 2"); SLUŽBY VYKONÁVANÉ DENNE (v pracovných dňoch):; - vyprázdňovanie odpadkových košov,; - zametanie a umývanie podláh s umývateľným povrchom,; - utieranie prachu na stoloch - mimo výpočtovej techniky, telekomunikačnej techniky, tlačiarní a kopírovacích strojov,; - odstránenie škvŕn okolo kľučiek a exponovaných miest dverí,; - čistenie a leštenie miesta styku s klientom,; - umytie a leštenie zrkadiel; - umývanie drezov, pracovných dosiek kuchynských liniek, umytie a vyleštenie batérií,; - umývanie umývadiel a WC mís s použitím dezinfekcie,; - dopĺňanie toaletného papiera a papierových utierok do zásobníkov.; SLUŽBY VYKONÁVANÉ 1 x V TÝŽDNI:; - utieranie prachu na voľných plochách (parapety, skrinky, pulty, poličky, hydranty, rámy a pod.) do výšky 1,7 m,; - vysávanie miestností s položeným kobercom 2x do týždňa,; - utieranie prachu na schodišti a zábradlí,; - čistenie a dezinfekcia mikrovlnnej rúry z vnútra.; SLUŽBY VYKONÁVANÉ 1 x ZA MESIAC:; - umývanie dverí a zárubní,; - utieranie prachu na voľných plochách nad výšku 1,7 m,; - utieranie stoličiek,; - dezinfekcia a umytie odpadových nádob,; - čistenie keramických obkladov,; - umývanie kuchynskej linky,; - omietanie pavučín, utieranie prachu z hasiacich prístrojov, vypínačov, zásuviek, radiátorov, zárubní, umelých rastlín,; - upratovanie technologických miestností, trezora – za prítomnosti zamestnanca objednávateľa.; SLUŽBY VYKONÁVANÉ 1 x ZA ROK:; - umývanie okien (obojstranne) vrátane čistenia horizontálnych žalúzií a parapiet,; - čistenie svietidiel,; - údržba parkiet,; - tepovanie kobercov.; Na pracovisku č. 1 sa vyžaduje aj upratovanie chodníka pred budovou s rozlohou 51 m2 7 dní v týždni, a to:; V letnom období – do 8,00 hod. ráno: pozametanie chodníka, odpratanie smetí a lístia do kontajnera; V zimnom období – do 8,00 hod. ráno: odpratanie snehu, prípadne posypanie technickou soľou, pozametanie chodníka, odpratanie smetí do kontajnera; Upratovacie služby sa budú vykonávať v pracovných dňoch v čase od 17,00 hod. do 20,00 hod., pričom čas a organizácia prác v jednotlivých častiach budovy sa prispôsobí požiadavkám zamestnancov banky.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Pracovisko č. 1, Hodnota / charakteristika: 1 podzemné podlažie, 6 nadzemných podlaží; Technické vlastnosti: Pracovisko č. 2, Hodnota / charakteristika: na 2. nadzemnom podlaží; Technické vlastnosti: WC, hygienické zariadenia, sprcha, sklady, Hodnota / charakteristika: keramické obklady na stenách; Technické vlastnosti: Upratovanie technologických miestností a trezora , Hodnota / charakteristika: iba v prítomnosti zamestnanca objednávateľa

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: PRACOVISKO č. 1:, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3296,19; Technické vlastnosti: - celková plocha 64 kancelárií, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1651,98; Technické vlastnosti: - celková plocha 42 chodieb vrátane schodísk, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1097,25; Technické vlastnosti: - celková plocha 21 WC, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 120,72; Technické vlastnosti: - celková plocha 4 hygienických zariadení (WC + umývadlo + vaňa alebo sprcha), Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 21,45; Technické vlastnosti: - celková plocha 11 kuchyniek, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 72,21; Technické vlastnosti: - celková plocha 7 skladov, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 152,44; Technické vlastnosti: - celková plocha 4 skladov upratovačiek, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4,00; Technické vlastnosti: - celková plocha 1 čakárne + 1 vrátnice, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 29,25; Technické vlastnosti: - celková plocha 1 príručnej registratúry + kuchynky, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 18,51; Technické vlastnosti: - celková plocha 1 sprchy, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2,06; Technické vlastnosti: - celková plocha 2 zimných záhrad, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 51,64; Technické vlastnosti: - celková plocha 2 technologických miestností (UPS, serverovňa), Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 30,13; Technické vlastnosti: - celková plocha 2 výťahov (nerezová kabína + 8 výťahových dverí), Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10,48; Technické vlastnosti: - celková plocha 1 trezora, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 34,07; Technické vlastnosti: Plocha miestností s dlažbou, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1663,28; Technické vlastnosti: Plocha miestností s kobercom, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1632,91; Technické vlastnosti: Plocha vonkajších okien aj s rámom (okná sú dvojité), Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 413,15; Technické vlastnosti: Plocha interiérových okien (okná s jednoduchým zasklením s protipožiarnym sklom), Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 60,79; Technické vlastnosti: Plocha horizontálnych hliníkových žalúzií na 9 oknách, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 24,12; Technické vlastnosti: Celková plocha drevených dverí z 1 strany , Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 456,10; Technické vlastnosti: Celková plocha kovových (plechových) dverí z 1 strany, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 20,30; Technické vlastnosti: Kovaná brána (3/4 sklo), Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Plechové dvere, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 8; Technické vlastnosti: Drevené 2-krídlové dvere (povrchová úprava - farba), Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 53; Technické vlastnosti: Drevené 1-krídlové dvere (povrchová úprava - farba), Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 119; Technické vlastnosti: Drevené 2-krídlové dvere, 2/3 sklo (povrchová úprava - farba), Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 21; Technické vlastnosti: Drevené 1-krídlové dvere, 2/3 sklo (povrchová úprava - farba), Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 12; Technické vlastnosti: Plocha chodníka pred budovou, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 51,00; Technické vlastnosti: PRACOVISKO č. 2:, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 130,00; Technické vlastnosti: - celková plocha 4 kancelárií, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 94,20; Technické vlastnosti: - celková plocha 1 chodby, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 25,40; Technické vlastnosti: - celková plocha 1 WC, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 6,70; Technické vlastnosti: - celková plocha 1 kuchynky, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2,10; Technické vlastnosti: - celková plocha 1 skladu, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1,60; Technické vlastnosti: Plocha miestností s dlažbou/linoleom, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10,40; Technické vlastnosti: Plocha miestností s parketami, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 119,60; Technické vlastnosti: Plocha okien aj s rámom (okná sú dvojité), Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 25,00; Technické vlastnosti: Celková plocha drevených dverí z 1 strany , Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 29,542; Technické vlastnosti: Drevené 2-krídlové dvere, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 6; Technické vlastnosti: Drevené 2-krídlové dvere, 2/3 sklo, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Drevené 1-krídlové dvere, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
AMG Facility SK s.r.o. 10 19 000,00 20% EUR 14. November 2017 150136

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×