Obstarávanie

Upratovacie a čistiace služby


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
60 966,54
Konečná suma(Bez DPH):
19 444,44
Zaplatené:
31.89%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
90910000-9
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
ks
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

1. Zabezpečenie upratovacích a čistiacich služieb na 1. pracovisku2. Zabezpečenie upratovacích a čistiacich služieb na 2. pracovisku 3. Zabezpečenie upratovacích a čistiacich služieb na 3. pracovisku ; • Upratovacie a čistiace služby sa budú realizovať v pracovných dňoch v období od 1. septembra do 31. mája najskôr od 8:30 hod. do 15:30 hod. a v období od 1. júna do 31. augusta najskôr od 7:30 hod. do 14:30 hod. s možným prerušením v trvaní 30 min. od 11:00 hod. do 13:00 hod. Zároveň bude k dispozícii na 1. pracovisku jedna upratovačka od 7:00 hod. do 16:00 hod., prípadne v čase podľa dohody.; • V dohodnutej cene sú zohľadnené všetky náklady poskytovateľa spojené so zabezpečovaním, riadením a kontrolou upratovacích prác, s dopravou, vrátane dodávky čistiacich a dezinfekčných materiálov a prostriedkov a potrebnej techniky pre kvalitný výkon služieb. ; • Uchádzač bude ako poskytovateľ povinný zabezpečiť všetky potrebné stroje, zariadenia, prostriedky a materiály, používať bezchybné prostriedky, materiály, stroje a zariadenia, ktoré vylučujú poškodenie čistených objektov alebo zdravia zamestnancov, príp. tretích osôb nachádzajúcich sa v objektoch verejného obstarávateľa.; • SLUŽBY VYKONÁVANÉ DENNE:• - umývanie pevných podláh kancelárií, zasadačiek, prednáškových a školiacich miestností, chodieb, átria, vstupného vestibulu, výťahov, schodísk, čakacích miestností a kuchyniek,• - umývanie pevných podláh sociálnych zariadení s dezinfekciou,; • SLUŽBY VYKONÁVANÉ DENNE:• - vysýpanie smetných košov na triedený odpad – papier/modrej farby v počte 264 ks, plast/žltej farby v počte 264 ks a komunálny odpad v počte 305 ks, prípadne ich vyčistenie podľa potreby a výmena odpadových vriec na komunálny odpad – čierna farba (ich dodávka do smetných košov je zahrnutá v cene za upratovanie) a ich znesenie na vopred určené miesta,• - vyčistenie umývadiel a batérií, sociálnych zariadení komplexne,; • SLUŽBY VYKONÁVANÉ DENNE:• - umytie sklenených dverí v rámci vstupného vestibulu,• - umytie vnútorných plôch výťahov.; • SLUŽBY VYKONÁVANÉ 1 x V TÝŽDNI:• - vysávanie pevných podláh kancelárií, zasadačiek, prednáškových a školiacich miestností, átria, vstupného vestibulu, výťahov, schodísk, čakacích miestností,• - utieranie prachu z nábytku, stolov a pod. do výšky 1,70 m,• - utieranie parapetných dosiek od prachu,• - umytie celej plochy dverí,• - umytie celej plochy dverí vrátane deliacich priečok na vybraných sociálnych zariadeniach,; • SLUŽBY VYKONÁVANÉ 1 x V TÝŽDNI:• - umytie zábradlia vlhkou handrou,• - vysávanie kobercov,• - čistenie a leštenie zrkadiel,• - umytie kuchyniek,• - pranie utierok v počte 7 ks rozmerov 50 x 50 cm a uterákov v počte 4 ks rozmerov 50 x 90 cm používaných v kanceláriách, kuchynkách,• - zabezpečenie servisného prenájmu a výmeny rohoží o rozmere 115 x 200 cm v zimných mesiacoch v počte 6 ks vo vstupnom vestibule.; • SLUŽBY VYKONÁVANÉ 1 x ZA MESIAC:• - umývanie pevných podláh jedálne,• - ometanie pavučín,• - utieranie prachu z nábytku nad výšku 1,70 m,• - napustenie nábytku a dverí vhodnou politúrou,• - umytie vonkajších plôch výťahov,• - umytie a vyčistenie sklenených častí dverí,• - umytie ochranného plexiskla výťahov,; • SLUŽBY VYKONÁVANÉ 1 x ZA MESIAC:• - zabezpečenie servisného prenájmu a výmeny rohoží o rozmere 115 x 200 cm v letných mesiacoch v počte 6 ks vo vstupnom vestibule.; • SLUŽBY VYKONÁVANÉ 1 x ZA TRVANIE ZMLUVY:• - čistenie vertikálnych žalúzií interiérových s manuálnym ovládaním v počte 305 ks rozmerov 3 x 3 m nachádzajúcich sa v kanceláriách,• - celkové hĺbkové čistenie podlahy chodieb, átria a schodísk o ploche 1459,05 m2,• - čistenie horizontálnych a vertikálnych častí schodíšť o ploche 453 m2,• - tepovanie kobercov o ploche 657,60 m2.

Technická špecifikácia textová

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Počet objektov určených na upratovacie a čistiace služby, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3; Technické vlastnosti: 1.pracovisko – upratovaná a čistená plocha – celková podlahová a schodisková plocha, Jednotka: m2 , Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5685,71; Technické vlastnosti: 1.pracovisko – upratovaná a čistená plocha – celková obojstranná plocha sklenených častí dverí a sklenených dverí vo vstupnom vestibule, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 54,03; Technické vlastnosti: 1.pracovisko - upratovaná a čistená plocha – celkový počet parapetných dosiek , Jednotka: ks , Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 305,00; Technické vlastnosti: 1.pracovisko - upratovaná a čistená plocha – celkový počet dverí , Jednotka: ks , Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 335,00; Technické vlastnosti: 1.pracovisko - upratovaná a čistená plocha – celková plocha kobercov , Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 142,60; Technické vlastnosti: 1.pracovisko - upratovaná a čistená plocha – celkový počet nábytku do výšky 1,70 m , Jednotka: ks , Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 45,00; Technické vlastnosti: 1.pracovisko- upratovaná a čistená plocha – celkový počet nábytku nad výšku 1,70 m , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 55,00; Technické vlastnosti: 1.pracovisko - upratovaná a čistená plocha – celkový počet kuchyniek , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 11,00; Technické vlastnosti: 1.pracovisko - upratovaná a čistená plocha – celkový počet interiérových vertikálnych žalúzií s manuálnym ovládaním rozmerov 3 x 3 m v miestnostiach, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 264,00; Technické vlastnosti: 2.pracovisko - upratovaná a čistená plocha – celková podlahová a schodisková plocha , Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 310,00; Technické vlastnosti: 2.pracovisko – upratovaná a čistená plocha – celková obojstranná plocha sklenených častí dverí a sklenených dverí vo vstupnom vestibule, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 15,20; Technické vlastnosti: 2.pracovisko - upratovaná a čistená plocha – celkový počet parapetných dosiek , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 24,00; Technické vlastnosti: 2.pracovisko - upratovaná a čistená plocha – celkový počet dverí , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 35,00; Technické vlastnosti: 2.pracovisko - upratovaná a čistená plocha – celková plocha kobercov , Jednotka: m2 , Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 115,00; Technické vlastnosti: 2.pracovisko - upratovaná a čistená plocha – celkový počet nábytku do výšky 1,70 m , Jednotka: ks , Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 15,00; Technické vlastnosti: 2.pracovisko - upratovaná a čistená plocha – celkový počet nábytku nad výšku 1,70 m , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 15,00; Technické vlastnosti: 2.pracovisko - upratovaná a čistená plocha – celkový počet kuchyniek , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1,00; Technické vlastnosti: 2.pracovisko - upratovaná a čistená plocha – celkový počet interiérových vertikálnych žalúzií s manuálnym ovládaním rozmerov 3 x 3 m v miestnostiach, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 6,00; Technické vlastnosti: 3.pracovisko - upratovaná a čistená plocha – celková podlahová a schodisková plocha , Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1396,00; Technické vlastnosti: 3.pracovisko - upratovaná a čistená plocha – celková obojstranná plocha okien, sklenených častí dverí a sklenených dverí , Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 42,97; Technické vlastnosti: 3.pracovisko - upratovaná a čistená plocha – celkový počet parapetných dosiek , Jednotka: ks , Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 100,00; Technické vlastnosti: 3.pracovisko - upratovaná a čistená plocha – celkový počet dverí , Jednotka: ks , Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 50,00; Technické vlastnosti: 3.pracovisko - upratovaná a čistená plocha – celková plocha kobercov , Jednotka: m2 , Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 400,00; Technické vlastnosti: 3.pracovisko - upratovaná a čistená plocha – celkový počet nábytku do výšky 1,70 m , Jednotka: ks , Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 25,00; Technické vlastnosti: 3.pracovisko - upratovaná a čistená plocha – celkový počet nábytku nad výšku 1,70 m , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 25,00; Technické vlastnosti: 3.pracovisko - upratovaná a čistená plocha – celkový počet kuchyniek , Jednotka: ks , Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2,00; Technické vlastnosti: 3.pracovisko - upratovaná a čistená plocha – celkový počet interiérových vertikálnych žalúzií s manuálnym ovládaním rozmerov 3 x 3 m v miestnostiach , Jednotka: ks , Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 35,00

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
SEHOS PLUS s. r. o. 8 23 333,33 20% EUR 12. Apríl 2017 135576

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×