Obstarávanie

Upratovanie kancelárskych priestorov


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
3 542,40
Konečná suma(Bez DPH):
2 312,66
Zaplatené:
65.28%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
90910000-9
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
mesiac
Množstvo:
12.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Pravidelné vykonávanie upratovacích, čistiacich a s nimi súvisiacich služieb v priestoroch budovy organizácie.; Pravidelné dodávanie hygienického materiálu.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Lokalizácia priestorov, Hodnota / charakteristika: vstupný vestibul, schodisko a 2. poschodie vlastnej budovy v centre mesta Trenčín; Technické vlastnosti: Špecifikácia priestorov - 2. poschodie, Hodnota / charakteristika: 277 m2 - 9 kancelárií cca 189 m2, 1 zasadačka cca 36 m2, 1 WC cca 15 m2, chodba cca 37 m2. ; Technické vlastnosti: Špecifikácia priestorov - spoločné priestory, Hodnota / charakteristika: 93 m2 - vstupný priestor do budovy, hlavné schodisko z prízemia na 2. poschodie. ; Technické vlastnosti: Intervaly upratovania, Hodnota / charakteristika: podľa typu práce denne, týždenne, mesačne, polročne.; Technické vlastnosti: Čas výkonu prác, Hodnota / charakteristika: v pracovných dňoch podľa dohody v čase od 08:00 hod. do 15:00 hod.

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Celková výmera priestorov spolu, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 370; Technické vlastnosti: Počet pracovníkov odberateľa v priestoroch, Jednotka: osoba, Minimum: 16, Maximum: 24, Presná hodnota:

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
MAPEKA s.r.o. 3 2 775,20 20% EUR 5. December 2016 126396

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×