Dodávateľ

ORIOLA SK s.r.o.

Žilina
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: ORIOLA SK s.r.o.

IČO: 50019201

Adresa: Na Lány 44, Žilina

Registračné číslo: 2018/11-PO-D9567

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 4. November 2018

Záznam platný do: 4. November 2021

Posledná zmena: 3. November 2018


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 90 312,00 EUR 4 4
2017 1 000 700,00 EUR 5 6
2018 240 417,00 EUR 2 3
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 90 312,00 EUR 4 4
2017 110 208,00 EUR 5 6
2018 1 130 909,00 EUR 2 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 32 016,00 EUR
Slovenská agentúra životného prostredia 1 55 000,00 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 2 233 718,00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 30 557,00 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 1 897 191,00 EUR
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 1 18 387,00 EUR
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 2 64 560,00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Poskytovanie upratovacích služieb pre SAŽP Slovenská agentúra životného prostredia 95 000,00 EUR 2016 Služby Áno 1
Upratovacie a čistiace práce Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 64 560,00 EUR 2017 Služby Nie 2
UPRATOVANIE V CELOM OBJEKTE TEOLOGICKEJ FAKULTY TU, KOSTOLNÁ Č.1, 819 44 BRATISLAVA Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 32 016,00 EUR 2017 Služby Nie 1
UPRATOVACIE A ČISTIACE SLUŽBY PRE SOCIÁLNU POISŤOVŇU Sociálna poisťovňa, ústredie 4 503 919,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie externých upratovacích a čistiacich služieb kancelárskych a prevádzkových priestorov Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 035 866,00 EUR 2018 Služby Nie 2
Upratovacie a čistiace služby /Čadca Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 23 448,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Upratovacie a čistiace služby od 02.01.2017 do 30.12.2017, pondelok až piatok - denný 7 hodinový pracovný úväzok Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 10 000,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Upratovacie a čistiace služby od 02.01.2017 do 30.12.2017, pondelok až piatok - denný 7 hodinový pracovný úväzok Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 990,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Upratovanie sociálneho zariadenia Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 500,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Upratovacie služby Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8 000,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Upratovacie služby Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8 000,00 EUR 2018 Služby Nie 1

oriola@stonline.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 49 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Viac info na webe Ministerstva spravodlivosti.

Osobné údaje konečných užívateľov výhod sú spracúvane na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Bc. Juraj Olašák
Adresa:
Na Lány 44 Žilina 01003
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
17. August 1991
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
1. December 2017

Meno:
Mgr. Vladimír Olašák
Adresa:
Na Lány 44 Žilina 01003
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
19. Máj 1965
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
1. December 2017

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Ing. Iveta Chodelková
Adresa:
289 Hôrky 01004

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 1.12.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×