Obstarávanie

Komplexné upratovacie služby na FEI STU


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 246 006,00
Konečná suma(Bez DPH):
1 119 246,00
Zaplatené:
89.82%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
90910000-9
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je poskytnutie komplexných upratovacích služieb na FEI STU. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladov

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
PRIMA INVEST, spol. s r.o. 2 1 119 246,00 Neuvedené EUR 7. Júl 2017 85291

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady súťažné podklady 3. Marec 2017 3. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/785518/content/620170/download","filename":"Súťažné podklady STU.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/785518/content/620171/download","filename":"DOC010.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/785518/content/620172/download","filename":"DOC011.PDF"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 11. Júl 2017 11. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/846138/content/550294/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účast (automaticky uložené).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/846138/content/550295/download","filename":"príloha k zápisnici splnenie podmienok účasti.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie č. 3 4. Apríl 2017 4. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/800987/content/598996/download","filename":"vysvetlenie 3.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka 11. Júl 2017 11. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/846144/content/550393/download","filename":"STU BA upratovanie FEI STU OSTATNE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/846144/content/550394/download","filename":"STU BA FEI STU upratovanie KRITERIA.pdf"}]
Zmluva zmluva o komplexných upratovacích službách na FEI STU 11. Júl 2017 11. Júl 2017 []
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie 1 7. Marec 2017 7. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/786662/content/627160/download","filename":"vysvetlenie (1).pdf"}]
Zápisnica zápisnica o vyhodnotení ponúk 11. Júl 2017 11. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/846141/content/550379/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Súťažné podklady súťažné podklady 4. Apríl 2017 4. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/800997/content/599087/download","filename":"Súťažné podklady STU_lehota.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/800997/content/599088/download","filename":"DOC010.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/800997/content/599089/download","filename":"DOC011.PDF"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 5. Jún 2017 5. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/829422/content/602913/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - v profile.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Obhliadka 20. Marec 2017 20. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/791828/content/649790/download","filename":"obhliadka.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka 11. Júl 2017 11. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/846149/content/550413/download","filename":"Banková záruka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/846149/content/550414/download","filename":"STU.pdf"}]
Správa o zákazke správa o zákazke 11. Júl 2017 11. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/846156/content/550428/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie 2 10. Marec 2017 10. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/788000/content/635126/download","filename":"vysvetlenie 2.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk zápisnica z otvárania ponúk 11. Júl 2017 11. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/846135/content/550291/download","filename":"Zápisnica tabuľka.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 12. Apríl 2017 12. Apríl 2017 []
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 5. Jún 2017 5. Jún 2017 []

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×