Dodávateľ

STRABAG Property and Facility Services s. r. o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: STRABAG Property and Facility Services s. r. o.

IČO: 36361127

Adresa: Dunajská32 32, Bratislava

Registračné číslo: 2017/9-PO-E6258

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 13. September 2017

Záznam platný do: 13. September 2020

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 113 004,00 EUR 2 2
2015 252 173,00 EUR 2 4
2016 5 858 767,00 EUR 2 2
2017 15 000 000,00 EUR 1 1
2018 621 143,00 EUR 3 3
2019 17 861 396,00 EUR 3 3
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 113 004,00 EUR 2 2
2015 252 173,00 EUR 2 4
2016 5 858 767,00 EUR 2 2
2017 15 000 000,00 EUR 1 1
2018 621 143,00 EUR 3 3
2019 17 861 396,00 EUR 3 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 2 113 004,00 EUR
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 1 282 424,00 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 2 205 177,00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 145 665,00 EUR
Bratislavský samosprávny kraj 1 15 000 000,00 EUR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 2 3 837 722,00 EUR
Slovenský metrologický ústav 1 2 286 369,00 EUR
Slovenská pošta, a.s. 2 17 596 072,00 EUR
DREVITAL, s.r.o. 1 240 050,00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Opravy, údržba a kontroly požiarnych uzáverov a požiarnych klapiek Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 167 439,00 EUR 2015 Služby Nie 1
Výmena chladiaceho stroja - ústredie Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 71 700,00 EUR 2014 Práce Nie 1
Vykonanie pasportizácie vyhradených technických zariadení v objektoch majetku SŠHR SR Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 85 000,00 EUR 2014 Služby Nie 1
Vykonávanie pravidelných OP a OS el. zariadení do/nad 1000 V vr. bleskozvodov, ktoré sú súčasťou majetku NDS, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 145 666,00 EUR 2015 Služby Nie 3
Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov UPSVAR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 3 572 398,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Facility management Slovenský metrologický ústav 2 286 369,00 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Prevádzka, údržba a opravy majetku BSK Bratislavský samosprávny kraj 15 000 000,00 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Opravy, údržba a kontroly požiarnych uzáverov Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 98 669,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Zníženie energetickej náročnosti budov spoločnosti DREVITAL DREVITAL, s.r.o. 260 050,00 EUR 2018 Práce Áno 1
Upratovacie služby Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 282 424,00 EUR 2018 Služby Nie 1
SPRÁVA NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU SLOVENSKEJ POŠTY, A.S., NA OBDOBIE ROKOV 2018 - 2022 Slovenská pošta, a.s. 16 870 981,00 EUR 2019 Služby Nie 1
Rekonštrukcia ubytovacích a sociálnych buniek Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 265 324,00 EUR 2019 Práce Nie 1
SPRÁVA NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU SLOVENSKEJ POŠTY, A.S., NA OBDOBIE ROKOV 2018 - 2022 Slovenská pošta, a.s. 725 091,00 EUR 2019 Služby Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 97 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Renáta Bódišová
Adresa:
Hlavná 90 Nová Dedinka 90029
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
21. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Renáta Bódišová
Adresa:
Hlavná 90 Nová Dedinka 90029
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
21. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
JUDr. Martin Belan
Adresa:
Na Zlatej nohe 12896/11 Bratislava 83101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
21. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
David Loidolt
Adresa:
Rosenbergerstrasse 49 Göttlesbrunn 2464
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
21. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
SP legale s. r. o.
Adresa:
577 Plavecký Štvrtok 90068

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 21.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×