CPV kód

39711310-5

Elektrické kávovary

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 24 28 487 EUR
Slovenská správa ciest 2 844 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 26 133 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 1 350 EUR
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 1 1 212 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 758 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 1 2 625 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 1 860 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 3 3 205 EUR
Slovenská agentúra životného prostredia 1 7 663 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 15 4 169 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 2 9 790 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 5 049 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 2 737 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 11 8 840 EUR
Košický samosprávny kraj 1 275 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 3 1 167 EUR
Technická univerzita v Košiciach 4 1 777 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 2 1 412 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 4 986 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 6 2 047 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 4 34 851 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 552 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 4 2 304 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 519 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 3 3 665 EUR
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 2 5 223 EUR
Slovenské národné múzeum 2 775 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 442 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 1 413 EUR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 1 1 658 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 1 456 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 1 1 442 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 1 42 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 2 2 390 EUR
Ústav polymérov SAV 2 990 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 1 2 038 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 2 158 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb 1 3 458 EUR
Krajská prokuratúra 1 1 333 EUR
Centrum účelových zariadení 2 9 148 EUR
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 1 813 EUR
Dopravná akadémia 1 280 EUR
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 1 248 EUR
Centrum právnej pomoci 1 832 EUR
METRO Bratislava, a.s. 1 447 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. 3 10 823 EUR
PC SEMA, s.r.o. 2 8 726 EUR
ITSK, s.r.o. 19 8 239 EUR
CORA GASTRO, s.r.o. 1 248 EUR
KÁVOMATY, s.r.o. 12 12 737 EUR
Peter Šesták - KANPEX 1 1 658 EUR
EKOFIN Prešov, s.r.o. 2 865 EUR
Henrich Sonnenschein - ITSK 2 2 596 EUR
Ib-elektro s.r.o. 13 10 500 EUR
REVIS-SERVIS spol. s.r.o. 1 408 EUR
Ivan Hoferica - LIMAR 4 19 502 EUR
ANDREA SHOP, s.r.o. 1 1 250 EUR
BL technics, s.r.o. 1 307 EUR
Ing. Miroslav Vančo MIVASOFT 1 1 442 EUR
GASTROSET SK, s.r.o. 7 6 867 EUR
Internet Mall Slovakia s.r.o. 2 632 EUR
RAMcom, s.r.o. 1 274 EUR
Mária Vinczeová 1 7 914 EUR
DECS CONSULTING, spol. s r.o. 2 1 473 EUR
FriendS&FriendS, s.r.o. 1 2 038 EUR
ANUR s.r.o. 4 5 613 EUR
GARBIAR Stavebniny s.r.o. 9 33 201 EUR
HENRYSO, s.r.o. 14 7 979 EUR
EUROGASTROP s.r.o. 2 9 058 EUR
Coffee partners s.r.o. 1 2 625 EUR
GIEGO s.r.o. 4 10 499 EUR
KASON, s.r.o. 4 5 127 EUR
5K, spoločnosť s ručením obmedzeným 2 1 157 EUR
HS technology s.r.o. 4 1 219 EUR
Rudolf Haláchy VTM GASTROZ 1 583 EUR
Job assistence, s.r.o. 1 1 050 EUR
Oľga Chládeková - PIXEL elektro 2 467 EUR
Espresso SK s. r. o. 10 11 884 EUR
SAVOG s. r. o. 2 900 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Kávovar JURA IMPRESSA Xf50 alebo ekvivalent Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 775 775.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup automatických kávovarov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 4 620 4620.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kávovar Saeco Aulika Top RI Silver alebo ekvivalent Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 930 930.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kávovar SAECO ROYAL Gran Crem Technická univerzita v Košiciach 710 710.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kávovar s príslušenstvom Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 410 410.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrické kávovary Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 2 200 2200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup 1 ks kávovar Dopravná akadémia 340 340.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrické kávovary Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 14 400 14400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Espresso kávovar Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 666 666.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kávovary NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 9 541 9541.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kávovar KRUPS KP 100B NESCAFE DOLCE GUSTO PICCOLO alebo ekvivalentný UNIVERZITA J. SELYEHO 50 50.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kávovar Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 550 550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrický kávovar Delonghi ECAM 25.462.S alebo ekvivalent Technická univerzita v Košiciach 650 650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie espreso kávovarov alebo ekvivalent Úrad vlády Slovenskej republiky 2 436 2436.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kávovar s príslušenstvom Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 330 330.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kávovar DeLonghi ECAM 44.660.B ELETTA alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 580 580.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrické spotrebiče a gastrotechnológia do stravovacích, reštauračných a hotelových zariadení Centrum účelových zariadení 4 895 4895.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Espresso kávovar Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 480 480.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plnoautomatický kávovar Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 782 1781.66 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kávovar Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 080 1080.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kávovar DELONGHI ESAM 3000 alebo ekvivalent Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 1 491 1491.48 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plnoautomatický kávovar Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 656 655.81 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kávovar Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 300 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plnoautomatický kávovar Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 920 920.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Automatický kávovar Slovenské národné múzeum 700 700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrické spotrebiče a gastrotechnológia do stravovacích, reštauračných a hotelových zariadení Centrum účelových zariadení 4 469 4469.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kávovary NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 2 250 2250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plnoautomatické espresso Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 304 303.66 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kávovar Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 818 1817.94 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrický kávovar DeLongi ECAM 21.117.SB alebo ekvivalent Centrum právnej pomoci 1 002 1002.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Automatický kávovar Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 400 400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kávovar Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 169 169.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Espresso kávovar Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 415 415.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup plnoautomatických kávovarov alebo ekvivalent Ústav polymérov SAV 758 758.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kuchynské spotrebiče Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 530 530.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup plnoautomatických kávovarov alebo ekvivalent Ústav polymérov SAV 758 758.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kávovar JURA IMPRESSA E8 s JURA Smart Connect Bluetooth adaptér alebo ekvivalent alebo ekvivalent Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 1 132 1131.66 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kávovar Technická univerzita v Košiciach 250 250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plnoautomatický kávovar DeLonghi MAGNIFICA S ECAM 22.360.B alebo kompatibilný ekvivalent Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 500 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Automatický kávovar Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 23 450 23450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Espresso kávovar Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 450 450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrický kávovar a údržbové produkty Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 3 204 3204.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
kávovar Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 400 400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Automatický kávovar 10 ks Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 4 000 4000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Automatické kávovary Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 6 436 6435.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Automatický kávovar Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 6 780 6780.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Automatický kávovar Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 25 152 25152.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Automatický kávovar Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 13 200 13200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kávovar espresso- DeLonghi ECAM 350.35 W / ekvivalent Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 600 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
kávovar Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 3 939 3939.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Automatický kávovar Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 600 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vybavenie priestorov Integrovaného poradenského centra - Kávovar Košický samosprávny kraj 359 359.25 EUR 2017 Tovary Áno 1
kávovar Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 360 360.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kávovar Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 300 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrické prístroje pre domácnosť Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 052 1052.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kávovar DéLonghi Scultura ECZ 351.BG alebo ekvivalent Slovenské národné múzeum 115 115.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Espresso kávovar Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 82 82.3 EUR 2017 Tovary Nie 1
Gastrozariadenie - profesionálny kávovar Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 2 160 2160.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plnoautomatický kávovar Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 720 720.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup kávovaru Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 4 968 4967.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Espresso kávovar Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 380 380.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup kávovarov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 330 1329.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plnoautomatický kávovar Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 198 1197.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Automatický kávovar Technická univerzita v Košiciach 650 650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nápojový automat na prípravu kávy a kávových nápojov typu Liones H/5 Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 950 1950.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Espresso kávovar Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 459 459.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kávovar Krups EA 8010 Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 299 299.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Espresso kávovar Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 459 459.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrospotrebič - kávovar LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 260 260.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kávovar Ústav na výkon trestu odňatia slobody 300 300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kávovar Ústav na výkon trestu odňatia slobody 504 504.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Espresso kávovar Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 565 565.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kávovar Slovenská správa ciest 300 300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kombinované chladničky, plnoautomatický kávovar Slovenská správa ciest 730 730.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Automatický kávovar s vodným filtrom Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 350 350.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Plnoautomatický voľne stojaci elektrický kávovar - espresso Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 790 3790.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Plnoautomatický voľne stojaci elektrický kávovar - espresso Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 625 1625.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Plnoautomatický kávovar Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 210 1210.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup kávovarov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 528 1527.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Biela technika Slovenská agentúra životného prostredia 11 370 11370.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kávovar Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 58 58.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Plnoautomatický kávovar so zabudovaným mlynčekom Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 350 350.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Plnoautomatický voľne stojaci elektrický kávovar - espresso Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 354 1354.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pákový kávovar Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 100 100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Profesionálny automatický kávovar Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 500 1500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Automatické kávovary Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 810 810.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kávovary Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 2 951 2951.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kávovar Trenčiansky samosprávny kraj 479 478.8 EUR 2018 Tovary Áno 1
Plnoautomatický kávovar Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 600 600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kávovary Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 694 1694.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrický plnoautomatický kávovar Ekonomická univerzita v Bratislave 646 645.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Plnoautomatický kávovar Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 900 900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Automatický kávovar Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 797 797.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrický kávovar Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 400 400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kávovar Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 83 83.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
kávovarm na kapsule Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 57 57.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Plnoautomatický voľne stojaci elektrický kávovar - espresso Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 323 4323.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Automatický kávovar Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 289 289.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Automatické kávovary, počet 10 kusov Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 3 263 3262.67 EUR 2019 Tovary Nie 1
Automatické kávovary Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 375 1375.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Automatický kávovar Krajská prokuratúra 1 600 1600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kávovar Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 250 250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
kávovar 2 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 250 1250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Automatický kávovar Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 289 289.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Automatický kávovar Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 350 350.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup elektrického spotrebiča Univerzita Komenského v Bratislave 20 20.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Elektrický kávovar Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 400 400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Automatický kávovar Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 289 289.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Plnoautomatický voľne stojaci elektrický kávovar - espresso Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 448 2448.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Automatický kávovar Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 289 289.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Automatický kávovar Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 289 289.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kávovar Stredná odborná škola obchodu a služieb 4 489 4489.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kávovar Univerzita Komenského v Bratislave 1 500 1500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Plnoautomatický kávovar Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 2 083 2083.33 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kávovar Univerzita Komenského v Bratislave 700 700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pákový kávovar Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 491 491.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Plnoautomatický voľne stojaci elektrický kávovar - espresso Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 158 4158.3 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie pre domácnosť Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 370 370.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mikrovlnná rúra,kávovar Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 350 1350.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kávovar Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 300 300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kávovar Trenčiansky samosprávny kraj 546 546.3 EUR 2020 Tovary Áno 1
Kuchynské vybavenie pre domácnosť a kanceláriu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 795 794.98 EUR 2020 Tovary Nie 1
Plnoautomatický kávovar Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 544 544.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
Plnoautomatický kávovar METRO Bratislava, a.s. 556 556.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektrický kávovar Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 720 720.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Plnoautomatický voľne stojaci elektrický kávovar, mikrovlnná rúra, varič dvojplatničkový Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 192 3191.7 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie pre domácnosť Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 985 985.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kávovar a mlynček na kávu Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 000 3000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Automatický kávovar Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 289 289.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektrický kávovar Univerzita Komenského v Bratislave 1 200 1200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kávovar Espresso Krups Evidence EA890110 alebo ekvivalent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 394 394.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Plnoautomatický kávovar Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 600 600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kávovar Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 299 298.7 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektrospotrebiče Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 808 2808.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kávovar Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 300 300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kávovar Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 618 618.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kávovar s príslušenstvom Trenčiansky samosprávny kraj 502 502.25 EUR 2021 Tovary Áno 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Kávovary Hlavné mesto SR Bratislava 16 666 16666.0 EUR 9. December 2019 16. December 2019 Neuvedené 2019-12-09 00:00:00 UTC 2019-12-16 12:00:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×