CPV kód

19640000-4

Polyetylénový odpad a odpadkové vrecká a vaky

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 1 11,863 EUR
Mestská časť Košice - Sídlisko KVP 2 0 EUR
Mesto Bardejov 1 1,750 EUR
Obec Ivanka pri Dunaji 4 2,100 EUR
Mesto Trnava 1 0 EUR
Obec Šarišské Čierne 2 542 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 9 11,078 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 1 6,980 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 3 23,171 EUR
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 17,300 EUR
Mesto Medzilaborce 2 2,172 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 1 23,254 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 3 105,505 EUR
Obec Gbelce 3 427 EUR
Mesto Komárno 1 2,550 EUR
Nemocnica Poprad a. s. 2 19,685 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 18 10,912 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 7 18,166 EUR
Mesto Turzovka 1 95 EUR
Mesto Humenné 1 3,727 EUR
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 2 8,586 EUR
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 5,314 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 13,682 EUR
Mesto Partizánske 1 170 EUR
Slovenské národné múzeum 2 521 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 12 67,030 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 12,440 EUR
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 1 6,000 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 144 EUR
Záchranná služba 4 18,475 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 760 EUR
Mesto Zvolen 2 7,483 EUR
Obec Torysa 1 4,750 EUR
Mesto Sereď 4 18,890 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 10,740 EUR
Mesto Svätý Jur 2 828 EUR
Mesto Banská Bystrica 1 13,725 EUR
Obec Semerovo 3 343 EUR
Obec Čachtice 2 391 EUR
Obec Raková 2 11,148 EUR
Obec Spišský Hrhov 1 3,800 EUR
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 3 5,806 EUR
Obec Záhorská Ves 2 1,315 EUR
Obec Makov 2 1,458 EUR
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 5 21,129 EUR
Národný onkologický ústav 11 13,168 EUR
Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 3 2,415 EUR
Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 8 25,468 EUR
Obec Krivá 1 94 EUR
Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 5 4,063 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 1 624 EUR
Obec Palárikovo 4 98,135 EUR
VEPOS, spol. s r.o. 3 5,624 EUR
Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 2 20,975 EUR
Technické služby mesta Humenné 1 1,200 EUR
Hlavný banský úrad 1 83 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 221 EUR
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 6 0 EUR
SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. 1 388 EUR
SEZO-Spiš, združenie obcí 2 14,219 EUR
"KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa 1 376 EUR
Obecný podnik Šarišské Čierne s.r.o. 1 5,499 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
ELKOPLAST Slovakia s.r.o. 1 5,499 EUR
LEON global s.r.o. 2 8,045 EUR
S.T.C. spol. s r.o. 2 58,560 EUR
STEPA Slovakia s.r.o. 1 4,991 EUR
PAPERA s.r.o. 2 8,586 EUR
Stavebné profily s.r.o. 2 1,341 EUR
Ing. Iveta Janíková 17 15,165 EUR
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 24 41,262 EUR
Železiarstvo HAMMER, s.r.o. 1 279 EUR
KRIDLA s.r.o 10 23,686 EUR
MAT-obaly, s.r.o. 27 142,035 EUR
Roman Laco - ROADA 1 170 EUR
Ing. Ľudovít Paulina MIPA 1 7,620 EUR
Drogéria u Kovára s. r. o. 1 1,650 EUR
Ing. Petra Spišáková - Majster Papier 10 17,950 EUR
Ing. Anton Ferenc - TOPO 2 5,517 EUR
MAGNUS COMPANY, s.r.o. 17 18,442 EUR
VICOM s.r.o. 1 0 EUR
Viera Szíkorová SANTECH 3 604 EUR
AGIRA plus, s.r.o. 1 375 EUR
VERDI, s. r. o. 2 4,813 EUR
Ing. Tomáš Dzurňák - D & D 1 2,303 EUR
Vladimír Avuk - AVBAL 4 26,272 EUR
DION invest, s.r.o. 2 7,046 EUR
ABEEX s.r.o. 5 691 EUR
INTERCLEAN, s.r.o. 4 13,443 EUR
ATRIO PLUS, s.r.o. 14 78,885 EUR
DIKRA s.r.o. 1 13,800 EUR
ZAWMARK PLUS, s.r.o. 10 77,955 EUR
2 Zet s.r.o. 1 17,300 EUR
Juraj Spišák - Majster Papier 3 5,645 EUR
ALUFIX SLOVAKIA, s.r.o. 1 25,833 EUR
Štefan Bergendi - Steberg 1 1,199 EUR
HARMEN s.r.o. 2 13,859 EUR
LUMAX, s. r. o. 2 37,936 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Plastové vrecia pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica. Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 56,568 EUR 2014 Tovary Nie 1
vrecia na odpad 1100x700 čierne VEPOS, spol. s r.o. 1,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plastové vrecia na separovaný zber Mesto Sereď 5,775 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad Obec Gbelce 110 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plastové obaly, vrecká, príbor a taniere na jedno použitie a ostatný cateringový spotrebný materiál. Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3,299 EUR 2016 Tovary Nie 1
PE vrecia Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3,890 EUR 2016 Tovary Nie 1
vrecia na odpad 1100x700 čierne VEPOS, spol. s r.o. 1,450 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad zaťahovacie Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 650 EUR 2016 Tovary Nie 1
vrecia na odpad Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plastové vrecia na odpad Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 8,114 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vrecká na psie exkrementy Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 1,440 EUR 2016 Tovary Nie 1
PE vrecia Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 590 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vrecia odpadové LDPE 700x1100 mm žlté alebo ekvivalent Obec Šarišské Čierne 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vrecia odpadové LDPE 700x1100 mm zelené alebo ekvivalent Obec Šarišské Čierne 267 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad, handry na čistenie, toaletný papier, servítky, čistiace prostriedky Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 3,395 EUR 2016 Tovary Nie 1
odpadové vrecia LDPE Mesto Turzovka 140 EUR 2016 Tovary Nie 1
Polyetylénové vrecia na odpad Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
PE vrecia Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3,410 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 5,400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vrecia odpadové LDPE 700x1100x0,06 mm /60 my/ modré alebo ekvivalent Obec Krivá 113 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad 700 x 1100 mm čierne Obec Semerovo 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad Obec Gbelce 155 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Záchranná služba 3,648 EUR 2016 Tovary Nie 1
LPDE Vrecia na odpad alebo ekvivalent Mesto Bardejov 3,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vrecia na triedený odpad SEZO-Spiš, združenie obcí 10,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
PE vrecia Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4,250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plastové vrecia na separovaný odpad_2016 Mesto Komárno 3,100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad Ľubovnianska nemocnica, n. o. 4,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plastové vrecia na odpad Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 173 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vrecia na separovaný odpad Mesto Humenné 4,560 EUR 2016 Tovary Nie 1
Polyetylénové vrecia na odpad Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 980 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vrecia LDPE - polyetylén Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 11,130 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad Obec Gbelce 270 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obalový materiál, vrecia na odpad, papierové obrúsky Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 480 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vrecia PE Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 410 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad, handry na čistenie, toaletný papier, servítky, čistiace prostriedky Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 5,314 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vrecia LDPE na separovaný odpad - polyetylén Obec Palárikovo 33,248 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plastové vrecia na separovaný zber Mesto Sereď 2,100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vrecia LDPE na separovaný odpad - polyetylén Obec Palárikovo 33,248 EUR 2016 Tovary Nie 1
PE vrecia na komunálny a infekčný odpad Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 15,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
PE vrecia Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4,800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vrecia Mesto Medzilaborce 758 EUR 2016 Tovary Nie 1
Polyetylénové vrecia na zber biologického odpadu Obec Ivanka pri Dunaji 1,950 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vrecia na triedený odpad SEZO-Spiš, združenie obcí 11,960 EUR 2016 Tovary Nie 1
Polyetylénové vrecia na zber biologického odpadu Obec Ivanka pri Dunaji 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Polyetylénové vrecia na odpad Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 507 EUR 2016 Tovary Nie 1
PE vrecia Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4,809 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vrecia odpadové LDPE 700x1100 mm čierne Obec Čachtice 420 EUR 2016 Tovary Nie 1
Polyetylénové vrecia na zber biologického odpadu Obec Ivanka pri Dunaji 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vrecká na psie exkrementy Mesto Zvolen 7,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vrecia na triedený odpad Obec Torysa 12,790 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Záchranná služba 1,990 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad zaťahovacie Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 650 EUR 2016 Tovary Nie 1
Polyetylénové vrecia na zber biologického odpadu Obec Ivanka pri Dunaji 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vrecia na triedený zber plastov, papiera a skla Obec Spišský Hrhov 8,720 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka polyetylénových vriec, sáčkov, tašiek a vreciek Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 17,413 EUR 2016 Tovary Nie 1
vrecká na psie exkrementy Mestská časť Košice - Sídlisko KVP 4,680 EUR 2016 Tovary Nie 1
PE vrecia Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 5,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vrecia PE Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 413 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad, handry na čistenie, toaletný papier, servítky, čistiace prostriedky Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 7,316 EUR 2016 Tovary Nie 1
Polyetylénové vrecia na odpad Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 502 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby a drogéria Obec Záhorská Ves EUR 2016 Tovary Nie 1
vrecká na psie exkrementy Mestská časť Košice - Sídlisko KVP 1,100 EUR 2016 Tovary Nie 1
PE vrecia na odpad Nemocnica Poprad a. s. 9,999 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mikroténové sáčky Mesto Svätý Jur 999 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad zaťahovacie Obec Raková 8,400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup vreciek na psie extrementy Mesto Banská Bystrica 18,450 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vrecia na triedený odpad Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 7,750 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plastové vrecká na psie exkrementy Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 9,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plastové vrecia na separovaný zber Mesto Sereď 8,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plastové vrecia na odpad 120 litrové Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 6,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vrecia odpadové LDPE 700x1100 mm čierne Obec Čachtice 350 EUR 2016 Tovary Nie 1
PE vrecia Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3,288 EUR 2016 Tovary Nie 1
Polyetylénové, papierové vrecia . Národný onkologický ústav 1,990 EUR 2016 Tovary Nie 1
Polyetylénové vrecia na odpad Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 505 EUR 2016 Tovary Nie 1
Polyetylénové vrecia na zber biologického odpadu SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. 390 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Záchranná služba 2,955 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka plastových vriec a vreciek Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 37,284 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vrecia odpadové LDPE Obec Makov 980 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vrecia PE Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 670 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 1,700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vrecia odpadové LDPE 700x1100 mm čierne Obec Semerovo 100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vrecia a vrecká na odpad Fakultná nemocnica Trnava 8,680 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vrecká na psie exkrementy a plastové vrecia na odpad Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 3,120 EUR 2017 Tovary Nie 1
Polyetylénové vrecia na odpad Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 406 EUR 2017 Tovary Nie 1
Polyetylénové vrecia Mesto Trnava 5,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
PE vrecia Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4,600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plastové obaly, vrecká, príbor a taniere na jedno použitie a ostatný cateringový spotrebný materiál. Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5,460 EUR 2017 Tovary Nie 1
PE vrecia Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4,600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sáčky do vysávača Kärcher a príslušenstvo Ústav na výkon trestu odňatia slobody 960 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad "KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Polyetylénové vrecia Národný onkologický ústav 2,219 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obalový materiál Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 1,390 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plastové vrecia Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 21,871 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vrecia LDPE na separovaný odpad - polyetylén Obec Palárikovo 44,760 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vrecia PE Národný onkologický ústav 1,215 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plastové vrecia na odpad Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 7,818 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Záchranná služba 15,177 EUR 2017 Tovary Nie 1
Likvidácia odpadu Obec Záhorská Ves EUR 2017 Tovary Nie 1
Vrecia LDPE na separovaný odpad - polyetylén Obec Palárikovo 44,760 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plastové sáčky v rolke Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 22,464 EUR 2017 Tovary Nie 1
Polyetylénové vrecia na odpad Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 478 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plastové vrecká na psie exkrementy Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 6,231 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plastové vrecia na odpad Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 220 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vrecia PE Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 883 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad, handry na čistenie, toaletný papier, servítky, čistiace prostriedky Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 4,431 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad Ľubovnianska nemocnica, n. o. 6,303 EUR 2017 Tovary Nie 1
LDPE vrecia na odpad a baliace stretch fólie Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 8,245 EUR 2017 Tovary Nie 1
Polyetylénové vrecia na odpad Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 513 EUR 2017 Tovary Nie 1
vrecia na odpad 1100x700 na separovaný odpad VEPOS, spol. s r.o. 3,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1,084 EUR 2017 Tovary Nie 1
Polyetylénové vrecia na odpad Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 516 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Polyetylénové vrecia na odpad Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 390 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vrecia Mesto Medzilaborce 2,760 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vrecia PE Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 115 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad, handry na čistenie, toaletný papier, servítky, čistiace prostriedky Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 1,775 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nádoby na odpad a vrecia žlté Obecný podnik Šarišské Čierne s.r.o. 8,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plastové vrecia a vrecká Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 177 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad LDPE Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 6,628 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1,625 EUR 2017 Tovary Nie 1
Polyetylénové vrecia na odpad Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 610 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obalový materiál Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 920 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vrecia PE Národný onkologický ústav 465 EUR 2017 Tovary Nie 1
Polyetylénové vrecia na odpad Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 558 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vrecia na triedený odpad Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 13,750 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad, handry na čistenie, toaletný papier, servítky, čistiace prostriedky Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 2,648 EUR 2017 Tovary Nie 1
PE vrecia na odpad Nemocnica Poprad a. s. 11,685 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad zaťahovacie Obec Raková 8,328 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vrecia LDPE na separovaný odpad Mesto Svätý Jur 70 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1,042 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vrecká na psie exkrementy Mesto Zvolen 6,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vrecia PVC na odpad Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 366 EUR 2017 Tovary Nie 1
Polyetylénové vrecia Národný onkologický ústav 270 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plastové vrecia na separovaný zber Mesto Sereď 8,600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Hlavný banský úrad 100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Polyetylénové vrecia na odpad Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1,071 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plastové vrecká na psie exkrementy Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 6,660 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pomôcky na upratovanie Ústav na výkon trestu odňatia slobody 6,492 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1,073 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vrecia LDPE a Vrecká LDPE Univerzitná nemocnica Martin 23,254 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad 700 x 1100 mm čierne Obec Semerovo 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vrecká na psie exkrementy a plastové vrecia na odpad Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 3,200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Polyetylénové vrecia na odpad Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1,130 EUR 2018 Tovary Nie 1
Odpadkové vrecia a mikroténové tašky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 423 EUR 2018 Tovary Nie 1
Polyetylénové vrecia na odpad Technické služby mesta Humenné 2,300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Polyetylénové vrecia Národný onkologický ústav 510 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vrecia PE 120L červené Národný onkologický ústav 1,350 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vrecia PE 140L čierne Národný onkologický ústav 2,690 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1,300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka plastových vriec a vreciek Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 24,727 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vrecia odpadové LDPE Obec Makov 1,500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad, handry na čistenie, toaletný papier, servítky, čistiace prostriedky Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 3,973 EUR 2018 Tovary Nie 1
Polyetylénové vrecia na odpad Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 485 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad LDPE Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 4,670 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 890 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vrecia PE Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 230 EUR 2018 Tovary Nie 1
Polyetylénové vrecia na odpad Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 560 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad LDPE Slovenské národné múzeum 160 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obalový materiál Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 1,189 EUR 2018 Tovary Nie 1
Plastové vrecia Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 20,765 EUR 2018 Tovary Nie 1
Plastové vrecia na odpad Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 7,861 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie nákupu čistiacich potrieb, prostriedkov a hygienického materiálu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 16,418 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad LDPE Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 4,525 EUR 2018 Tovary Nie 1
Polyetylénové vrecia na odpad Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad Slovenské národné múzeum 390 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obalový materiál Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 1,100 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vrecia PE Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 766 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby - denné centrum Mesto Partizánske 204 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vrecia PE 140L čierne Národný onkologický ústav 4,920 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 3,697 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad, handry na čistenie, toaletný papier, servítky, čistiace prostriedky Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 4,761 EUR 2018 Tovary Nie 1
Polyetylénové vrecia Národný onkologický ústav 510 EUR 2018 Tovary Nie 1
Plastové obaly, vrecká, príbor a taniere na jedno použitie a ostatný cateringový spotrebný materiál. Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5,460 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vrecia PE 120L červené Národný onkologický ústav 5,040 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 630 EUR 2016 Tovary Nie 1
Polyetylénové vrecia na odpad Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 815 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pomôcky na upratovanie Ústav na výkon trestu odňatia slobody 8,347 EUR 2018 Tovary Nie 1