CPV kód

19640000-4

Polyetylénový odpad a odpadkové vrecká a vaky

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 547 EUR
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 1 11 863 EUR
Mestská časť Košice - Sídlisko KVP 2 0 EUR
Mesto Bardejov 1 1 750 EUR
Obec Ivanka pri Dunaji 4 2 100 EUR
Mesto Trnava 1 0 EUR
Obec Šarišské Čierne 2 542 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 12 37 378 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 1 6 980 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 1 480 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 4 33 621 EUR
Slovenská agentúra životného prostredia 1 215 000 EUR
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 17 300 EUR
Mesto Medzilaborce 2 2 172 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 1 23 254 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 4 127 805 EUR
Obec Gbelce 3 427 EUR
Mesto Komárno 1 2 550 EUR
Nemocnica Poprad a. s. 3 31 744 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 19 13 312 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 9 28 996 EUR
Mesto Turzovka 1 95 EUR
Mesto Humenné 1 3 727 EUR
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 3 13 886 EUR
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 5 314 EUR
Obec Dunajská Lužná 1 783 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 3 38 653 EUR
Mesto Partizánske 1 170 EUR
Slovenské národné múzeum 2 521 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 12 67 030 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 6 31 706 EUR
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 1 6 000 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 144 EUR
Záchranná služba 4 18 475 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 760 EUR
Mesto Zvolen 4 11 483 EUR
Obec Torysa 1 4 750 EUR
Mesto Sereď 6 32 598 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 10 740 EUR
Mesto Svätý Jur 2 828 EUR
Mesto Banská Bystrica 1 13 725 EUR
Obec Semerovo 3 343 EUR
Obec Čachtice 2 391 EUR
EKO - podnik verejnoprospešných služieb 2 6 389 EUR
Obec Raková 4 21 665 EUR
Obec Spišský Hrhov 1 3 800 EUR
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 4 8 089 EUR
Obec Záhorská Ves 2 1 315 EUR
Mestská časť Košice - Západ 2 2 458 EUR
Obec Makov 3 2 333 EUR
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 5 21 129 EUR
Národný onkologický ústav 12 16 058 EUR
Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 4 3 810 EUR
Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 13 41 306 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 2 22 828 EUR
Obec Krivá 1 94 EUR
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 1 774 EUR
Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 6 5 896 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 1 624 EUR
Obec Palárikovo 4 98 135 EUR
VEPOS, spol. s r.o. 3 5 624 EUR
Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 5 40 865 EUR
Technické služby mesta Humenné 3 6 608 EUR
Hlavný banský úrad 1 83 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 619 EUR
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 11 1 287 EUR
SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. 1 388 EUR
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín 1 23 839 EUR
SEZO-Spiš, združenie obcí 2 14 219 EUR
"KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa 1 376 EUR
Obecný podnik Šarišské Čierne s.r.o. 1 5 499 EUR
Miestna akčná skupina Vodný raj - Aquaparadiso - Víziparadicsom, o.z. 1 7 083 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
ELKOPLAST Slovakia s.r.o. 1 5 499 EUR
LEON global s.r.o. 6 40 455 EUR
S.T.C. spol. s r.o. 2 58 560 EUR
STEPA Slovakia s.r.o. 1 4 991 EUR
PAPERA s.r.o. 2 8 586 EUR
TENEX SERVIS, s.r.o. 1 3 179 EUR
Stavebné profily s.r.o. 2 1 341 EUR
Ing. Iveta Janíková 19 21 125 EUR
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 36 81 572 EUR
Železiarstvo HAMMER, s.r.o. 1 279 EUR
KRIDLA s.r.o 14 25 162 EUR
MAT-obaly, s.r.o. 47 264 955 EUR
Roman Laco - ROADA 1 170 EUR
Ing. Ľudovít Paulina MIPA 1 7 620 EUR
Drogéria u Kovára s. r. o. 1 1 650 EUR
Ing. Petra Spišáková - Majster Papier 10 17 950 EUR
Ing. Anton Ferenc - TOPO 2 5 517 EUR
BETRIX, s.r.o. 1 254 EUR
MAGNUS COMPANY, s.r.o. 19 24 532 EUR
VICOM s.r.o. 1 0 EUR
Viera Szíkorová SANTECH 3 604 EUR
AGIRA plus, s.r.o. 1 375 EUR
VERDI, s. r. o. 2 4 813 EUR
Ing. Tomáš Dzurňák - D & D 1 2 303 EUR
Vladimír Avuk - AVBAL 4 26 272 EUR
DION invest, s.r.o. 2 7 046 EUR
ABEEX s.r.o. 5 691 EUR
INTERCLEAN, s.r.o. 4 13 443 EUR
ATRIO PLUS, s.r.o. 17 125 334 EUR
DIKRA s.r.o. 1 13 800 EUR
ZAWMARK PLUS, s.r.o. 10 77 955 EUR
2 Zet s.r.o. 1 17 300 EUR
Juraj Spišák - Majster Papier 4 6 053 EUR
ALUFIX SLOVAKIA, s.r.o. 1 25 833 EUR
Štefan Bergendi - Steberg 1 1 199 EUR
HARMEN s.r.o. 2 13 859 EUR
LUMAX, s. r. o. 5 49 138 EUR
euroAT, s.r.o. 3 6 242 EUR
GEPI s.r.o. 1 2 000 EUR
Moonid s.r.o. 1 1 480 EUR
CORETA, a.s. 1 215 000 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Plastové vrecia pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica. Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 56 568 EUR 2014 Tovary Nie 1
vrecia na odpad 1100x700 čierne VEPOS, spol. s r.o. 1 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plastové vrecia na separovaný zber Mesto Sereď 5 775 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad Obec Gbelce 110 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plastové obaly, vrecká, príbor a taniere na jedno použitie a ostatný cateringový spotrebný materiál. Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 299 EUR 2016 Tovary Nie 1
PE vrecia Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 890 EUR 2016 Tovary Nie 1
vrecia na odpad 1100x700 čierne VEPOS, spol. s r.o. 1 450 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad zaťahovacie Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 650 EUR 2016 Tovary Nie 1
vrecia na odpad Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plastové vrecia na odpad Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 8 114 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vrecká na psie exkrementy Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 1 440 EUR 2016 Tovary Nie 1
PE vrecia Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 590 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vrecia odpadové LDPE 700x1100 mm žlté alebo ekvivalent Obec Šarišské Čierne 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vrecia odpadové LDPE 700x1100 mm zelené alebo ekvivalent Obec Šarišské Čierne 267 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad, handry na čistenie, toaletný papier, servítky, čistiace prostriedky Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 3 395 EUR 2016 Tovary Nie 1
odpadové vrecia LDPE Mesto Turzovka 140 EUR 2016 Tovary Nie 1
Polyetylénové vrecia na odpad Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
PE vrecia Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 410 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 5 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vrecia odpadové LDPE 700x1100x0,06 mm /60 my/ modré alebo ekvivalent Obec Krivá 113 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad 700 x 1100 mm čierne Obec Semerovo 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad Obec Gbelce 155 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Záchranná služba 3 648 EUR 2016 Tovary Nie 1
LPDE Vrecia na odpad alebo ekvivalent Mesto Bardejov 3 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vrecia na triedený odpad SEZO-Spiš, združenie obcí 10 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
PE vrecia Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4 250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plastové vrecia na separovaný odpad_2016 Mesto Komárno 3 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad Ľubovnianska nemocnica, n. o. 4 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plastové vrecia na odpad Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 173 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vrecia na separovaný odpad Mesto Humenné 4 560 EUR 2016 Tovary Nie 1
Polyetylénové vrecia na odpad Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 980 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vrecia LDPE - polyetylén Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 11 130 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad Obec Gbelce 270 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obalový materiál, vrecia na odpad, papierové obrúsky Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 480 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vrecia PE Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 410 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad, handry na čistenie, toaletný papier, servítky, čistiace prostriedky Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 5 314 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vrecia LDPE na separovaný odpad - polyetylén Obec Palárikovo 33 248 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plastové vrecia na separovaný zber Mesto Sereď 2 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vrecia LDPE na separovaný odpad - polyetylén Obec Palárikovo 33 248 EUR 2016 Tovary Nie 1
PE vrecia na komunálny a infekčný odpad Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 15 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
PE vrecia Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vrecia Mesto Medzilaborce 758 EUR 2016 Tovary Nie 1
Polyetylénové vrecia na zber biologického odpadu Obec Ivanka pri Dunaji 1 950 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vrecia na triedený odpad SEZO-Spiš, združenie obcí 11 960 EUR 2016 Tovary Nie 1
Polyetylénové vrecia na zber biologického odpadu Obec Ivanka pri Dunaji 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Polyetylénové vrecia na odpad Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 507 EUR 2016 Tovary Nie 1
PE vrecia Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4 809 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vrecia odpadové LDPE 700x1100 mm čierne Obec Čachtice 420 EUR 2016 Tovary Nie 1
Polyetylénové vrecia na zber biologického odpadu Obec Ivanka pri Dunaji 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vrecká na psie exkrementy Mesto Zvolen 7 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vrecia na triedený odpad Obec Torysa 12 790 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Záchranná služba 1 990 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad zaťahovacie Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 650 EUR 2016 Tovary Nie 1
Polyetylénové vrecia na zber biologického odpadu Obec Ivanka pri Dunaji 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vrecia na triedený zber plastov, papiera a skla Obec Spišský Hrhov 8 720 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka polyetylénových vriec, sáčkov, tašiek a vreciek Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 17 413 EUR 2016 Tovary Nie 1
vrecká na psie exkrementy Mestská časť Košice - Sídlisko KVP 4 680 EUR 2016 Tovary Nie 1
PE vrecia Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 5 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vrecia PE Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 413 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad, handry na čistenie, toaletný papier, servítky, čistiace prostriedky Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 7 316 EUR 2016 Tovary Nie 1
Polyetylénové vrecia na odpad Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 502 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby a drogéria Obec Záhorská Ves EUR 2016 Tovary Nie 1
vrecká na psie exkrementy Mestská časť Košice - Sídlisko KVP 1 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
PE vrecia na odpad Nemocnica Poprad a. s. 9 999 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mikroténové sáčky Mesto Svätý Jur 999 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad zaťahovacie Obec Raková 8 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup vreciek na psie extrementy Mesto Banská Bystrica 18 450 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vrecia na triedený odpad Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 7 750 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plastové vrecká na psie exkrementy Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 9 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plastové vrecia na separovaný zber Mesto Sereď 8 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plastové vrecia na odpad 120 litrové Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 6 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vrecia odpadové LDPE 700x1100 mm čierne Obec Čachtice 350 EUR 2016 Tovary Nie 1
PE vrecia Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 288 EUR 2016 Tovary Nie 1
Polyetylénové, papierové vrecia . Národný onkologický ústav 1 990 EUR 2016 Tovary Nie 1
Polyetylénové vrecia na odpad Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 505 EUR 2016 Tovary Nie 1
Polyetylénové vrecia na zber biologického odpadu SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. 390 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Záchranná služba 2 955 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka plastových vriec a vreciek Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 37 284 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vrecia odpadové LDPE Obec Makov 980 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vrecia PE Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 670 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 1 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vrecia odpadové LDPE 700x1100 mm čierne Obec Semerovo 100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vrecia a vrecká na odpad Fakultná nemocnica Trnava 8 680 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vrecká na psie exkrementy a plastové vrecia na odpad Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 3 120 EUR 2017 Tovary Nie 1
Polyetylénové vrecia na odpad Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 406 EUR 2017 Tovary Nie 1
Polyetylénové vrecia Mesto Trnava 5 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
PE vrecia Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plastové obaly, vrecká, príbor a taniere na jedno použitie a ostatný cateringový spotrebný materiál. Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 460 EUR 2017 Tovary Nie 1
PE vrecia Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sáčky do vysávača Kärcher a príslušenstvo Ústav na výkon trestu odňatia slobody 960 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad "KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Polyetylénové vrecia Národný onkologický ústav 2 219 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obalový materiál Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 1 390 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plastové vrecia Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 21 871 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vrecia LDPE na separovaný odpad - polyetylén Obec Palárikovo 44 760 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vrecia PE Národný onkologický ústav 1 215 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plastové vrecia na odpad Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 7 818 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Záchranná služba 15 177 EUR 2017 Tovary Nie 1
Likvidácia odpadu Obec Záhorská Ves EUR 2017 Tovary Nie 1
Vrecia LDPE na separovaný odpad - polyetylén Obec Palárikovo 44 760 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plastové sáčky v rolke Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 22 464 EUR 2017 Tovary Nie 1
Polyetylénové vrecia na odpad Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 478 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plastové vrecká na psie exkrementy Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 6 231 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plastové vrecia na odpad Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 220 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vrecia PE Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 883 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad, handry na čistenie, toaletný papier, servítky, čistiace prostriedky Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 4 431 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad Ľubovnianska nemocnica, n. o. 6 303 EUR 2017 Tovary Nie 1
LDPE vrecia na odpad a baliace stretch fólie Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 8 245 EUR 2017 Tovary Nie 1
Polyetylénové vrecia na odpad Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 513 EUR 2017 Tovary Nie 1
vrecia na odpad 1100x700 na separovaný odpad VEPOS, spol. s r.o. 3 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 084 EUR 2017 Tovary Nie 1
Polyetylénové vrecia na odpad Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 516 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Polyetylénové vrecia na odpad Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 390 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vrecia Mesto Medzilaborce 2 760 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vrecia PE Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 115 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad, handry na čistenie, toaletný papier, servítky, čistiace prostriedky Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 1 775 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nádoby na odpad a vrecia žlté Obecný podnik Šarišské Čierne s.r.o. 8 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plastové vrecia a vrecká Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 177 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad LDPE Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 6 628 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 625 EUR 2017 Tovary Nie 1
Polyetylénové vrecia na odpad Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 610 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obalový materiál Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 920 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vrecia PE Národný onkologický ústav 465 EUR 2017 Tovary Nie 1
Polyetylénové vrecia na odpad Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 558 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vrecia na triedený odpad Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 13 750 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad, handry na čistenie, toaletný papier, servítky, čistiace prostriedky Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 2 648 EUR 2017 Tovary Nie 1
PE vrecia na odpad Nemocnica Poprad a. s. 11 685 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad zaťahovacie Obec Raková 8 328 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vrecia LDPE na separovaný odpad Mesto Svätý Jur 70 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 042 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vrecká na psie exkrementy Mesto Zvolen 6 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vrecia PVC na odpad Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 366 EUR 2017 Tovary Nie 1
Polyetylénové vrecia Národný onkologický ústav 270 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plastové vrecia na separovaný zber Mesto Sereď 8 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Hlavný banský úrad 100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Polyetylénové vrecia na odpad Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 071 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plastové vrecká na psie exkrementy Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 6 660 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pomôcky na upratovanie Ústav na výkon trestu odňatia slobody 6 492 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 073 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vrecia LDPE a Vrecká LDPE Univerzitná nemocnica Martin 23 254 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad 700 x 1100 mm čierne Obec Semerovo 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vrecká na psie exkrementy a plastové vrecia na odpad Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 3 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Polyetylénové vrecia na odpad Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 130 EUR 2018 Tovary Nie 1
Odpadkové vrecia a mikroténové tašky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 423 EUR 2018 Tovary Nie 1
Polyetylénové vrecia na odpad Technické služby mesta Humenné 2 300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Polyetylénové vrecia Národný onkologický ústav 510 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vrecia PE 120L červené Národný onkologický ústav 1 350 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vrecia PE 140L čierne Národný onkologický ústav 2 690 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka plastových vriec a vreciek Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 24 727 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vrecia odpadové LDPE Obec Makov 1 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad, handry na čistenie, toaletný papier, servítky, čistiace prostriedky Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 3 973 EUR 2018 Tovary Nie 1
Polyetylénové vrecia na odpad Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 485 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad LDPE Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 4 670 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 890 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vrecia PE Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 230 EUR 2018 Tovary Nie 1
Polyetylénové vrecia na odpad Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 560 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad LDPE Slovenské národné múzeum 160 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obalový materiál Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 1 189 EUR 2018 Tovary Nie 1
Plastové vrecia Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 20 765 EUR 2018 Tovary Nie 1
Plastové vrecia na odpad Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 7 861 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zabezpečenie nákupu čistiacich potrieb, prostriedkov a hygienického materiálu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 16 418 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad LDPE Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 4 525 EUR 2018 Tovary Nie 1
Polyetylénové vrecia na odpad Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad Slovenské národné múzeum 390 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obalový materiál Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 1 100 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vrecia PE Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 766 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby - denné centrum Mesto Partizánske 204 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vrecia PE 140L čierne Národný onkologický ústav 4 920 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 3 697 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad, handry na čistenie, toaletný papier, servítky, čistiace prostriedky Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 4 761 EUR 2018 Tovary Nie 1
Polyetylénové vrecia Národný onkologický ústav 510 EUR 2018 Tovary Nie 1
Plastové obaly, vrecká, príbor a taniere na jedno použitie a ostatný cateringový spotrebný materiál. Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 460 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vrecia PE 120L červené Národný onkologický ústav 5 040 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 630 EUR 2016 Tovary Nie 1
Polyetylénové vrecia na odpad Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 815 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pomôcky na upratovanie Ústav na výkon trestu odňatia slobody 8 347 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vrecia na triedený odpad Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 7 181 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad LDPE Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 207 EUR 2018 Tovary Nie 1
Plastové vrecia a vrecká Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 484 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vrece PVC na odpad Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 35 EUR 2018 Tovary Nie 1
PE vrecia na odpad Nemocnica Poprad a. s. 12 137 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 490 EUR 2018 Tovary Nie 1
Polyetylénové vrecia na odpad Obec Raková 3 128 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 3 690 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad, handry na čistenie, toaletný papier, servítky, čistiace prostriedky Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 5 211 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad Obec Dunajská Lužná 2 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace potreby 7/2018 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 2 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vrece PVC na odpad Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 16 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vrecia odpadové LDPE Obec Makov 1 400 EUR 2019 Tovary Nie 1
Polyetylénové vrecia na odpad Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 2 400 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vrecká na psie exkrementy a plastové vrecia na odpad Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 3 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vrecia PE Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 451 EUR 2019 Tovary Nie 1
Plastové vrecia na separovaný zber Mesto Sereď 3 100 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 13 600 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 1 650 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad LDPE Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 14 850 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie nákupu čistiacich potrieb, prostriedkov a hygienického materiálu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 16 418 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka plastových vriec a vreciek Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 24 581 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad, handry na čistenie, toaletný papier, servítky, čistiace prostriedky Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 6 170 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vrecia PE Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 580 EUR 2019 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 200 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 600 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vrecia na triedený odpad Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 6 300 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad, toaletný papier, servítky, čistiace prostriedky Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 1 496 EUR 2019 Tovary Nie 1
Súpravy na triedenie odpadu v rámci projektu Triedim, triediš, triedime Slovenská agentúra životného prostredia 219 473 EUR 2019 Tovary Áno 1
Polyetylénové vrecia na odpad Technické služby mesta Humenné 3 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 21 023 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad Ľubovnianska nemocnica, n. o. 6 226 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vrecká na zber psích exkrementov s potlačou Mestská časť Košice - Západ 3 072 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad Mestská časť Košice - Západ 999 EUR 2019 Tovary Nie 1
Plastové vrecia na odpad Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 11 389 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vrece PVC na odpad Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 62 EUR 2019 Tovary Nie 1
Plastové obaly, vrecká, príbor a taniere na jedno použitie a ostatný cateringový spotrebný materiál. Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 886 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vrecia PE Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 493 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad, handry na čistenie, toaletný papier, servítky, čistiace prostriedky Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 3 498 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 800 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pomôcky na upratovanie Ústav na výkon trestu odňatia slobody 12 172 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vrecká na psie exkrementy Mesto Zvolen 6 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Odpadkové vrecia na separovaný zber Miestna akčná skupina Vodný raj - Aquaparadiso - Víziparadicsom, o.z. 11 880 EUR 2019 Tovary Áno 1
Vrecká na psie exkrementy Mesto Zvolen 6 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Polyetylénové vrecia na odpad Obec Raková 10 390 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vrecia na triedený odpad Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 8 955 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vrecia PVC na odpad Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín 27 130 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad, handry na čistenie, toaletný papier, servítky, čistiace prostriedky Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. 3 818 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vrecia na odpad LDPE Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 4 480 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vrecia PE Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 194 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie nákupu čistiacich potrieb, prostriedkov a hygienického materiálu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 15 366 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vrecia PVC na odpad EKO - podnik verejnoprospešných služieb 4 500 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky neosobnej hygieny Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 13 800 EUR 2020 Tovary Nie 1
Polyetylénové vrecia na odpad Technické služby mesta Humenné 5 200 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vrecia PE 120L červené Národný onkologický ústav 7 560 EUR 2020 Tovary Nie 1
Plastové vrecia na separovaný zber Mesto Sereď 17 800 EUR 2020 Tovary Nie 1
Obalový materiál Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 3 057 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vrecia PVC na odpad EKO - podnik verejnoprospešných služieb 4 500 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vrecia PE Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 679 EUR 2020 Tovary Nie 1

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×