CPV kód

71630000-3

Technická inšpekcia a skúšanie

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 2 12 400 EUR
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 1 34 200 EUR
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 9 10 257 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 9 15 377 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 11 7 175 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 1 6 600 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 16 52 080 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 10 059 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 13 24 048 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 1 1 115 EUR
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 6 6 875 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 0 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1 4 690 EUR
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 1 8 290 EUR
Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 1 890 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 16 47 608 EUR
Slovenské národné múzeum 1 475 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 5 22 936 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 9 5 030 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 18 147 EUR
IUVENTA 3 1 274 EUR
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 1 16 800 EUR
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 1 800 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 1 900 EUR
Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Drieňová 35, Bratislava 1 287 EUR
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 1 1 200 EUR
Stredisko sociálnej starostlivosti 2 7 750 EUR
Spojená škola, Rastislavova 332, Nováky s organizačnými zložkami Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky a Gymnázium, Rastislavova 332, Nováky 1 1 200 EUR
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 2 666 EUR
Domov sociálnych služieb pre deti - ROSA 1 3 690 EUR
Stredná odborná škola technická 3 1 754 EUR
Slovenské elektrárne, a.s. 1 1 900 000 EUR
Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 2 26 197 EUR
Obec Dolné Kočkovce 2 958 EUR
Nemocnica s poliklinikou Myjava 3 5 812 EUR
Ústredie ľudovej umeleckej výroby 14 6 384 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1 1 430 EUR
Základná škola 1 383 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 17 249 EUR
ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI 4 1 281 EUR
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1 645 EUR
Základná škola Považská 12 1 700 EUR
Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 1 2 997 EUR
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 1 2 400 EUR
Úrad vládneho auditu 1 2 300 EUR
Základná škola s materskou školou Štiavnik 1 650 EUR
Nemocnica s poliklinikou Myjava 1 1 600 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
MART SYSTEM s.r.o. 1 7 667 EUR
INSSPOL - inštalačná stavebná spoločnosť s r.o. 1 9 583 EUR
BBF elektro s.r.o. 1 8 290 EUR
ELPO POPRAD Slovakia, s.r.o. 2 1 987 EUR
STRABAG Property and Facility Services s. r. o. 1 34 200 EUR
SAFIRS, s.r.o. 1 800 EUR
COFELY a.s. 5 13 372 EUR
ALAM s.r.o. 2 9 280 EUR
JTB, s.r.o. 5 25 610 EUR
FITTICH ALARM spol. s r.o. 1 4 000 EUR
OPAlight media online s.r.o. 39 65 282 EUR
REVSTAV s.r.o. 1 3 700 EUR
Top Soft BSB, s.r.o. 1 6 500 EUR
TÜV SÜD Slovakia s.r.o. 2 1 901 430 EUR
ELPO Slovakia, s.r.o. 2 2 159 EUR
K-KONTROL, spol. s r.o. 2 17 173 EUR
Technická inšpekcia, a.s. 1 5 998 EUR
REVIT-NITRA, s.r.o. 2 1 383 EUR
JEEL, s.r.o. 10 8 673 EUR
Inteles s.r.o. 1 1 250 EUR
Ing. Ladislav Kende - GASTEST-KONŠTRUKTA 1 350 EUR
Ledvák spol. s r.o. 7 22 360 EUR
KP, s.r.o. 1 6 600 EUR
Roman Takács - ERdiRT 1 388 EUR
PROCONTROL - SK, s.r.o. 4 3 758 EUR
Juraj Hudy - GAMA TNS 3 5 876 EUR
REVIZ-DETVA s.r.o. 5 10 467 EUR
ELPO, s.r.o. 5 23 842 EUR
Ing. Jozef Jenčík 6 10 404 EUR
Michal Servátka Aquel M.S Servis 1 599 EUR
Denis Kandela - REVYT 7 5 060 EUR
Richard Krompaský - ELEKTROSTAV 1 350 EUR
Ján Lauro JEEL 3 5 431 EUR
Cread Studio, s. r. o. 1 910 EUR
Gabriel Žatko eminent -EmnT 3 4 876 EUR
KERAS-TZB s.r.o. 2 1 295 EUR
NAL s.r.o. 2 298 EUR
DUAL D+A, s. r. o. 3 2 071 EUR
YSC, s.r.o. 3 16 348 EUR
Ladislav Stupárek 1 2 280 EUR
Weniz s.r.o. 1 1 292 EUR
BARAKe, s.r.o 1 667 EUR
STOLAMED PLUS, s. r. o. 1 808 EUR
B - Stavmont s. r. o. 1 404 EUR
JTB9, s.r.o., 1 6 800 EUR
BBC Systém s.r.o. 1 123 EUR
Martin Beseda - BESO 4 3 034 EUR
NBL s.r.o. 6 13 415 EUR
OPAlight.SK s.r.o. 8 8 822 EUR
Certifikačný a inšpekčný orgán SR, s. r. o. 1 9 297 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Vykonanie pasportizácie vyhradených technických zariadení v objektoch majetku SŠHR SR Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 85 000 85000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Overenie súladu s požiadavkami Vyhlášky 508/2009 konvenčného elektrického ostrova a ATEX Systému a posúdenie zhody s požiadavkami Smernice 97/23/EC a overenie aktivít pod kódom ASME Slovenské elektrárne, a.s. 1 900 000 1900000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Revízie odborné prehliadky a skúšky elektrických rozvodov a bleskozvodov. Stredisko sociálnej starostlivosti 1 500 1500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Odborné prehliadky, odborné skúšky elektrických zariadení a revízie elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Drieňová 35, Bratislava 1 000 1000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Odborné prehliadky, odborné skúšky elektrických zariadení a revízie elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia alebo ekvivalent Najvyšší súd Slovenskej republiky 1 500 1500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Odborné prehliadky, škúšky a revízie elektrických zariadení Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 425 1425.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Revízie a odborné prehliadky (el.zariadenia, elektroinštalácie, bleskozvody) Ekonomická univerzita v Bratislave 817 817.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Odborné prehliadky, skúšky a revízie elektrických zariadení Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 25 000 25000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Revízia plynového kotla a tlakovej nádoby za obdobie 2016 - 2018 BB Ústredie ľudovej umeleckej výroby 540 540.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Revízie a odborné prehliadky (el.zariadenia, elektroinštalácie, bleskozvody) Slovenské národné múzeum 1 490 1490.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Revízia plynového kotla a tlakovej nádoby za obdobie 2016 - 2019 KE 2 Ústredie ľudovej umeleckej výroby 570 570.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených elektrických zariadení Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 500 9500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Odborné prehliadky trafostaníc a rozvodov, vyhradených technických zariadení a odborné prehliadky svetelnej a zásuvkovej inštalácie a bleskozvodov, elektrických zariadení Ekonomická univerzita v Bratislave 1 666 1666.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení a revízie elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia - oblasť 1 Sociálna poisťovňa, ústredie 11 130 11130.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení a revízie elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia - oblasť 2 Sociálna poisťovňa, ústredie 2 630 2629.5 EUR 2016 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení a revízie elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia - oblasť 3 Sociálna poisťovňa, ústredie 2 799 2799.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení a revízie elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia - oblasť 4 Sociálna poisťovňa, ústredie 1 672 1671.5 EUR 2016 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení a revízie elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia - oblasť 5 Sociálna poisťovňa, ústredie 2 502 2502.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení a revízie elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia - oblasť 6 Sociálna poisťovňa, ústredie 2 801 2801.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení a revízie elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia - oblasť 7 Sociálna poisťovňa, ústredie 2 624 2623.5 EUR 2016 Služby Nie 1
Revízie elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia - oblasť 8 Sociálna poisťovňa, ústredie 674 673.5 EUR 2016 Služby Nie 1
Revízia elektrického náradia, strojov, spotrebičov a predĺžovacích prívodov Základná škola 1 800 1800.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Elektrorevízie Domov sociálnych služieb pre deti - ROSA 12 225 12225.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Odborné prehliadky, skúšky a revízie elektrických zariadení Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 16 600 16600.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Revízia elektrického náradia, spotrebičov a predlžovacích prívodov Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 555 555.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a skúšky elektroinštalácie, elektrozariadení a bleskozvodov Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 10 800 10800.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Odborné prehliadky el. rozvodov Ekonomická univerzita v Bratislave 5 000 5000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Odborné prehliadky svetelnej a zásuvkovej inštalácie Ekonomická univerzita v Bratislave 1 108 1108.34 EUR 2016 Služby Nie 1
Elektrorevízie Stredná odborná škola technická 1 100 1100.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Revízie a odborné prehliadky bleskozvodov Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 1 573 1573.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a skúšky elektroinštalácie, elektrozariadení a bleskozvodov Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 10 800 10800.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Technická inšpekcia a skúšanie Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 10 800 10800.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Odborná prehliadka a odborná skúška vyhradených technických zariadení plynových a tlakových a odborná prehliadka kotolní Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 11 126 11126.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Odborná prehliadka a odborná skúška vyhradeného technického zariadenia plynového a odborná prehliadka kotolne Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 1 841 1841.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Odborná prehliadka a odborná skúška vyhradených technických zariadení tlakových a odborná prehliadka kotolní Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 1 554 1554.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Odborná prehliadka a odborná skúška vyhradených technických zariadení plynových a tlakových a odborná prehliadka kotolní Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 840 840.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 360 360.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Opakovaná úradná skúška podľa § 12 ods.2 Vyhlášky 508/2009 Z. z.. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 6 680 6680.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Odborná prehliadka a odborná skúška vyhradených technických zariadení plynových a tlakových a odborná prehliadka kotolní Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 840 840.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Odborná prehliadka a odborná skúška vyhradených technických zariadení tlakových a odborná prehliadka kotolní Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 1 554 1554.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Odborné prehliadky, odborné skúšky elektrických zariadení-elektroinštalácie budov Štatistický úrad Slovenskej republiky 720 720.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Opakované úradné skúšky VTZ zdvíhacích skupiny A, 2016 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 2 600 2600.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Revízia, servis a kontrola plynového zariadenia komína, plynového kotla a elektrospotrebičov za obdobie 2016 - 2017 TL Ústredie ľudovej umeleckej výroby 720 720.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 19 800 19800.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Odborné prehliadky, škúšky a revízie elektrických zariadení alebo ekvivalent Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 700 1700.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Odborné prehliadky, odborné skúšky elektrických spotrebičov alebo ekvivalent Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 300 1300.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pravidelné revízie VZT tlakových a plynových zariadení Trenčiansky samosprávny kraj 1 343 1343.4 EUR 2016 Služby Nie 1
Odborné prehliadky, odborné skúšky elektrických spotrebičov Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 353 1353.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Odborné prehliadky svetelnej a zásuvkovej inštalácie Ekonomická univerzita v Bratislave 350 350.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Odborná prehliadka,skúška a revízia elektrického zariadenia Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 20 833 20833.33 EUR 2017 Služby Nie 1
Oprava a odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení - elektrické Ľubovnianska nemocnica, n. o. 10 000 10000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odborné prehliadky, odborné skúšky a kontroly elektrickej požiarnej signalizácie a elektrickej zabezpečovacej signalizácie Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 4 800 4800.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odborné prehliadky, odborné skúšky a kontroly elektrickej požiarnej signalizácie a elektrickej zabezpečovacej signalizácie Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 9 480 9480.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odborné prehliadky, odborné skúšky a kontroly elektrickej požiarnej signalizácie a elektrickej zabezpečovacej signalizácie Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 2 280 2280.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pravidelné revízie VZT tlakových a plynových zariadení dvoch plynových kotolní Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 15 000 15000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pravidelné revízie VZT tlakových a plynových zariadení dvoch plynových kotolní počas 5 rokov Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 15 000 15000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odborná prehliadka a skúška TNS Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 167 4167.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Prehliadky a skúšky technických zariadení tlakových III. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 540 540.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Prehliadky a skúšky technických zariadení tlakových II. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 2 148 2148.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Prehliadky a skúšky technických zariadení tlakových I. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 4 512 4512.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrozariadení a bleskozvodov Základná škola Považská 12 10 590 10590.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odborné prehliadky, skúšky a revízie elektrických zariadení Základná škola s materskou školou Štiavnik EUR 2017 Služby Nie 1
Revízie el.rozvodov, určenie prostredia a periodicity odborných skúšok Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 18 500 18500.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených elektrických zariadení v zmysle vyhlášky MPSVaR č.508/2009 Z.z, s odvolaním na STN 33 1600, STN 33 1610 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 600 5600.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Elektrorevízie Stredná odborná škola technická 245 245.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odborné prehliadky svetelnej a zásuvkovej inštalácie Ekonomická univerzita v Bratislave 1 018 1018.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Revízie a odborné prehliadky (el.zariadenia, elektroinštalácie, bleskozvody) ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI 500 500.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických a bleskozvodných zariadení - Papiernička Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 3 600 3600.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení - Javorina Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 480 480.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických - Bratislava Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 800 1800.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odborná prehliadka, skúška a revízia elektrického zariadenia Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 26 321 26320.78 EUR 2017 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení, bleskozvodov, revízie elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia - Oblasť 1 (Bratislavský kraj) Sociálna poisťovňa, ústredie 27 560 27560.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení, bleskozvodov, revízie elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia - Oblasť 2 (Trnavský kraj) Sociálna poisťovňa, ústredie 15 862 15862.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení, bleskozvodov, revízie elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia - Oblasť 3 (Nitriansky kraj) Sociálna poisťovňa, ústredie 15 944 15944.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení, bleskozvodov, revízie elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia - Oblasť 4 (Trenčiansky kraj) Sociálna poisťovňa, ústredie 8 610 8610.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení, bleskozvodov, revízie elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia - Oblasť 5 (Žilinský kraj) Sociálna poisťovňa, ústredie 18 462 18462.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení, bleskozvodov, revízie elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia - Oblasť 6 (Banskobystrický kraj) Sociálna poisťovňa, ústredie 22 416 22416.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení, bleskozvodov, revízie elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia - Oblasť 7 (Prešovský kraj) Sociálna poisťovňa, ústredie 17 298 17298.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení, bleskozvodov, revízie elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia - Oblasť 8 (Košický kraj) Sociálna poisťovňa, ústredie 12 016 12016.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení - Bratislava Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 620 1620.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení - Papiernička Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 780 780.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení - Javorina Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 420 420.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a skúšky elektroinštalácie, elektrozariadení a bleskozvodov Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 10 800 10800.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odborná prehliadka, skúška a revízia elektrického zariadenia Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 26 321 26320.78 EUR 2017 Služby Nie 1
Revízie a kontroly elektroinštalácie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 180 180.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pravidelná odborná prehliadka elektrického zariadena-elektroinštalácie, bleskozvody. Nemocnica s poliklinikou Myjava 2 990 2990.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pravidelná odborná prehliadka elektrického zariadena-elektroinštalácie, bleskozvody. Nemocnica s poliklinikou Myjava 2 990 2990.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Vykonanie revízie a kontroly elektrických spotrebičov KE Ústredie ľudovej umeleckej výroby 468 468.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odborné prehliadky, odborné skúšky a revízie elektrických zariadení (elektroinštalácia budovy a garáží) a spotrebičov, revízia bleskozvodu Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 700 1700.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Odborné prehliadky, odborné skúšky elektrických zariadení a spotrebičov Štatistický úrad Slovenskej republiky 965 965.4 EUR 2017 Služby Nie 1
Revízie zariadení,Revízie tlakových a plynových zariadení - cestmajsterstvo Prievidza, Bánovce nad Bebravou, Partizánske, Nitrianske Rudno, Nitrianske Pravno Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 1 423 1423.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Revízie zariadení,Revízie elektrických zariadení - cestmajsterstvo Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Myjava Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 3 685 3685.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Revízie zariadení,Revízie elektrických zariadení - cestmajsterstvo Považská Bystrica, Ilava, Púchov Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 1 024 1024.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Revízia a oprava hasiacich prístrojov a ich príslušenstva Ústredie ľudovej umeleckej výroby 3 000 3000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených elektrických zariadení v zmysle vyhlášky MPSVaR č.508/2009 Z.z, s odvolaním na STN 33 1600, STN 33 1610, STN 33 1500 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 600 5600.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Odborná prehliadka, skúška a revízia elektrického zariadenia Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 19 955 19954.98 EUR 2018 Služby Nie 1
Revízia plynového kotla a tlakovej nádoby za obdobie 2018 - 2019 KE (3) Ústredie ľudovej umeleckej výroby 955 955.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a skúšky elektrických spotrebičov Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 15 912 15912.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Odborné prehliadky, odborné skúšky elektrických zariadení a revízie elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 890 890.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Odborná prehliadka a odborná skuška vyhradených elektrických zariadení. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 200 2200.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Revízia elektroinštalácie v budove B,C,D,E Spojená škola, Rastislavova 332, Nováky s organizačnými zložkami Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky a Gymnázium, Rastislavova 332, Nováky 2 100 2100.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a skúšky elektroinštalácie, elektrozariadení a bleskozvodov Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 5 400 5400.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Pravidelné revízie svetelnej a zásuvkovej a motorickej inštalácie objektov, pravidelné revízie bleskozvodov Ekonomická univerzita v Bratislave 3 528 3528.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Revízie el.rozvodov, určenie prostredia a periodicity odborných skúšok Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 40 000 40000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Odborná prehliadka, skúška a revízia elektrického zariadenia Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 9 000 9000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Revízia, servis a kontrola plynového zariadenia komína, plynového kotla a elektrospotrebičov za obdobie 2018 - 2019 TL Ústredie ľudovej umeleckej výroby 864 864.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a skúšky elektrických spotrebičov IUVENTA 1 500 1500.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Odborná prehliadka a skúška bleskozvodov Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 480 480.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Pravidelné odborné prehliadky svetelnej a zásuvkovej inštalácie Ekonomická univerzita v Bratislave 576 576.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Revízia nízkonapäťových rozvodov Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 600 600.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Revízie elektrických zariadení Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 5 876 5875.83 EUR 2018 Služby Nie 1
Revízia elektrického náradia, spotrebičov a predlžovacích prívodov Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 600 600.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Pravidelná odborná prehliadka elektrického zariadenia - elektroinštalácie, bleskozvody Nemocnica s poliklinikou Myjava 2 367 2367.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Technické skúšky elektrických spotrebičov a elektrického náradia Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 4 230 4230.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Vykonanie revízie a kontroly elektrických spotrebičov KE Ústredie ľudovej umeleckej výroby 440 439.99 EUR 2018 Služby Nie 1
Odborné prehliadky, odborné skúšky elektrických spotrebičov Štatistický úrad Slovenskej republiky 892 892.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických spotrebičov a elektrického náradia Úrad vládneho auditu 4 722 4722.3 EUR 2018 Služby Nie 1
Revízia plynového kotla a tlakovej nádoby BB Ústredie ľudovej umeleckej výroby 600 600.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Odborné prehliadky, skúšky a revízie elektrických zariadení Obec Dolné Kočkovce 4 500 4500.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a skúšky elektrozariadení Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 600 600.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Elektrorevízie Stredná odborná škola technická 850 850.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Vykonanie revízie a kontroly elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia, revízia bleskozvodu BB 2019 Ústredie ľudovej umeleckej výroby 250 250.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Revízie a odborné prehliadky (el.zariadenia, elektroinštalácie, bleskozvody) ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI 1 500 1500.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Odborná prehliadka a odborná skúška elektroinštalácie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 540 540.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických elektrických zariadení Ústredie ľudovej umeleckej výroby 1 130 1130.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Revízie a odborné prehliadky (el.zariadenia, elektroinštalácie) Ekonomická univerzita v Bratislave 300 300.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a skúšky elektrických spotrebičov IUVENTA 800 800.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Revízie plynových a tlakových zariadení Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 4 663 4662.5 EUR 2019 Služby Nie 1
Revízie elektrických zariadení Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 2 490 2490.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Revízie odborné prehliadky a skúšky elektrických rozvodov vrátane vypracovania písomnej dokumentácie. Stredisko sociálnej starostlivosti 12 500 12500.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Vykonanie pravidelných odborných prehliadok a odborných skúšok elektrického zariadenia, bleskozvodov a elektrospotrebičov v 9 objektoch objednávateľa na území Bratislavy a Bratislavského samosprávneho kraja (2). Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 11 760 11759.88 EUR 2019 Služby Nie 1
Vykonanie pravidelných odborných prehliadok a odborných skúšok elektrického zariadenia, bleskozvodov a elektrospotrebičov v 2 objektoch objednávateľa na území Trnavského samosprávneho kraja. (2) Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 155 1154.77 EUR 2019 Služby Nie 1
Vykonanie pravidelných odborných prehliadok a odborných skúšok elektrického zariadenia, bleskozvodov a elektrospotrebičov v 8 objektoch objednávateľa na území Trenčianskeho samosprávneho kraja (2). Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 6 039 6039.31 EUR 2019 Služby Nie 1
Vykonanie pravidelných odborných prehliadok a odborných skúšok elektrického zariadenia, bleskozvodov a elektrospotrebičov v 6 objektoch objednávateľa na území Nitrianskeho samosprávneho kraja (2). Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 3 381 3380.65 EUR 2019 Služby Nie 1
Vykonanie pravidelných odborných prehliadok a odborných skúšok elektrického zariadenia, bleskozvodov a elektrospotrebičov v 8 objektoch objednávateľa na území Banskobystrického samosprávneho kraja. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 2 568 2568.17 EUR 2019 Služby Nie 1
Vykonanie pravidelných odborných prehliadok a odborných skúšok elektrického zariadenia, bleskozvodov a elektrospotrebičov v 9 objektoch objednávateľa na území Žilinského samosprávneho kraja (2). Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 9 517 9516.79 EUR 2019 Služby Nie 1
Vykonanie pravidelných odborných prehliadok a odborných skúšok elektrického zariadenia, bleskozvodov a elektrospotrebičov v 11 objektoch objednávateľa na území Prešovského samosprávneho kraja (2). Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 9 417 9416.66 EUR 2019 Služby Nie 1
Vykonanie pravidelných odborných prehliadok a odborných skúšok elektrického zariadenia, bleskozvodov a elektrospotrebičov v 7 objektoch objednávateľa na území Košického samosprávneho kraja (2). Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 12 890 12890.2 EUR 2019 Služby Nie 1
Odborné prehliadky, odborné skúšky elektrických zariadení a spotrebičov Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 284 1284.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Odborné skúšky a odborné prehliadky Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 25 812 25812.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Odborné prehliadky, skúšky a revízie elektrických zariadení Obec Dolné Kočkovce 1 000 1000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Vykonanie pravidelných odborných prehliadok, odborných skúšok vyhradených technických zariadení plynových a tlakových v 3 objektoch objednávateľa na území Bratislavy (2). Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 5 880 5879.68 EUR 2019 Služby Nie 1
Vykonanie pravidelných odborných prehliadok, odborných skúšok vyhradených technických zariadení plynových a tlakových v 2 objektoch objednávateľa na území Trnavy (2). Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 768 1767.6 EUR 2019 Služby Nie 1
Vykonanie pravidelných odborných prehliadok, odborných skúšok vyhradených technických zariadení plynových a tlakových v 4 objektoch objednávateľa na území Trenčianskeho samosprávneho kraja (2). Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 5 183 5183.09 EUR 2019 Služby Nie 1
Vykonanie pravidelných odborných prehliadok, odborných skúšok vyhradených technických zariadení plynových a tlakových v 3 objektoch objednávateľa na území Nitrianskeho samosprávneho kraja (2) . Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 778 1777.82 EUR 2019 Služby Nie 1
Vykonanie pravidelných odborných prehliadok, odborných skúšok vyhradených technických zariadení plynových a tlakových v 4 objektoch objednávateľa na území Banskobystrického samosprávneho kraja (2) . Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 441 1441.28 EUR 2019 Služby Nie 1
Vykonanie pravidelných odborných prehliadok, odborných skúšok vyhradených technických zariadení plynových a tlakových v 6 objektoch objednávateľa na území Žilinského samosprávneho kraja (2). Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 6 204 6203.98 EUR 2019 Služby Nie 1
Vykonanie pravidelných odborných prehliadok, odborných skúšok vyhradených technických zariadení plynových a tlakových v 6 objektoch objednávateľa na území Prešovského samosprávneho kraja (2). Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 8 899 8899.49 EUR 2019 Služby Nie 1
Vykonanie pravidelných odborných prehliadok, odborných skúšok vyhradených technických zariadení plynových a tlakových v 3 objektoch objednávateľa na území Košického samosprávneho kraja (2) . Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 5 411 5410.9 EUR 2019 Služby Nie 1
Odborné prehliadky plynového kotla, zásobníkového ohrievača, tlakovej nádoby a rozvodov plynových zariadení, servis, oprava, údržba Ústredie ľudovej umeleckej výroby 600 600.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Revízia a oprava hasiacich prístrojov a ich príslušenstva Ústredie ľudovej umeleckej výroby 3 000 3000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Revízie plynových a tlakových zariadení - vzdušník kompresora a vyrovnávacie nádrže Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 385 385.23 EUR 2020 Služby Nie 1
Vykonanie opakovaných úradných skúšok vyhradených technických zariadení tlakových v objektoch objednávateľa na území Bratislavy . Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 13 760 13760.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Vykonanie opakovaných vonkajších prehliadok, vnútorných prehliadok , tlakových skúšok, skúšok tesnosti a skúšok po oprave vyhradených technických zariadení tlakových v objektoch objednávateľa na území Bratislavy . Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 40 845 40845.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Revízie a odborné prehliadky (el.zariadenia, elektroinštalácie, bleskozvody) ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI 700 700.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a skúšky elektroinštalácie a bleskozvodu Ústredie ľudovej umeleckej výroby 513 513.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a skúšky elektrických spotrebičov IUVENTA 700 700.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Revízia- odborná prehliadka a odborná skúška elektrických zariadení, vrátane bleskozvodov Centrum sociálnych služieb - Chmelinec 2 500 2500.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Revízie plynových a tlakových zariadení Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 1 338 1337.5 EUR 2020 Služby Nie 1
Revízie elektrických zariadení Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 3 796 3795.83 EUR 2020 Služby Nie 1
Pravidelná odborná prehliadka elektrického zariadenia - elektroinštalácie, bleskozvody Nemocnica s poliklinikou Myjava 1 975 1975.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Odborné prehliadky, odborné skúšky elektrických spotrebičov Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 163 1162.8 EUR 2020 Služby Nie 1
REVÍZIE- odborná prehliadka a odborná skúška elektrických zariadení mimo bleskozvodov Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 4 990 4990.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Odborné prehliadky, škúšky a revízie elektrických zariadení Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 272 1272.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Revízie elektrických zariadení Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 2 500 2500.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Revízie a odborné prehliadky (el.zariadenia, elektroinštalácie, bleskozvody) ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI 500 500.0 EUR 2021 Služby Nie 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×