Dodávateľ

Ing. Jozef Jenčík

Michalovce
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Ing. Jozef Jenčík

IČO: 41503210

Adresa: Slovenská 2, Michalovce

Registračné číslo: 2018/4-FO-D6841

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 23. Apríl 2018

Záznam platný do: 23. Apríl 2021

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 10 454,00 EUR 4 4
2017 4 914,00 EUR 3 3
2018 6 980,00 EUR 6 6
2019 1 779,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 10 454,00 EUR 4 4
2017 4 914,00 EUR 3 3
2018 6 980,00 EUR 6 6
2019 1 779,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 689,00 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 467,00 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 3 1 496,00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 1 1 779,00 EUR
Slovenské národné múzeum 1 475,00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 3 488,00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 4 080,00 EUR
Národný bezpečnostný úrad 1 5 600,00 EUR
Domov sociálnych služieb pre deti - ROSA 1 3 690,00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Myjava 1 2 363,00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Revízie a odborné prehliadky (el.zariadenia, elektroinštalácie, bleskozvody) Slovenské národné múzeum 1 490,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Elektrorevízie Domov sociálnych služieb pre deti - ROSA 12 225,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení a revízie elektrospotrebičov a elektrického ručnéhop náradia Národný bezpečnostný úrad 17 650,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení a bleskozvodov Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 2 834,80 EUR 2016 Služby Nie 1
Odborná prehliadka, skúška a revízia elektrického zariadenia Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 26 320,78 EUR 2017 Služby Nie 1
Odborná prehliadka a odborná skúška elektrického zariadenia v administratívnej budove, odborná prehliadka a odborná skúška elektrických spotrebičov Štatistický úrad Slovenskej republiky 3 500,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Odborná prehliadka a odborná skúška elektrického zariadenia v administratívnej budove, odborná prehliadka a odborná skúška elektrických spotrebičov Štatistický úrad Slovenskej republiky 300,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Odborná prehliadka a odborná skúška elektrického zariadenia v administratívnej budove, odborná prehliadka a odborná skúška elektrických spotrebičov Štatistický úrad Slovenskej republiky 132,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení a bleskozvodov Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 33 000,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Odborná prehliadka a skúška bleskozvodov Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 480,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Revízia a kontrola laboratórnej techniky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 180,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Revízia nízkonapäťových rozvodov Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 600,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Pravidelná odborná prehliadka elektrického zariadenia - elektroinštalácie, bleskozvody Nemocnica s poliklinikou Myjava 2 367,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení. Univerzita Komenského v Bratislave 22 000,00 EUR 2019 Služby Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 16 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Jozef Jenčík
Adresa:
Slovenská č. 2 Michalovce 07101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×