Dodávateľ

STOLAMED PLUS, s. r. o.

Bratislava
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: STOLAMED PLUS, s. r. o.

IČO: 46892923

Adresa: Michalská 9, Bratislava

Registračné číslo: 2017/9-PO-E6274

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 20. September 2017

Záznam platný do: 20. September 2020

Posledná zmena: 21. September 2017


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2018 28 188,16 EUR 25 25
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2018 28 188,16 EUR 25 25

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 20 18 438,36 EUR
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 1 829,90 EUR
Slovenské národné múzeum 1 287,50 EUR
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 1 7 999,99 EUR
Stredná odborná škola technická 1 366,58 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 265,83 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Kontrola prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov - Sereď Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 497,54 EUR 2018 Služby Nie 1
Kontroly a revízie hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 000,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Oprava a tlaková skúška prenosných hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 000,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Kontrola hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 600,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Oprava a tlakové skúšky hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 700,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Kontroly a opravy hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 997,22 EUR 2018 Služby Nie 1
Opravy a kontroly prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 800,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Kontrola prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 110,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Kontrola hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 425,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Oprava a tlaková skúška prenosných hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 130,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie kontroly a opravy prenosných hasiacich prístrojov a kontroly príslušenstva požiarnych hydrantov ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 1 782,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Oprava a tlakové skúšoky prenosných hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 125,41 EUR 2018 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a skúšky, požiarnych hydrantov, prenosných hasiacich prístrojov,požiarnej hadice Stredná odborná škola technická 440,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Prenosné hasiace prístroje Slovenské národné múzeum 440,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kontrola hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 410,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Revízia ručných hasiacich prístrojov, hydrantov a tlaková skúška hadíc Ústav na výkon trestu odňatia slobody 330,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Pojazdné a ručné prenosné hasiace prístroje Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 486,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Opravy prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 595,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Revízie , kontroly prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 950,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Oprava a tlakové skúšoky prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 061,68 EUR 2018 Služby Nie 1
Oprava a tlakové skúšky hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 220,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Kontroly a opravy hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 428,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Kontrola a oprava hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 161,58 EUR 2018 Služby Nie 1
Oprava a tlakové skúšky hasiacich prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 539,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Komplexné zabezpečenie odborných prác a poradenskej činnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi, poskytovanie činnosti pracovnej zdravotnej služby Ministerstvo financií Slovenskej republiky 35 424,00 EUR 2018 Služby Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 28 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Viac info na webe Ministerstva spravodlivosti.

Osobné údaje konečných užívateľov výhod sú spracúvane na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Simona Mišíková
Adresa:
Karpatské námestie 10A Bratislava - mestská časť Rača 83106
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
16. Marec 1995
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
26. Jún 2017
Záznam do:
27. Február 2019

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Anton Tabačák Ph.D.
Adresa:
Hlavná Oravský Biely Potok 02742

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 26.06.2017 do: 27.02.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×