Dodávateľ

Ledvák spol. s r.o.

Veľký Folkmar
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Ledvák spol. s r. o.

IČO: 48206326

Adresa: 103, Veľký Folkmar

Registračné číslo: 2015/9-PO-D9168

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 30. September 2015

Záznam platný do: 30. September 2018

Posledná zmena: 31. Marec 2017


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 28 825,00 EUR 7 7
2017 10 075,00 EUR 3 3
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 28 825,00 EUR 7 7
2017 10 075,00 EUR 3 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 7 175,00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 5 400,00 EUR
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 2 12 740,00 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 3 4 086,00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 5 699,00 EUR
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 1 3 800,00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Revízie pohyblivých prívodov a revízie elektrických spotrebičov podľa STN 331610/RV Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 9 488,04 EUR 2016 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení elektrických Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 19 800,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení a revízie elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia - oblasť 2 Sociálna poisťovňa, ústredie 2 629,50 EUR 2016 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení a revízie elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia - oblasť 5 Sociálna poisťovňa, ústredie 2 502,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení a revízie elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia - oblasť 7 Sociálna poisťovňa, ústredie 2 623,50 EUR 2016 Služby Nie 1
Odborné prehliadky, skúšky a revízie elektrických zariadení Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 16 600,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a skúšky elektroinštalácie, elektrozariadení a bleskozvodov Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 10 800,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených elektrických zariadení v zmysle vyhlášky MPSVaR č.508/2009 Z.z, s odvolaním na STN 33 1600, STN 33 1610 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 600,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení elektrických Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 4 800,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a skúšky elektroinštalácie, elektrozariadení a bleskozvodov Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 10 800,00 EUR 2017 Služby Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 18 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Viac info na webe Ministerstva spravodlivosti.

Osobné údaje konečných užívateľov výhod sú spracúvane na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Norbert Ledvák
Adresa:
Veľký Folkmar 103 Veľký Folkmar 05551
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
23. Január 1991
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
3. Júl 2017

Meno:
Ľubomír Ledvák
Adresa:
Veľký Folkmar 103 Veľký Folkmar 05551
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
20. Júl 1963
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
3. Júl 2017

Meno:
Ľubomír Ledvák
Adresa:
Veľký Folkmar 103 Veľký Folkmar 05551
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
20. Júl 1963
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
3. Júl 2017

Meno:
Ing. Norbert Ledvák
Adresa:
Veľký Folkmar 103 Veľký Folkmar 05551
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
23. Január 1991
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
3. Júl 2017

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Mgr. Radovan Spišák
Adresa:
Petzvalova 5 Košice - mestská časť Západ 04011

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 3.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×