CPV kód

60400000-2

Letecké dopravné služby

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 1 19,000 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 37 2,071,649 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 14 727,486 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 19 623,353 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 17 9,235 EUR
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 3 300,000 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 13 336,238 EUR
Exportno-importná banka Slovenskej republiky 10 1,547,036 EUR
Technická univerzita v Košiciach 9 39,812 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 67 494,137 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 6 21,986 EUR
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 2 140,249 EUR
Slovenský hydrometeorologický ústav 2 423,196 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 71 10,035,158 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 1 2,000,000 EUR
Bratislavský samosprávny kraj 2 0 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 12,240 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 3 145,520 EUR
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 7 3,269,975 EUR
Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť 6 452,512 EUR
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 88 30,245,692 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 600 EUR
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 16 1,198,657 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 3 67,156 EUR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 89 55,835,322 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 40 28,214 EUR
IUVENTA 37 135,880 EUR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 38 1,299,160 EUR
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 1 48,000 EUR
Národný ústav celoživotného vzdelávania 3 1,032 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 5 825 EUR
Zimná voda, pozemkové spoločenstvo v Stráňanoch 1 230,562 EUR
Ústav experimentálnej fyziky SAV 121 79,518 EUR
Slovenská národná akreditačná služba 4 720,000 EUR
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 10 5,521,025 EUR
Národný bezpečnostný úrad 2 258,000 EUR
Slovenská inovačná a energetická agentúra 10 1,512,446 EUR
Umelecký súbor Lúčnica 3 39,569 EUR
Slovenská agentúra pre cestovný ruch 2 240,000 EUR
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 29 80,053 EUR
Úrad pre dohľad nad výkonom auditu 1 678 EUR
Slovenský olympijský výbor 8 829,999 EUR
Hudobné centrum 37 27,694 EUR
Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 1 800 EUR
Pôdohospodárska platobná agentúra 1 19,980 EUR
Slovenský zväz kanoistiky na divokej vode 1 1,560,000 EUR
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 7 225,185 EUR
Slovenská asociácia univerzitného športu 3 555,000 EUR
Krajská organizácia cestovného ruchu Košický kraj 1 500,000 EUR
SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 9 22,842 EUR
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 4 35,636 EUR
Štátny ústav pre kontrolu liečiv 106 52,862 EUR
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 62 45,609 EUR
Slovenský historický ústav v Ríme 2 674 EUR
Antidopingová agentúra Slovenskej republiky 1 222 EUR
Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 3 3,961 EUR
Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o. 3 46,340 EUR
TNtech, s. r. o. 1 1,114 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
Faveo, s.r.o. 86 21,275,372 EUR
Redi Tour s.r.o. 66 8,511,150 EUR
FLY TRAVEL, s.r.o. 37 10,483,394 EUR
GLOBAMERICA, s.r.o. 91 14,289,244 EUR
LEaKO a.s. 1 230,562 EUR
SATUR TRAVEL, a.s. 49 11,693,179 EUR
Tucan, cestovná agentúra, s.r.o. 90 23,857,916 EUR
MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 17 4,122,929 EUR
TUCAN, cestovná kancelária, s.r.o. 1 180,000 EUR
GO travel Slovakia s. r. o. 32 763,840 EUR
Faveo, s. r. o. 1 206,000 EUR
HYDROTOUR, cestovná kancelária, a.s. 3 445,333 EUR
NADOSAH, spol. s.r.o. 31 4,561,255 EUR
Cestovná kancelária RUEFA CS spol. s r.o. 20 2,050,004 EUR
AGENTÚRA ALBATROS s.r.o. 26 71,825 EUR
LETECKÁ AGENTÚRA KOLUMBUS spol. s r.o. 18 1,009,898 EUR
FEELING, spol. s r.o. 3 39,569 EUR
WINGS, s.r.o. 13 667,673 EUR
REDI TOUR, s.r.o. 7 112,809 EUR
SATUR TRAVEL a.s. 27 7,976,335 EUR
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 48 1,315,460 EUR
MAGIC Travel, s.r.o. 1 1,560,000 EUR
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 1 45,168 EUR
FAVEO, s.r.o. 1 56,420 EUR
MILLENIUM TRAVEL, s.r.o. 1 41,657 EUR
Cestovná kancelária RUEFA CS spol. s r.o. 1 1,104 EUR
Tripex s.r.o. 17 190,808 EUR
Letisko Košice - Airport Košice a.s. 1 500,000 EUR
ASIANA, spol, s r.o. 11 5,845,196 EUR
MAGIC Travel, s.r.o. 2 1,694,977 EUR
Marisell, s.r.o. 10 5,443 EUR
TORY TOUR, s.r.o. Košice 18 13,454 EUR
PAXTRAVEL, s. r. o. 4 4,603 EUR
Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. 299 312,191 EUR
SIMPLY travel s.r.o 1 270 EUR
VIA FRANCE, s.r.o. 10 4,050 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Letenky Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 19,000 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie nákupu leteniek Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 200,000 EUR 2016 Služby Áno 3
Služby leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť 150,000 EUR 2015 Služby Nie 3
Obstaranie leteniek a s nimi súvisiacich služieb Slovenská národná akreditačná služba 180,000 EUR 2014 Služby Nie 4
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných služobných cestách Národný bezpečnostný úrad 129,000 EUR 2014 Služby Nie 2
Obstaranie leteniek a s nimi súvisiacich služieb Slovenská inovačná a energetická agentúra 206,000 EUR 2014 Služby Nie 4
Zabezpečenie leteniek, cestovných lístkov a súvisiacich služieb. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 120,000 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteniek Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 205,000 EUR 2014 Služby Áno 1
Zabezpečenie leteckej prepravy pre potreby Ministerstva zdravotníctva SR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 133,900 EUR 2014 Služby Nie 5
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných a tuzemských pracovných cestách Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 39,999 EUR 2014 Služby Áno 3
Zabezpečenie leteniek a služieb spojených s leteckou prepravou osôb do zahraničia Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 40,000 EUR 2014 Služby Nie 1
Služby cestovných kancelárií, medzinárodné letenky, cestovné lístky a súvisiace služby Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 133,999 EUR 2015 Služby Nie 1
Obstaranie leteniek a s nimi súvisiacich služieb Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 100,000 EUR 2015 Služby Nie 3
Zabezpečenie leteniek a služieb súvisiacich s leteckou prepravou Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 206,000 EUR 2015 Služby Áno 2
Zabezpečenie leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty Slovenská agentúra pre cestovný ruch 60,000 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy a súvisiacich služieb Slovenská agentúra pre cestovný ruch 180,000 EUR 2016 Služby Nie 1
Poskytovanie komplexných cestovných služieb – letenky a ubytovanie Hlavné mesto SR Bratislava 25,000 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteniek a služieb súvisiacich s prepravou osôb do zahraničia Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 10,483 EUR 2014 Služby Áno 3
Letenky - 2013 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 106,898 EUR 2014 Služby Áno 3
Komplexné poskytovanie služieb spojených so zabezpečovaním leteniek pre potreby zamestnancov SHMÚ Slovenský hydrometeorologický ústav 211,598 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 261,815 EUR 2014 Služby Nie 5
Organizačné zabezpečenie medzinárodných vystúpení Umeleckého súboru LUČNICA Umelecký súbor Lúčnica 21,660 EUR 2015 Služby Nie 1
Služby leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty. Ministerstvo financií Slovenskej republiky 235,373 EUR 2014 Služby Nie 3
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných cestách Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 10,405 EUR 2014 Služby Nie 3
Služby leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty. Ministerstvo financií Slovenskej republiky 186,984 EUR 2014 Služby Nie 3
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri pracovných cestách pre potreby Ministerstva zdravotníctva SR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 970,305 EUR 2015 Služby Nie 5
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných cestách Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 4,483 EUR 2014 Služby Nie 3
Zabezpečenie leteniek a s nimi súvisiacich služieb pre Hudobné centrum I. kvartál 2015 Hudobné centrum 2,355 EUR 2015 Služby Áno 2
Zabezpečenie leteckej prepravy pre potreby rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 4,582 EUR 2014 Služby Áno 3
Služby leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty. Ministerstvo financií Slovenskej republiky 187,475 EUR 2014 Služby Nie 3
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 145,393 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie leteniek a služieb spojených s leteckou prepravou osôb do zahraničia Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 102,065 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
Zabezpečenie leteckej prepravy pre potreby rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 7,644 EUR 2014 Služby Neuvedené 2
Služby leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty. Ministerstvo financií Slovenskej republiky 188,813 EUR 2014 Služby Nie 3
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb pri zahraničných pracovných cestách zamestnancov Štatistického úradu S Štatistický úrad Slovenskej republiky 21,429 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných cestách Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 5,432 EUR 2014 Služby Neuvedené 2
Zabezpečenie leteniek a s nimi súvisiacich služieb pre Hudobné centrum Hudobné centrum 65,000 EUR 2014 Služby Áno 1
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 419,450 EUR 2014 Služby Neuvedené 3
Zabezpečenie leteniek a s nimi súvisiacich služieb pre Hudobné centrum Hudobné centrum 1,260 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Letenky - 2013 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 21,966 EUR 2014 Služby Áno 3
Zabezpečenie leteckej prepravy pre potreby rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 54,573 EUR 2014 Služby Áno 2
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných a tuzemských pracovných cestách Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 116,794 EUR 2015 Služby Áno 5
Zabezpečenie služieb leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty Ministerstvo financií Slovenskej republiky 3,800,000 EUR 2016 Služby Neuvedené 6
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 254,953 EUR 2014 Služby Neuvedené 3
Služby leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty Ministerstvo financií Slovenskej republiky 241,244 EUR 2014 Služby Neuvedené 3
Zabezpečenie leteniek a s nimi súvisiacich služieb pre Hudobné centrum Hudobné centrum 776 EUR 2015 Služby Neuvedené 3
Letenky - 2013 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 23,578 EUR 2014 Služby Neuvedené 2
Zabezpečenie leteniek, ubytovania a ďalších služieb súvisiacich s leteckou prepravou osôb Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 400,000 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Služby leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty Ministerstvo financií Slovenskej republiky 164,822 EUR 2014 Služby Neuvedené 2
Stráňany - projekt vápnenia v rámci ozdravných opatrení Zimná voda, pozemkové spoločenstvo v Stráňanoch 271,250 EUR 2014 Služby Áno 1
Zabezpečenie leteckej prepravy pre potreby SOV Slovenský olympijský výbor 830,000 EUR 2014 Služby Nie 8
Letenky - 2013 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 85,436 EUR 2014 Služby Áno 3
abezpečenie leteniek a s nimi súvisiacich služieb pre Hudobné centrum Hudobné centrum od 55,000 do 65,000 EUR 2014 Služby Áno 5
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných a tuzemských pracovných cestách Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 1,652,315 EUR 2014 Služby Áno 5
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 241,069 EUR 2014 Služby Nie 5
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných cestách Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 483 EUR 2014 Služby Nie 2
Zabezpečenie leteckej prepravy pre potreby rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 727,503 EUR 2014 Služby Áno 1
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na úradoch v zahraničí Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 132,240 EUR 2014 Služby Nie 4
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných cestách Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 7,084 EUR 2014 Služby Nie 3
Zabezpečenie leteniek a súvisiacich služieb s prepravou osôb do zahraničia Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 18,628 EUR 2012 Služby Nie 2
Zabezpečenie leteniek a služieb súvisiacich s prepravou osôb do zahraničia Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 11,503 EUR 2013 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteniek a služieb súvisiacich s prepravou osôb do zahraničia Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 11,503 EUR 2014 Služby Nie 2
Zabezpečenie leteniek a s nimi súvisiacich služieb pre Hudobné centrum Hudobné centrum od 55,000 do 65,000 EUR 2014 Služby Áno 4
Letenky - 2013 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 13,039 EUR 2014 Služby Áno 2
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 375,592 EUR 2014 Služby Nie 5
Zabezpečenie leteckej prepravy pre potreby rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 27,349 EUR 2014 Služby Áno 2
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných cestách Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 4,892 EUR 2014 Služby Nie 3
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných a tuzemských pracovných cestách Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 63,839 EUR 2015 Služby Áno 5
Letenky - 2013 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 49,633 EUR 2014 Služby Áno 2
Zabezpečenie leteniek a s nimi súvisiacich služieb pre Hudobné centrum III. kvartál 2015 Hudobné centrum 3,543 EUR 2015 Služby Áno 9
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb pri zahraničných pracovných cestách zamestnancov ŠÚ SR Štatistický úrad Slovenskej republiky 13,306 EUR 2015 Služby Nie 1
Služby leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty. Ministerstvo financií Slovenskej republiky 139,283 EUR 2014 Služby Nie 3
Zabezpečenie leteniek a služieb spojených s leteckou prepravou osôb do zahraničia Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 650,000 EUR 2014 Služby Nie 1
Komplexné zabezpečenie výprav SZKNDV Slovenský zväz kanoistiky na divokej vode 1,560,000 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných a tuzemských pracovných cestách Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 109,996 EUR 2015 Služby Áno 5
Zabezpečenie leteckej prepravy pre potreby rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 38,900 EUR 2014 Služby Áno 3
Zabezpečenie leteniek a s nimi súvisiacich služieb pre Hudobné centrum II. kvartál 2015 Hudobné centrum 1,706 EUR 2015 Služby Áno 3
Letenky - 2013 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 42,750 EUR 2014 Služby Áno 3
Služby leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty. Ministerstvo financií Slovenskej republiky 196,482 EUR 2014 Služby Nie 3
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb pri zahraničných pracovných cestách zamestnancov ŠÚ SR Štatistický úrad Slovenskej republiky 32,961 EUR 2015 Služby Nie 1
Organizačné zabezpečenie medzinárodných vystúpení Umeleckého súboru LUČNICA Umelecký súbor Lúčnica 176 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných a tuzemských pracovných cestách Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 87,161 EUR 2015 Služby Áno 5
Letenky - 2013 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 28,180 EUR 2014 Služby Áno 3
Zabezpečenie leteckej prepravy pre potreby rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 36,932 EUR 2014 Služby Áno 3
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 180,648 EUR 2014 Služby Nie 4
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb pri zahraničných pracovných cestách zamestnancov ŠÚ SR Štatistický úrad Slovenskej republiky 16,006 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 379,071 EUR 2014 Služby Nie 4
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb pri zahraničných pracovných cestách zamestnancov Štatistického úradu SR Štatistický úrad Slovenskej republiky 402,103 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných a tuzemských pracovných cestách Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 87,928 EUR 2014 Služby Áno 5
Letenky - 2013 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 23,192 EUR 2014 Služby Áno 3
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb pri zahraničných pracovných cestách zamestnancov ŠÚ SR Štatistický úrad Slovenskej republiky 41,469 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných cestách Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 6,364 EUR 2014 Služby Nie 3
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 518,187 EUR 2014 Služby Nie 5
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných cestách Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 8,439 EUR 2014 Služby Neuvedené 2
Zabezpečenie leteniek a s nimi súvisiacich služieb pre Hudobné centrum Hudobné centrum 9,031 EUR 2016 Služby Neuvedené 7
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných cestách Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 7,361 EUR 2014 Služby Nie 2
Letecké dopravné služby. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 210,000 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Organizačné zabezpečenie medzinárodných vystúpení Umeleckého súboru LÚČNICA Umelecký súbor Lúčnica 17,733 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie leteniek, ubytovania a ďalších služieb súvisiacich s leteckou prepravou osôb Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 38,921 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb pri zahraničných pracovných cestách zamestnancov Štatistického úradu S Štatistický úrad Slovenskej republiky 41,952 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie leteckej prepravy pre potreby rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 40,475 EUR 2014 Služby Neuvedené 2
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných a tuzemských pracovných cestách Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 144,351 EUR 2016 Služby Neuvedené 4
Služby leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty Ministerstvo financií Slovenskej republiky 151,333 EUR 2014 Služby Neuvedené 3
Zabezpečenie leteniek, ubytovania a ďalších služieb súvisiacich s leteckou prepravou osôb Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 36,283 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb pri zahraničných pracovných cestách zamestnancov Štatistického úradu SR Štatistický úrad Slovenskej republiky 7,464 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných a tuzemských pracovných cestách Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 103,188 EUR 2016 Služby Neuvedené 4
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných cestách Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 4,712 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie leteckej prepravy pre potreby rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 32,036 EUR 2014 Služby Neuvedené 2
Letenky - 2013 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 38,277 EUR 2014 Služby Neuvedené 2
Zabezpečenie leteniek a služieb spojených s leteckou prepravou osôb do zahraničia Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 104,373 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
Zabezpečenie leteckej prepravy pre potreby EXIMBANKY SR Exportno-importná banka Slovenskej republiky 360,000 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb Slovenská asociácia univerzitného športu 185,000 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb pri zahraničných pracovných cestách zamestnancov Štatistického úradu SR Štatistický úrad Slovenskej republiky 39,087 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie leteniek a s nimi súvisiacich služieb pre Hudobné centrum Hudobné centrum 2,410 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 501,371 EUR 2014 Služby Neuvedené 3
Služby leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty Ministerstvo financií Slovenskej republiky 4,068 EUR 2014 Služby Neuvedené 2
Zabezpečenie leteckej prepravy pre potreby rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 42,779 EUR 2014 Služby Neuvedené 2
Zabezpečenie leteniek, ubytovania a ďalších služieb súvisiacich s leteckou prepravou osôb Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 23,071 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Zabezpečenie služieb leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty Ministerstvo financií Slovenskej republiky 203,202 EUR 2016 Služby Neuvedené 6
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných cestách Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 9,932 EUR 2014 Služby Neuvedené 2
Letenky - 2013 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 24,944 EUR 2014 Služby Neuvedené 2
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných a tuzemských pracovných cestách Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 187,055 EUR 2016 Služby Neuvedené 5
Zabezpečenie leteniek a služieb spojených s leteckou prepravou osôb do zahraničia Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 107,748 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
Komplexné poskytovanie služieb spojených so zabezpečovaním dopravných cenín Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 1,213,979 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie leteckého spojenia Košice - Kolín Krajská organizácia cestovného ruchu Košický kraj 500,000 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie leteniek a služieb spojených s leteckou prepravou osôb do zahraničia Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 51,181 EUR 2017 Služby Neuvedené 3
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb pri zahraničných pracovných cestách zamestnancov Štatistického úradu SR Štatistický úrad Slovenskej republiky 27,949 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie leteniek, ubytovania a ďalších služieb súvisiacich s leteckou prepravou osôb Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 42,375 EUR 2017 Služby Neuvedené 2
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 79,420 EUR 2014 Služby Neuvedené 3
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných cestách Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 4,712 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných a tuzemských pracovných cestách Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 116,962 EUR 2017 Služby Neuvedené 4
Zabezpečenie leteckej prepravy pre potreby rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 33,161 EUR 2014 Služby Neuvedené 2
Zabezpečenie služieb leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty Ministerstvo financií Slovenskej republiky 197,216 EUR 2016 Služby Neuvedené 5
Komplexné poskytovanie služieb spojených so zabezpečovaním dopravných cenín Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 40,719 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie leteckej prepravy pre potreby EXIMBANKY SR Exportno-importná banka Slovenskej republiky 204 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie leteckej prepravy pre potreby EXIMBANKY SR Exportno-importná banka Slovenskej republiky 4,545 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Komplexné poskytovanie služieb spojených so zabezpečovaním dopravných cenín Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 120,509 EUR 2014 Služby Áno 1
Zabezpečenie leteniek, ubytovania a ďalších služieb súvisiacich s leteckou prepravou osôb Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 73,316 EUR 2017 Služby Nie 2
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 332,119 EUR 2014 Služby Nie 3
Zabezpečenie služieb leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty Ministerstvo financií Slovenskej republiky 178,421 EUR 2016 Služby Áno 5
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb pri zahraničných pracovných cestách zamestnancov Štatistického úradu SR Štatistický úrad Slovenskej republiky 36,056 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy pre potreby rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 46,070 EUR 2014 Služby Áno 2
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných a tuzemských pracovných cestách Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 98,741 EUR 2017 Služby Áno 4
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných cestách Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 5,758 EUR 2014 Služby Nie 2
Zabezpečenie leteniek a služieb spojených s leteckou prepravou osôb do zahraničia Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 183,290 EUR 2017 Služby Nie 3
Zabezpečenie leteckej prepravy pre potreby EXIMBANKY SR Exportno-importná banka Slovenskej republiky 61,951 EUR 2017 Služby Nie 2
Zabezpečenie leteckej prepravy pre potreby rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 23,079 EUR 2014 Služby Áno 2
Zabezpečenie leteniek, ubytovania a ďalších služieb súvisiacich s leteckou prepravou osôb Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 53,776 EUR 2017 Služby Nie 2
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb pri zahraničných pracovných cestách zamestnancov Štatistického úradu SR Štatistický úrad Slovenskej republiky 4,445 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty Ministerstvo financií Slovenskej republiky 158,584 EUR 2016 Služby Áno 5
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 403,827 EUR 2014 Služby Nie 3
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných a tuzemských pracovných cestách Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 55,235 EUR 2017 Služby Áno 4
Komplexné poskytovanie služieb spojených so zabezpečovaním dopravných cenín Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 71,609 EUR 2014 Služby Áno 1
Komplexné poskytovanie služieb spojených so zabezpečovaním dopravných cenín Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 128,182 EUR 2014 Služby Áno 1
Zabezpečenie leteckej prepravy pre potreby rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 26,884 EUR 2014 Služby Áno 2
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 344,834 EUR 2014 Služby Nie 3
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných a tuzemských pracovných cestách Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 107,504 EUR 2017 Služby Áno 4
Zabezpečenie leteniek, ubytovania a ďalších služieb súvisiacich s leteckou prepravou osôb Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 20,636 EUR 2017 Služby Nie 2
Zabezpečenie služieb leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty Ministerstvo financií Slovenskej republiky 152,501 EUR 2016 Služby Áno 5
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb pri zahraničných pracovných cestách zamestnancov Štatistického úradu SR Štatistický úrad Slovenskej republiky 38,252 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 5,594,523 EUR 2018 Služby Nie 5
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb pri zahraničných pracovných cestách zamestnancov Štatistického úradu SR Štatistický úrad Slovenskej republiky 5,007 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 182,067 EUR 2014 Služby Nie 3
Zabezpečenie leteniek, ubytovania a ďalších služieb súvisiacich s leteckou prepravou osôb Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 43,586 EUR 2018 Služby Nie 2
Zabezpečenie leteckej prepravy pre potreby rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 41,819 EUR 2014 Služby Áno 2
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných a tuzemských pracovných cestách Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 105,462 EUR 2018 Služby Áno 3
Zabezpečenie služieb leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty Ministerstvo financií Slovenskej republiky 177,874 EUR 2016 Služby Áno 5
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 79,166 EUR 2014 Služby Nie 3
Komplexné poskytovanie služieb spojených so zabezpečovaním dopravných cenín Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 1,603,899 EUR 2018 Služby Áno 1
Zabezpečenie leteckej prepravy pre potreby rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 49,350 EUR 2014 Služby Áno 2
Zabezpečenie leteniek, ubytovania a ďalších služieb súvisiacich s leteckou prepravou osôb Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 60,870 EUR 2018 Služby Nie 2
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 191,554 EUR 2018 Služby Nie 5
Obstaranie leteniek a s nimi súvisiacich služieb pre potreby SIEA Slovenská inovačná a energetická agentúra 114,741 EUR 2018 Služby Áno 5
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných a tuzemských pracovných cestách Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 179,630 EUR 2018 Služby Áno 3
Zabezpečenie služieb leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty Ministerstvo financií Slovenskej republiky 199,098 EUR 2016 Služby Áno 5
Zabezpečenie leteniek pre potreby UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 900,000 EUR 2018 Služby Nie 6
Letenky - Viedeň – Semarang Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1,100 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka - Kodaň - Viedeň Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 350 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka - Kodaň - Viedeň 2 Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 350 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Košice - Moskva Ústav experimentálnej fyziky SAV 300 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenky Viedeň-Bergen Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4,000 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka New York Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 550 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Košice (SK) – Dubaj (SAE), spiatočný transfer Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 1,000 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenky - Viedeň – New Orleans Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1,000 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka Malta a späť Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 880 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka Viedeň – Perth a späť Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2,800 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné letenky IUVENTA 350 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka Viedeň – Londýn a späť Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 450 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenky - Bratislava - Birmingham Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 200 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka spiatočná Budapešť - Rím (FCO) Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 510 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka Viedeň – Oslo a späť Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 400 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka IUVENTA 250 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenky Budapešť- Rím -Cagliari a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 637 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka a zabezpečenie prepravy IUVENTA 300 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenky - Bratislava – Trapani Birgi Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 300 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka Viedeň - Dubai a späť Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 600 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné letenky Viedeň – Reykjavik–Keflavik Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2,500 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenky - Schwechat – Brusel, Belgicko Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 577 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka Viedeň – Brusel a späť s ubytovaním Úrad pre dohľad nad výkonom auditu 1,052 EUR 2016 Služby Nie 1
letenka Bratislava alebo Viedeň – Palermo – Viedeň alebo Bratislava Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 250 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenky Viedeň - Kyjev a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 626 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 550 EUR 2016 Služby Nie 1
letenky (spiatočné) Viedeň - Bazilej– 2ks Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 800 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka Viedeň - Helsinki a späť Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 350 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenky Košice - Viedeň - Lyon a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 587 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka Viedeň – Oslo a späť Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2,300 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka Viedeň/Bratislava – Londýn Heathrow (LHR) a späť Antidopingová agentúra Slovenskej republiky 300 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenky Budapešť - Moskva- Jekaterinburg a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 749 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka Viedeň– Kolín nad Rýnom a späť Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 300 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné letenky Budapešť - Ženeva Ústav experimentálnej fyziky SAV 600 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka Viedeň - Barcelona a späť Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 170 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka Viedeň - Hamburg a späť Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 200 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka Viedeň – Oslo a späť Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 300 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka spiatočná Viedeň - Kodaň Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1,070 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Košice (SK) – Osaka (Japonsko), Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 1,800 EUR 2016 Služby Nie 1
2x spiatočná letenka – Viedeň - Catania Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 500 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka spiatočná Viedeň (Rakúsko) - Peking (Čína) Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 705 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka Viedeň – Zadar a späť Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 300 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné letenky Brusel Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 27,000 EUR 2016 Služby Áno 1
letenka (spiatočná) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 180 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteniek Hlavné mesto SR Bratislava 26,040 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka Bratislava – Milano (Bergamo) a späť Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 120 EUR 2016 Služby Nie 1
2x spiatočná letenka Viedeň – Dublin Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 400 EUR 2016 Služby Nie 1
1x spiatočná letenka Viedeň – Barcelona Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 200 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenky na projektovú mobilitu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2,000 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka Viedeň - Bern a späť Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 850 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 350 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Viedeň – Zurich – Viedeň Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 120 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenky Viedeň – Oslo, Amsterdam – Oslo a späť Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2,000 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka Viedeň – Oslo a späť Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 500 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka - Schwechat – Atény, Grécko Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 210 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenky Košice - Varšava - Moskva a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 642 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenky : 1. Budapešť - Berlín - Helsinky, 2. Moskva - Praha - Košice Ústav experimentálnej fyziky SAV 448 EUR 2016 Služby Nie 1
1x spiatočná letenka – Viedeň - Thessaloniki Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1,040 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenky Košice - Viedeň- Toronto-Vancouver a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 2,411 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka Košice – Barcelona, letenka Barcelona - Praha Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 350 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka Viedeň – Turín a späť Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 750 EUR 2016 Služby Nie 1
letenky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 235 EUR 2016 Služby Nie 1
letenky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka IUVENTA 470 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka IUVENTA 350 EUR 2016 Služby Nie 1
letenka Minsk Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 470 EUR 2016 Služby Nie 1
1x spiatočná letenka Viedeň – Moskva Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 300 EUR 2016 Služby Nie 1
letenka Londýn Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 200 EUR 2016 Služby Nie 1
spiatočná letenka Viedeň – Tbilisi Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 640 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Košice - Lyon Ústav experimentálnej fyziky SAV 490 EUR 2016 Služby Nie 1
letenka Osaka 2 ks Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1,640 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka spiatočná Viedeň - Moskva - Voronež Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 550 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenky Košice - Varšava - Hamburg a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 319 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné letenky IUVENTA 1,200 EUR 2016 Služby Nie 1
letenky Malaga – 2ks Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 540 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenky Viedeň – Brusel a späť Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1,000 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka Viedeň - Londýn, Gatwick a späť Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 700 EUR 2016 Služby Nie 1
letenka Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 500 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka IUVENTA 500 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné letenky IUVENTA 2,700 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka spiatočná Praha - St. Petersburg Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 290 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka Košice - Londýn/Luton a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 120 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka - Bratislava - Rím Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 120 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka - Viedeň – Leipzig Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 300 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka Košice - Porto; Porto - Praha Ústav experimentálnej fyziky SAV 1,250 EUR 2016 Služby Nie 1
Preprava osôb lietadlom do zahraničia Technická univerzita v Košiciach 1,840 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné letenky Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 15,000 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka IUVENTA 450 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka - Viedeň/BA – Moskva – Simferopol Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 400 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka - Viedeň – Londýn (LHR) Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 500 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 450 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Košice (SK) – Londýn (UK) Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 250 EUR 2016 Služby Nie 1
Skupinová letenka Technická univerzita v Košiciach 26,400 EUR 2016 Služby Nie 1
Preprava osôb lietadlom Technická univerzita v Košiciach 960 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenky Amsterdam Viedeň Národný ústav reumatických chorôb 160 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné letenky IUVENTA 2,000 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 504 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 1,680 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 804 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 1,560 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenky Stuttgart - Viedeň alebo ekvivalent Národný ústav reumatických chorôb 130 EUR 2016 Služby Nie 1
Preprava osôb lietadlom Technická univerzita v Košiciach 1,260 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné letenky IUVENTA 3,900 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenky : Moskva - Ekaterinburg a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 322 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 2,304 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka spiatočná Viedeň - Rhodos Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 329 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka spiatočná Viedeň- Moskva Domodedovo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 463 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka - Viedeň – Barcelona Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 400 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 1,680 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 1,800 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 840 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 600 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 600 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka spiatočná Bratislava - Malaga Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 630 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Košice (KSC) – Varšava (WAW) Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 250 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné letenky IUVENTA 600 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 500 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenky : Moskva - Varšava - Košice a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 695 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka IUVENTA 860 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 1,050 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 882 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné letenky IUVENTA 7,600 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka - Viedeň/BA – Paríž Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 200 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenky Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 20,702 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné - obojsmerné letenky pre projektový tím a expertov Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o. 15,000 EUR 2016 Služby Áno 1
Letenky Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 2,702 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné letenky Skopje Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 900 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 450 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 1,002 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 650 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné letenky IUVENTA 5,400 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné letenky IUVENTA 400 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné letenky IUVENTA 230 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné letenky IUVENTA 3,220 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné letenky IUVENTA 4,600 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka spiatočná Budapešť - Vilnius Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 270 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Ženeva Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 450 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka spiatočná Wien - Stuttgart (Nemecko) Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 270 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné letenky IUVENTA 3,080 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné letenky IUVENTA 3,850 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné letenky IUVENTA 7,200 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné letenky IUVENTA 7,700 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 354 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka z Moskvy do Irkutska Ústav experimentálnej fyziky SAV 741 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka z Viedne do Moskvy Ústav experimentálnej fyziky SAV 241 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 500 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka spiatočná Bratislava - Malaga Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 900 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka spiatočná Bratislava - Malaga Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 600 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná Letenka Kosice-Benatky-Kosice Ústav experimentálnej fyziky SAV 450 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 800 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 701 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Košice - Lyon Ústav experimentálnej fyziky SAV 490 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenky Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 391 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 600 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb. Pôdohospodárska platobná agentúra 22,800 EUR 2016 Služby Áno 1
Spiatočná letenka Technická univerzita v Košiciach 2,160 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 500 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Košice - Belehrad Ústav experimentálnej fyziky SAV 938 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné - obojsmerné letenky pre projektový tím a expertov Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o. 16,000 EUR 2016 Služby Áno 1
Letenky Košice - Praha - Pisa a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 392 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenky Košice - Viedeň - Lyon a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 480 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka spiatočná Bratislava - Lisabon Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 220 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenky Košice-Ženeva-Košice Ústav experimentálnej fyziky SAV 562 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Budapešť - Helsinky Ústav experimentálnej fyziky SAV 600 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 600 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 300 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenky : 1. Košice -Hamburg 2. Mníchov - Košice Ústav experimentálnej fyziky SAV 494 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Budapešť - Berlín Ústav experimentálnej fyziky SAV 540 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka Bratislava – Madrid, Madrid - Košice Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 700 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Budapešť – Madrid Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 350 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Košice – Madrid Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 380 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenky : Košice- Varšava - Barcelona a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 709 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka Viedeň - Dubrovník a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 332 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Viedeň - Palma de Mallorca Ústav experimentálnej fyziky SAV 225 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka spiatočná Budapešť - Baton Rouge (USA) Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1,560 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné letenky Budapešť - New Orleans - Budapešť Ústav experimentálnej fyziky SAV 1,767 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Košice-Varšava Ústav experimentálnej fyziky SAV 178 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 430 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 401 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 430 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 1,001 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 800 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Košice - Bologna Ústav experimentálnej fyziky SAV 1,452 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 900 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka z Košíc do Salt Lake City v Utahu Ústav experimentálnej fyziky SAV 726 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka Košice-Moskva-Košice Ústav experimentálnej fyziky SAV 230 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 750 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka Košice - Praha - Hamburg a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 362 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka na trase Viedeň - Paríž a späť. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 300 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenky na trase Viedeň - Skopje a späť. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 4,200 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenky Košice - Viedeň - Lyon a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 1,062 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka Košice - Varšava - Moskva a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 374 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Budapešť (Hungary) – Siem Riep (Kambodža) Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 1,200 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 398 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 450 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka na trase Viedeň - Tirana a späť. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1,200 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka Budapešť/Maďarsko - Tokio/Narita, Japonsko a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 726 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 708 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 552 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 396 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy a cestovného poistenia pre zahraničné pracovné cesty Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 22,793 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 1,596 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 450 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 450 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka spiatočná Viedeň - Gdaňsk Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 385 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka na trasu Bratislava (M.R. Štefánika Arpt) - Brusel (Brussels Nation Arpt) a späť v termíne 25.-27.10.2016 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 300 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 750 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenky na trase Viedeň - Paríž a späť a zabezpečenie autobusových cestovných lístkov z Viedne do Bratislavy pri prílete. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1,400 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenky na trase Viedeň - Kodaň a späť. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1,600 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Ústav experimentálnej fyziky SAV 2,311 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenky na trase Viedeň - Istanbul a späť. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1,500 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1,274 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka na trasu Brusel (Brussels Nation Arpt) - Bratislava (M.R. Štefánika Arpt) a späť v termíne 14.-18.10.2016 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 350 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenky na trasu Viedeň - Amsterdam a späť v termíne 09.-11.11.2016 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1,000 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka na trasu Viedeň (Schwechat Arpt) - Brusel (Brussels Nation Arpt) a späť v termíne 12.10.2016 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 2,000 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka na trasu Viedeň (Schwechat Arpt) - Podgorica a späť v termíne 13. - 17.10.2016 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 700 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 450 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 650 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 500 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 450 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka Košice - Varšava a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 206 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 552 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 600 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 600 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenky : Košice - Varšava - Moskva a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 236 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 500 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenky na trase Viedeň - Kodaň a späť. Národný ústav celoživotného vzdelávania 500 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Košice – Londýn - Košice Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 200 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Košice (KSC) – Mnichov (MUC) Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 500 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 1,001 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 1,001 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 600 EUR 2016 Služby Nie 1
Komplexné zabezpečovanie leteniek, ubytovania a s tým súvisiacich služieb spojených s cestovnými výdavkami na zahraničných pracovných cestách Bratislavský samosprávny kraj 65,000 EUR 2016 Služby Áno 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 450 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 648 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Košice – Viedeň- Frankfurt- Orlando (USA) – Frankfurt- Viedeň Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 1,200 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 500 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 500 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenky Košice - Hamburg a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 1,368 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Budapešť (HU) – Tel Aviv (IL) – Budapešť (HU) Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 300 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenky : Košice - Praha - Kodaň a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 304 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Ústav experimentálnej fyziky SAV 726 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 300 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Viedeň (AT) - Lisabon (PT) - Viedeň (AT) Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 250 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy a cestovného poistenia pre zahraničné pracovné cesty Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 30,183 EUR 2017 Služby Nie 1
Komplexné zabezpečovanie leteniek, ubytovania a s tým súvisiacich služieb spojených s cestovnými výdavkami na zahraničných pracovných cestách Bratislavský samosprávny kraj 52,000 EUR 2017 Služby Áno 1
Jednosmerná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 300 EUR 2017 Služby Nie 1
Jednosmerná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 300 EUR 2017 Služby Nie 1
Jednosmerná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 350 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenky : Viedeň - Frankfurt - Bilbao a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 1,516 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenky Viedeň - Lisabon a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 524 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenky : Košice - Viedeň - Lyon a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 686 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 650 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 750 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Košice – Londýn Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 500 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Košice – Londýn Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 500 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenka Moskva-Barcelona a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 360 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Budapešť - Berlín Ústav experimentálnej fyziky SAV 600 EUR 2017 Služby Nie 1
Poskytovanie komplexných cestovných služieb – letenky a ubytovanie Hlavné mesto SR Bratislava 28,578 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenka z Viedne do Ríma a späť Slovenský historický ústav v Ríme 185 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 700 EUR 2017 Služby Nie 1
1.Letenka Košice – San Diego(California-USA), (max. 2 prestupy). 2.Letenka San Diego(California-USA) – Providence (Rhode Island-USA) (max. 1 prestup). 3.Letenka Providence (Rhode Island-USA) – Košice (max. 2 prestupy) Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 1,800 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 450 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenka z Viedne do Ríma a späť Slovenský historický ústav v Ríme 550 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Viedeň – Thessaloniky – Viedeň Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 1,050 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenky pre projektový tím, 20 člennú skupinu, sprievod a expertov Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o. 22,425 EUR 2017 Služby Áno 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 550 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 440 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 440 EUR 2017 Služby Nie 1
spiatočná letenka Národný ústav celoživotného vzdelávania 350 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 450 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 660 EUR 2017 Služby Nie 1
Dve spiatočné letenky z Košíc alebo z Budapešti do Mníchova Ústav experimentálnej fyziky SAV 1,066 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1,400 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1,400 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočné letenky Košice-Petrohrad (LED) cez Prahu Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 800 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy a cestovného poistenia pre zahraničné pracovné cesty Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 69,365 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenky Stuttgart - Viedeň alebo ekvivalent Národný ústav reumatických chorôb 200 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 588 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1,480 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenky : Viedeň - Barcelona a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 845 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenky Amsterdam Viedeň a späť Národný ústav reumatických chorôb 300 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná Letenka Budapešť - Bilbao Ústav experimentálnej fyziky SAV 400 EUR 2017 Služby Nie 1
Jednosmerná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 400 EUR 2017 Služby Nie 1
Jednosmerná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 400 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Viedeň (Rakúsko) – Stockhom (Švédsko), Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 600 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenky : Košice - Minsk a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 635 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Budapešť - Lyon Ústav experimentálnej fyziky SAV 230 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Budapešť (Maďarsko) – Funchal (Portugalsko) Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 2,000 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 900 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 250 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Budapešť - Bilbao Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 1,720 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Košice (SK) – Paríž (Francúzko) pre dve osoby, Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 520 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 890 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenka spiatočná Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 840 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 900 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Bratislava - Barcelona Ústav experimentálnej fyziky SAV 240 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenky:Košice-Frankfurt nad Mohánom a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 370 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenky : Košice - Kyjev a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 660 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenky : Košice - St Petersburg, Rusko a späť Moskva - Košice Ústav experimentálnej fyziky SAV 810 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 550 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 750 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 1,400 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckých prepravných služieb Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 67,302 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná Letenka Budapešť - Phu Quoc Ústav experimentálnej fyziky SAV 984 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočné letenky Krakov (POL) - Edinburg (GRB) Ústav experimentálnej fyziky SAV 1,682 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 500 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 550 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 700 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 700 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 470 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Národný ústav celoživotného vzdelávania 420 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka z Viedne alebo Budapešti do Soulu v Južnej Kórei Ústav experimentálnej fyziky SAV 1,116 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná Letenka Budapešť - Sevilla Ústav experimentálnej fyziky SAV 920 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckých prepravných služieb IUVENTA 60,000 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 500 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka z Košíc (KSC) alebo z Budapešti (BUD) do Chicaga (ORD) Ústav experimentálnej fyziky SAV 1,380 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2,325 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Technická univerzita v Košiciach 1,950 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenky : Viedeň - Faro (Portugalsko) a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 376 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná Letenka Košice - Milano Ústav experimentálnej fyziky SAV 266 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 700 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 350 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 600 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 500 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná Letenka Kosice-Pariz-Kosice Ústav experimentálnej fyziky SAV 385 EUR 2017 Služby Nie 1
letenky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 250 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenka Budapešť/Maďarsko - Chisinau/Moldavsko a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 345 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenka Košice-Ženeva a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 360 EUR 2017 Služby Nie 1
spiatočné letenky Budapest- Porto Ústav experimentálnej fyziky SAV 800 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckých prepravných služieb Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 138,642 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 300 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenka spiatočná Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1,000 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočné letenky Budapešť - Astana - Budapešť Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 600 EUR 2017 Služby Áno 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 500 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenka spiatočná Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3,000 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 400 EUR 2017 Služby Nie 1
spiatočné letenky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 310 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Košice (SK) - Valencia ( Španielsko) Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 830 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Budapešť (HU) – Madrid(ES) – Budapešť (HU) Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 263 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenky : Budapešť - Helsinky a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 542 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Budapešť-Sevilla Ústav experimentálnej fyziky SAV 583 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 260 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 690 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenka Košice - Ženeva a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 1,990 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočné letenky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1,600 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenky : Košice - Praha - Kodaň a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 693 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Košice (SK) – Londýn (UK) Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 250 EUR 2017 Služby Nie 1
Jednosmerná letenka Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 211 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 380 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 650 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy a cestovného poistenia pre zahraničné pracovné cesty Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 21,229 EUR 2017 Služby Áno 1
Zabezpečenie leteckých prepravných služieb Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 106,287 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Viedeň (Rakúsko) - Palma de Mallorca (Španielsko) Ústav experimentálnej fyziky SAV 229 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenky spiatočné Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 680 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 250 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Košice (Slovensko) - Moskva (Rusko) Ústav experimentálnej fyziky SAV 515 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočné letenky Viedeň - Manchester - Viedeň TNtech, s. r. o. 1,285 EUR 2017 Služby Áno 1
Spiatočné letenky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 700 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckých prepravných služieb IUVENTA 9,950 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Košice - Moskva Ústav experimentálnej fyziky SAV 400 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Košice - Bologna Ústav experimentálnej fyziky SAV 899 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Budapešť - Berlín Ústav experimentálnej fyziky SAV 230 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 550 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 500 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 400 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 1,100 EUR 2017 Služby Nie 1
letenka Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 238 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 1,100 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 2,700 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 790 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 700 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 880 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 200 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatocna letenka z Budapesti (BUD) do Bologne (BLQ) Ústav experimentálnej fyziky SAV 220 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka: Košice (SVK) – Praha (CZE) – Amsterdam (NLD) – Osaka (JPN) – Amsterdam (NLD) – Praha (CZE) – Košice (SVK) Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 2,550 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 550 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenky : Košice - Viedeň - Dnepropetrovsk Ukraina a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 600 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenky : Košice - Varšava - Ženeva a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 373 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenka Košice - Tokio a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 1,451 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 1,000 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 1,000 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 690 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 550 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 1,200 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 590 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenka Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 500 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenka spiatočná Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 900 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 670 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenka spiatočná Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1,400 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenka Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 200 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 1,200 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 690 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 690 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 590 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 850 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy a cestovného poistenia pre zahraničné pracovné cesty Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 29,634 EUR 2017 Služby Áno 1
Skupinová letenka Technická univerzita v Košiciach 6,650 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 1,300 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 700 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 590 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckých prepravných služieb pre zamestnancov Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 8,710 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Technická univerzita v Košiciach 3,200 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 410 EUR 2017 Služby Nie 1
Letenky : Budapešť- Hamburg a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 542 EUR 2017 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 560 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočná letenka: Košice – Viedeň – Frankfurt – Orlando / Orlando – Frankfurt – Viedeň – Košice Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 2,000 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Košice - Ženeva Ústav experimentálnej fyziky SAV 800 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 1,000 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Budapešť- Lyon Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 400 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Budapešť – Paríž (Francúzsko), spiatočný transfer Košice-Budapešť Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 360 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Budapešť – Istanbul - Dalaman (Turecko) Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 700 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 600 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 1,000 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 600 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Budapešť (HU) - Barcelona (Spain) Ústav experimentálnej fyziky SAV 1,116 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Viedeň (AUT) - Taipei (Taiwan) Ústav experimentálnej fyziky SAV 2,767 EUR 2018 Služby Nie 1
Letenka jednosmerná Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 135 EUR 2018 Služby Nie 1
Letenky : Košice - Varšava- Moskva a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 593 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 500 EUR 2018 Služby Nie 1
Letenky : Košice - Varšava- Moskva a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 899 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatocna letenka z Budapesti (BUD) do Pariza (BVA) Ústav experimentálnej fyziky SAV 204 EUR 2018 Služby Nie 1
Letenky : Košice -Varšava - Kyjev a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 470 EUR 2018 Služby Nie 1
Letenky : Košice - Ataturk Arpt Istanbul, Turecko - Taiwan Taoyuan Intl Arpt Taipei, Taiwan a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 2,600 EUR 2018 Služby Nie 1
Letenky : Budapešť - Kyjev a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 390 EUR 2018 Služby Nie 1
Letenky Amsterdam Viedeň a späť Národný ústav reumatických chorôb 300 EUR 2018 Služby Nie 1
Letenky : Košice - Viedeň - Kodaň a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 676 EUR 2018 Služby Nie 1
Letenky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1,100 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočná Letenka Košice - Jeju Ústav experimentálnej fyziky SAV 1,152 EUR 2018 Služby Nie 1
Letenky : Budapešť - Lyon (Lyon Saint Exupery Arpt ) a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 422 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Košice (SK) – Londýn (UK) Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 400 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy a storno poistenia leteniek pre zahraničné pracovné cesty I/2018 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 70,906 EUR 2018 Služby Áno 1
Letenky: Viedeň - Paríž a späť SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 1,500 EUR 2018 Služby Áno 1
Letenky : Košice - Praha - Brusel a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 357 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1,000 EUR 2018 Služby Nie 1
Letenky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 750 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Budapešť- Lisabon Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 500 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Budapešť- Lisabon Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 2,800 EUR 2018 Služby Nie 1
Letenky : Košice - Viedeň - Kodaň a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 1,269 EUR 2018 Služby Nie 1
Letenky: Viedeň - Hong Kong, Guangzhou - Viedeň SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 2,700 EUR 2018 Služby Áno 1
Spiatočná letenka: Budapest (BUD) – Amsterdam (AMS) – Foz de Iguacu (IGU) Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 1,150 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočná letenka: Košice (KSC) – Varšava (WAW) – Tokyo (NRT) – Sapporo (CTS) Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 1,350 EUR 2018 Služby Nie 1
Letenka Bratislava - Rím a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 150 EUR 2018 Služby Nie 1
Letenka spiatočná Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2,700 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Budapesť – Rím Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 880 EUR 2018 Služby Nie 1
Letenky: Viedeň - Moskva a späť SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 870 EUR 2018 Služby Áno 1
Spiatočná Letenka Košice - Benátky Ústav experimentálnej fyziky SAV 280 EUR 2018 Služby Nie 1
Letenky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2,990 EUR 2018 Služby Nie 1
Letenky : Budapešť - Kodaň a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 451 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 340 EUR 2018 Služby Nie 1
Letenka spiatočná Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1,050 EUR 2018 Služby Nie 1
Letenky: Viedeň - Belehrad a späť SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 460 EUR 2018 Služby Áno 1
Letenky: Viedeň - Paríž a späť (veľtrh Eurosatory) SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 1,260 EUR 2018 Služby Áno 1
Spiatočné letenky Technická univerzita v Košiciach 1,300 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Ústav experimentálnej fyziky SAV 575 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Košice (KSC) – Xi ´an (XIY) Čína Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 2,400 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočná Letenka Košice - Paríž Ústav experimentálnej fyziky SAV 388 EUR 2018 Služby Nie 1
Letenka spiatočná Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 370 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Lanzhou Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 2,600 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočné letenky Viedeň/VIE-Teherán/IKA IUVENTA 6,000 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatocna letenka z Budapesti (BUD) do Neapolu (NAP) Ústav experimentálnej fyziky SAV 325 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Budapesť – Columbus(Ohio) - Budapešť Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 800 EUR 2018 Služby Nie 1
Letenka spiatočná Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť 360 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočné letenky Viedeň-Frankfurt am Main IUVENTA 900 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočné letenky Viedeň-Riga (Lotyšsko) IUVENTA 600 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočná Letenka Budapešť - Atény Ústav experimentálnej fyziky SAV 263 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočné letenky Viedeň/VIE-Tokio/HND IUVENTA 9,000 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Košice - Lyon Ústav experimentálnej fyziky SAV 570 EUR 2018 Služby Nie 1
Letenka spiatočná Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť 360 EUR 2018 Služby Nie 1
Letenky: Viedeň - Helsinky a späť SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 7,500 EUR 2018 Služby Áno 1
Spiatočná letenka Budapešť (BUD) – Hanoi (HAN) Ústav experimentálnej fyziky SAV 1,628 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočné letenky Viedeň(VIE)-Atény(ATH) IUVENTA 800 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočné letenky Viedeň/VIE-Gabarone (Botswana)/GBE IUVENTA 9,000 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Košice - Helsinky Ústav experimentálnej fyziky SAV 800 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočné letenky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 900 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Budapešť (BUD) – Xi ´an (XIY) Čína Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 975 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy a storno poistenia leteniek pre zahraničné pracovné cesty II/2018 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 88,314 EUR 2018 Služby Áno 1
Spiatočná letenka Košice - Vilnius (Litva VNO Arpt.) Ústav experimentálnej fyziky SAV 528 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Košice (Slovensko) - Moskva (Rusko) Ústav experimentálnej fyziky SAV 1,058 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočné letenky Viedeň/VIE-Madrid /MAD IUVENTA 1,800 EUR 2018 Služby Nie 1
Letenky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 400 EUR 2018 Služby Nie 1
Jednosmerná letenka Viedeň/VIE- Kluž-Napoca/CLJ IUVENTA 200 EUR 2018 Služby Nie 1
Letenka spiatočná Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 260 EUR 2018 Služby Nie 1
Letenky: Viedeň - Frankfurt a späť SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 720 EUR 2018 Služby Áno 1
Letenky : Košice - Viedeň - Lyon (LYS) a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 1,127 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočná letenka z Košíc do Amsterdamu v Holansku Ústav experimentálnej fyziky SAV 415 EUR 2018 Služby Nie 1
Letenky : Košice - Viedeň - Lyon (LYS) a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 1,127 EUR 2018 Služby Nie 1
Letenka Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 260 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočné letenky Viedeň-Tallin IUVENTA 400 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Viedeň - Palma de Mallorca Ústav experimentálnej fyziky SAV 185 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočné letenky Viedeň/VIE-Québec/YQB pre slovenskú delegáciu na IGEO 2018 Québec, Kanada IUVENTA 10,000 EUR 2018 Služby Nie 1
Letenky : Budapešť - Riga a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 855 EUR 2018 Služby Nie 1
Letenky: Viedeň - Perm a späť (prestup Moskva SVO) SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 6,970 EUR 2018 Služby Áno 1
Spiatočná letenka Košice - Šanghaj PVG Ústav experimentálnej fyziky SAV 3,015 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Budapešť (BUD) – Hanoi (HAN), spiatočný transfer Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 2,000 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Budapešť (BUD) – Hanoi (HAN), spiatočný transfer Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 630 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Budapešť - Lyon Ústav experimentálnej fyziky SAV 750 EUR 2018 Služby Nie 1
Letenka spiatočná Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť 1,800 EUR 2018 Služby Áno 1
Spiatočná Letenka Košice - Tokyo Ústav experimentálnej fyziky SAV 1,067 EUR 2018 Služby Nie 1
Letenky: Viedeň - Jekaterinburg a späť (prestup Moskva SVO) SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 1,920 EUR 2018 Služby Áno 1
Spiatočná letenka Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 720 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočné letenky Viedeň/VIE-Peking/PEK IUVENTA 15,000 EUR 2018 Služby Nie 1
Jednosmerné letenky Viedeň/VIE-Hannover/HAJ a Berlín/SXF,TXL,THF-Viedeň/VIE alt. Bratislava/BTS pre 13 účastníkov štipendijného jazykového pobytu IUVENTA 5,000 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Budapešť (BUD) – Hanoi (HAN), spiatočný transfer Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 800 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Bratislava - Porto Ústav experimentálnej fyziky SAV 440 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočná letenka z Košíc do Amsterdamu v Holansku Ústav experimentálnej fyziky SAV 447 EUR 2018 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Budapešť (HU) - Taipej (TPE) Taiwan Ústav experimentálnej fyziky SAV 2,514 EUR 2018 Služby Nie 1
Letenky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5,000 EUR 2018 Služby Nie 1
Letenka Košice - Šanghaj, Pudong International Arpt a späť Ústav experimentálnej fyziky SAV 1,155 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných a tuzemských pracovných cestách Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 89,758 EUR 2018 Služby Áno 3
Zabezpečenie leteniek pre potreby UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 15,253 EUR 2018 Služby Nie 5
Zabezpečenie leteckej prepravy pre potreby rezortu MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 15,100 EUR 2014 Služby Áno 2
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 271,372 EUR 2018 Služby Nie 5
Zabezpečenie leteniek, ubytovania a ďalších služieb súvisiacich s leteckou prepravou osôb Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 6,803 EUR 2018 Služby Nie 2
Komplexné poskytovanie služieb spojených so zabezpečovaním dopravných cenín Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 91,078 EUR 2018 Služby Áno 1
Zabezpečenie služieb leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty Ministerstvo financií Slovenskej republiky 150,047 EUR 2016 Služby Áno 5
Zabezpečenie cestovných dokladov a súvisiacich služieb pre UK v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 2,000,000 EUR 2018 Služby Nie 1