Obstarávanie

Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných cestách


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
10 405,00
Konečná suma(Bez DPH):
10 404,00
Zaplatené:
99.99%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
60400000-2
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
3

Ponuky vyhodnotené podľa


Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska

  • 50 % Súčet cien leteniek vo vyššej ekonomickej triede v Eur za všetky obstarávané destinácie
  • 50 % Súčet cien leteniek v ekonomickej triede v Eur za všetky obstarávané destinácie

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je zabezpečiť uzatvorenie rámcovej dohody na zabezpečenie leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb pri zahraničných pracovných cestách zamestnancov Úradu priemyselného vlastníctva SR. Rámcová dohoda bude uzatvorená na obdobie 48 mesiacov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
SATUR TRAVEL, a.s. 3 7 988,00 0% EUR 16. Máj 2014 57780
Tucan, cestovná agentúra, s.r.o. 3 1 830,00 0% EUR 16. Máj 2014 57781
Redi Tour s.r.o. 3 586,00 0% EUR 16. Máj 2014 57782

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 23. Máj 2014 23. Máj 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/234626/content/104410/download","filename":"Zápisnica z posúdenia splnenia podmienok účasti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/234626/content/104411/download","filename":"Zápisnica z posúdenia splnenia podmienok účasti-2.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 23. Máj 2014 23. Máj 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/234641/content/104435/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 23. Máj 2014 23. Máj 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/234599/content/104452/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Ponuky uchádzačov TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 23. Máj 2014 23. Máj 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/234632/content/104337/download","filename":"TUCAN_UPV_OSTATNE_1.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia za obdobie trvania zmluvy 2014- 2018 27. September 2018 27. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1037861/content/865112/download","filename":"Suma skutočne uhradeného plnenia SATUR celkom podľa.pdf"}]
Zmluva Zmluva 23. Máj 2014 23. Máj 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/234611/content/104329/download","filename":"Zmluva č. 28_2014_ÚPV - text.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia za obdobie 1 Q 2018 27. September 2018 27. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1037843/content/865105/download","filename":"Suma skutočne uhradeného plnenia Tucan 1Q2018 podľa.pdf"}]
Odkaz na oznámenie Odkaz na oznámenie 28. Február 2014 28. Február 2014 []
Ponuky uchádzačov SATUR TRAVEL a.s. 23. Máj 2014 23. Máj 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/234629/content/104426/download","filename":"UPV - OSTATNE.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia za obdobie 1 Q 2018 27. September 2018 27. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1037835/content/865088/download","filename":"Suma skutočne uhradeného plnenia Satur 1Q2018 podľa.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia za obdobie trvania zmluvy 2014- 2018 27. September 2018 27. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1037870/content/865128/download","filename":"Suma skutočne uhradeného plnenia Tucan celkom podľa.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 28. Február 2014 28. Február 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/234593/content/104413/download","filename":"obsah.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/234593/content/104414/download","filename":"A1-pokyny.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/234593/content/104415/download","filename":"A2-podmienky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/234593/content/104416/download","filename":"A3-kriteria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/234593/content/104417/download","filename":"B1-opis.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/234593/content/104418/download","filename":"B2-cena.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/234593/content/104419/download","filename":"B3-zmluva.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia za obdobie 4Q2017 27. September 2018 27. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1037828/content/865079/download","filename":"Suma skutočne uhradeného plnenia Redi 4Q2017 podľa.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia za obdobie 1 Q 2018 27. September 2018 27. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1037838/content/865090/download","filename":"Suma skutočne uhradeného plnenia Redi 1Q2018 podľa.pdf"}]
Zápisnica o zasadnutí poroty Zápisnica o zasadnutí poroty 23. Máj 2014 23. Máj 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/234596/content/104436/download","filename":"Zápisnica zo zasadnutia komisie-1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/234596/content/104437/download","filename":"Zápisnica zo zasadnutia komisie-2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/234596/content/104438/download","filename":"Zápisnica zo zasadnutia komisie-3.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia za obdobie 4Q2017 27. September 2018 27. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1037798/content/865029/download","filename":"Suma skutočne uhradeného plnenia SATUR 4Q2017 podľa.pdf"}]
Zmluva Zmluva 23. Máj 2014 23. Máj 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/234614/content/104326/download","filename":"Zmuva č. 27_2014_ÚPV - text.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia za obdobie trvania zmluvy 2014- 2018 27. September 2018 27. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1037867/content/865123/download","filename":"Suma skutočne uhradeného plnenia Redi celkom podľa.pdf"}]
Ponuky uchádzačov REDI TOUR, s.r.o. 23. Máj 2014 23. Máj 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/234635/content/104383/download","filename":"redi.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 28. Apríl 2014 28. Apríl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/234623/content/104399/download","filename":"Informácia o vyhodnotení ponúk.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 23. Máj 2014 23. Máj 2014 []
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 23. Máj 2014 23. Máj 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/234638/content/104422/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 23. Máj 2014 23. Máj 2014 []
Zmluva Zmluva 23. Máj 2014 23. Máj 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/234617/content/104359/download","filename":"Zmluva č. 26_2014_ÚPV - text.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia za obdobie 4Q2017 27. September 2018 27. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1037823/content/865068/download","filename":"Suma skutočne uhradeného plnenia Tucan 4Q2017 podľa.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 23. Máj 2014 23. Máj 2014 []

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×