Obstarávanie

Zabezpečenie leteckej prepravy pre potreby SOV


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Slovenský olympijský výbor
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
830 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
829 999,00
Zaplatené:
99.99%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
60400000-2
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
8

Ponuky vyhodnotené podľa


Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska

  • 80 % 1. Cena letenky vrátane dopravy zo sídla verejného obstarávateľa alebo iného miesta (pre časť č.1-Individuálne lety)
  • 20 % 2. Celkový čas prepravy z miesta odletu do miesta príletu (pre časť č.1-Individuálne lety)
  • 100 % 3. Najnižšia cena leteniek vrátane dopravy a ostatných služieb (pre časť č.2-Skupinové lety)

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je: 1. Zabezpečenie jednosmernej alebo spiatočnej leteckej prepravy osôb určených verejným obstarávateľom/osobou podľa § 7 z Bratislavy alebo Viedne do požadovaných destinácií., 2. Zabezpečenie transportu osôb a batožiny na letisko pri odlete a z letiska pri prílete späť., 3. Zabezpečenie nákladnej prepravy potrebného vybavenia (nadváha) vrátane nadrozmerných predmetov., 4. Poskytovanie asistenčných služieb. Podrobný popis požadovaných služieb je súčasťou súťažných podkladov. Hodnota: 830 000,0000 EUR

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
WINGS, s.r.o. 6 56 000,00 0% EUR 1. August 2014 62425
LETECKÁ AGENTÚRA KOLUMBUS spol. s r.o. 6 56 000,00 0% EUR 1. August 2014 62426
HYDROTOUR, cestovná kancelária, a.s. 6 56 000,00 0% EUR 1. August 2014 62427
GLOBAMERICA, s.r.o. 6 56 000,00 0% EUR 1. August 2014 62428
SATUR TRAVEL, a.s. 6 56 000,00 0% EUR 1. August 2014 62429
LETECKÁ AGENTÚRA KOLUMBUS spol. s r.o. 4 183 333,00 0% EUR 12. August 2014 62430
HYDROTOUR, cestovná kancelária, a.s. 4 183 333,00 0% EUR 12. August 2014 62431
SATUR TRAVEL, a.s. 4 183 333,00 0% EUR 12. August 2014 62432

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke Odpovede na žiadosť o vysvetlenie SP č.2 16. Jún 2014 16. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/250945/content/113583/download","filename":"2014-06-16 Odpovede na otazky.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Odpovede na žiadosť o vysvetlenie SP č.3 18. Jún 2014 18. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/250951/content/113229/download","filename":"2014-06-18 Odpovede na otazky 3.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 20. Máj 2014 20. Máj 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/250875/content/113292/download","filename":"SP Letenky.pdf"}]
Ponuky uchádzačov WINGS, s.r.o. 6. Marec 2015 6. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/250887/content/113406/download","filename":"Ponuka_Wings.pdf"}]
Ponuky uchádzačov SATUR TRAVEL a.s.  6. Marec 2015 6. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/250902/content/113136/download","filename":"Satur_IL.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/250902/content/113137/download","filename":"Satur_SL.pdf"}]
Zmluva Zmluva 6. Marec 2015 6. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/250911/content/113353/download","filename":"Ramcova dohoda_SL.pdf"}]
Ponuky uchádzačov HYDROTOUR, cestovná kancelária, a.s.  6. Marec 2015 6. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/250896/content/113118/download","filename":"Hydrotour_IL.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/250896/content/113119/download","filename":"Hydrotour_SL.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Odpovede na žiadosť o vysvetlenie SP č.1 11. Jún 2014 11. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/250942/content/113478/download","filename":"Odpovede na otazky 1.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 6. Marec 2015 6. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/250881/content/113133/download","filename":"2014-08-12 Zápisnica Kritériá_vyhodnocovanie ponúk_časť 2.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Rámcová dohoda o poskytovaní služieb v oblasti zabezpečenia osobnej leteckej dopravy a súvisiacich služieb 2014 2. December 2015 2. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/250931/content/113344/download","filename":"Cerpanie RD_Letenky_2014.pdf"}]
Ponuky uchádzačov vedúci skupiny: GLOBAMERICA, s.r.o.  6. Marec 2015 6. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/250899/content/113083/download","filename":"Ponuka_Globamerica Tucan.pdf"}]
Zmluva Zmluva 6. Marec 2015 6. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/250905/content/113298/download","filename":"Ramcova dohoda_SL.pdf"}]
Zmluva Zmluva 6. Marec 2015 6. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/250918/content/113575/download","filename":"RD_IL.pdf"}]
Ponuky uchádzačov REDI TOUR, s.r.o.  6. Marec 2015 6. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/250893/content/113031/download","filename":"Redi_KRITÉRIÁ_Individuálne lety.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/250893/content/113032/download","filename":"Redi_KRITÉRIÁ_Skupinové lety.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Zverejnenie formulárov vo formáte MS Word 26. Máj 2014 26. Máj 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/250908/content/113145/download","filename":"Zverejnenie formularov.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 6. Marec 2015 6. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/250884/content/113285/download","filename":"Správa podľa 21.pdf"}]
Zmluva Zmluva 6. Marec 2015 6. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/250924/content/113171/download","filename":"RD_IL.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 6. Marec 2015 6. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/250878/content/113035/download","filename":"2014-07-28 Zápisnica Kritériá.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/250878/content/113036/download","filename":"2014-07-30 Zápisnica Kritériá_vyhodnocovanie ponúk.pdf"}]
Zmluva Zmluva 6. Marec 2015 6. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/250921/content/113605/download","filename":"RD_IL.pdf"}]
Ponuky uchádzačov LETECKÁ AGENTÚRA KOLUMBUS spol. s r.o. 6. Marec 2015 6. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/250890/content/113455/download","filename":"Ponuka Kolumbus.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 6. Marec 2015 6. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/250954/content/113379/download","filename":"Zápisnica - splnenie PU a splnenie poziadavie na predmet_časť 3.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 6. Marec 2015 6. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/250948/content/113607/download","filename":"Zápisnica - splnenie PU a splnenie poziadavie na predmet_časť 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/250948/content/113608/download","filename":"Zápisnica - splnenie PU a splnenie poziadavie na predmet_časť 2.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×