Dodávateľ

PAXTRAVEL, s. r. o.

Bratislava - mestská časť Petržalka
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: PAXTRAVEL, s. r. o.

IČO: 31340571

Adresa: Pečnianska 23, Bratislava

Registračné číslo: 2017/11-PO-E6689

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 9. November 2017

Záznam platný do: 9. November 2020

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 289 737,80 EUR 32 32
2017 99 238,55 EUR 8 8
2018 68 127,00 EUR 4 4
2019 17 268,00 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 289 737,80 EUR 32 32
2017 99 238,55 EUR 8 8
2018 68 127,00 EUR 4 4
2019 17 268,00 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Gymnázium Antona Bernoláka 1 29 999,00 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 8 100,00 EUR
Slovenská agentúra životného prostredia 1 2 990,00 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 2 72 479,00 EUR
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 3 68 879,00 EUR
Technická univerzita v Košiciach 1 929,00 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 268,00 EUR
Nemocnica Poprad a. s. 1 12 788,00 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 1 415,00 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2 8 855,59 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 1 599,00 EUR
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 1 1 590,00 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 3 9 934,98 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 9 364,00 EUR
IUVENTA 1 27 990,00 EUR
Akadémia umení v Banskej Bystrici 1 1 383,90 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 1 8 999,00 EUR
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 1 10 400,00 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 3 256,99 EUR
Justičná akadémia SR 1 17 000,00 EUR
Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 4 936,90 EUR
AKADEMIK TU KOŠICE 1 11 790,00 EUR
Zdravé regióny 2 58 748,00 EUR
Akadémia Policajného zboru v Bratislave 2 17 998,00 EUR
Dopravná akadémia 2 29 798,99 EUR
Národné osvetové centrum 3 44 889,00 EUR
Stredná odborná škola letecko technická 1 6 000,00 EUR
Gymnázium Jána Baltazára Magina, Beňovského 358/100, Vrbové 1 7 990,00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Poskytnutie ubytovania a stravovania pre lektorov vzdelávacieho kurzu v Bratislave, mestská časť Bratislava - Staré Mesto Akadémia Policajného zboru v Bratislave 5 700,00 EUR 2016 Služby Áno 1
Poskytnutie ubytovania a stravovania pre účastníkov vzdelávacieho kurzu v Bratislave, mestská časť Bratislava - Staré Mesto Akadémia Policajného zboru v Bratislave 15 000,00 EUR 2016 Služby Áno 1
Ubytovanie Národné osvetové centrum 17 248,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Ubytovanie v hoteli v Bratislave na rok 2016 Národné osvetové centrum 11 574,50 EUR 2016 Služby Nie 1
autobusová preprava na podujatie: Čataj - Blatné - Viničné - Bratislava Petržalka, Bratislava Petržalka - Viničné - Blatné - Čataj Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 250,00 EUR 2016 Služby Nie 1
autobusová preprava na podujatie Šenkvice - Vištuk - Modra - Vinosady - Rača - Krasňany - Bratislava Petržalka, Bratislava Petržalka - Krasňany - Rača - Vinosady - Modra - Vištuk - Šenkvice Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 220,00 EUR 2016 Služby Nie 1
autobusová preprava na podujatie: Pezinok Grinava - Svätý Jur - Bratislava Petržalka, Bratislava Petržalka - Svätý Jur - Pezinok Grinava Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 200,00 EUR 2016 Služby Nie 1
autobusová preprava na podujatie: Veľké Leváre - Závod - Studienka - Bratislava Petržalka, Bratislava Petržalka - Studienka - Závod - Veľké Leváre Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 280,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné letenky Viedeň – Reykjavik–Keflavik Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 500,00 EUR 2016 Služby Nie 1
letenky (spiatočné) Viedeň - Bazilej– 2ks Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 800,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Ubytovanie, stravovanie a prenájom miestností IUVENTA 28 450,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Zimný Tábor AKADEMIK TU KOŠICE 12 932,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné letenky z Viedne do Amsterdamu(Holandsko) Centrum vedecko-technických informácií SR 420,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Ubytovanie 3 Národné osvetové centrum 35 936,80 EUR 2016 Služby Nie 1
Usporiadanie kongresu PLD Nemocnica Poprad a. s. 13 000,00 EUR 2016 Služby Nie 1
5 dňový pobyt v horskom prostredí SR pre 42 osôb Gymnázium Jána Baltazára Magina, Beňovského 358/100, Vrbové 9 000,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka Viedeň – Oslo a späť Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 500,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Medzinárodná osobná doprava Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 3 000,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Autobusová doprava Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 6 667,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Preprava osôb lietadlom Technická univerzita v Košiciach 960,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Preprava autobusom Ministerstvo financií Slovenskej republiky 2 520,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné letenky z Bratislavy do Bruselu s ubytovaním Sociálna poisťovňa, ústredie 900,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Slávnostná večera Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 5 330,40 EUR 2016 Služby Nie 1
Autobusová preprava Tatranská Javorina, Letisko Mníchov, Vaduz-Schaan, preprava v rámci pobytu v Lichtenštajnsku a cesta späť rovnakou trasou Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 8 670,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie školenia „Implementácia EŠIF 2014-2020“ v dňoch 15.-16.júna 2016 v okrese Dunajská Streda Úrad vlády Slovenskej republiky 15 580,09 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie 1-dňového seminára Slovenská agentúra životného prostredia 3 440,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie medzinárodnej vedeckej konferencie Ekonomická univerzita v Bratislave 11 000,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Ubytovacie služby Akadémia umení v Banskej Bystrici 1 500,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Poskytovanie kúpeľnej starostlivosti (nervové choroby a choroby pohyb. ústrojenstva) Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 87 600,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné letenky z Bratislavy/Viedne do Bruselu s ubytovaním Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 11 400,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Lyžiarsky kurz Gymnázium Antona Bernoláka 31 030,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Lyžiarsky výcvikový kurz pre žiakov strednej školy. Dopravná akadémia 15 300,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie prepravy osôb autobusom - exkurzia Ekonomická univerzita v Bratislave 320,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Rehabilitačné pobyty Univerzitná nemocnica Martin 50 000,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie prepravy osôb mikrobusom Ekonomická univerzita v Bratislave 570,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Rehabilitačné pobyty Univerzitná nemocnica Martin 50 000,00 EUR 2017 Služby Nie 1
osobná doprava Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 600,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Organizačno - technické zabezpečenie konferencie Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 5 520,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Lyžiarsky výcvikový kurz pre žiakov strednej školy. Stredná odborná škola letecko technická 6 000,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Lyžiarsky výcvikový kurz pre žiakov strednej školy Dopravná akadémia 15 000,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie ubytovania, stravy a seminárnych miestností na vzdelávacie aktivity v roku 2018 - PREŠOV Zdravé regióny 31 224,98 EUR 2018 Služby Áno 1
Zabezpečenie ubytovania, stravy a seminárnych miestností na vzdelávacie aktivity v roku 2018 - BANSKÁ BYSTRICA / ZVOLEN Zdravé regióny 36 238,43 EUR 2018 Služby Áno 1
Autobusová doprava Bratislava – Paríž – Lurdy – Nice - Bratislava Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 6 295,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Autobusová doprava Bratislava – Assisi – RÍM + Vatikán - Bratislava Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 4 400,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Letenky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 400,00 EUR 2019 Služby Nie 1
Rozvoj systému špecializovaného vzdelávania sudcov a justičných zamestnancov – zabezpečenie jazykového vzdelávania, zahraničných stáží, konferencií, tlmočníckych a prekladateľských služieb Justičná akadémia SR 2 037 760,00 EUR 2019 Služby Áno 1

ck@paxtravel.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 96 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Július Cmorej
Adresa:
Pečnianska 23 Bratislava 85101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
12. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Július Cmorej
Adresa:
Pečnianska 23 Bratislava 85101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
12. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Ing. Peter Cmorej
Adresa:
Gercenova 1 Bratislava 85101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
12. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Mgr. Anna Ancsinová
Adresa:
Nám. M. R. Štefánika 9 Komárno 94501

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 12.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×