Dodávateľ

Marisell, s.r.o.

Trenčín
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Marisell, s.r.o.

IČO: 46905316

Adresa: Halalovka2345/41 2345/41, Trenčín

Registračné číslo: 2015/6-PO-D7998

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 30. Jún 2015

Záznam platný do: 30. Jún 2018

Posledná zmena: 23. November 2015


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 19 445,81 EUR 28 28
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 19 445,81 EUR 28 28

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 197,99 197.99 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 2 374,99 374.99 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 188,00 188.00 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 631,99 631.99 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 4 2 878,97 2878.97 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 3 2 071,99 2071.99 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 3 098,97 3098.97 EUR
Tlačová agentúra Slovenskej republiky 2 5 637,98 5637.98 EUR
Ústav zoológie SAV 1 598,99 598.99 EUR
Úrad pre verejné obstarávanie 2 935,99 935.99 EUR
Štátny ústav pre kontrolu liečiv 3 2 037,98 2037.98 EUR
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 1 242,00 242.00 EUR
Slovenský historický ústav v Ríme 3 549,97 549.97 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Spiatočná letenka Viedeň - Belo Horizonte Ústav zoológie SAV 600,00 600.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné letenky Viedeň - Rio de Janeiro Tlačová agentúra Slovenskej republiky 5 000,00 5000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné letenky z Viedne do Bruselu VH - 25.-26.1.2016 Centrum vedecko-technických informácií SR 900,00 900.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Spiatočné letenky z Viedne do Bruselu VP - 20.-21.1.2016 Centrum vedecko-technických informácií SR 900,00 900.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Spiatočná letenka z Viedne do Bruselu s ubytovaním Sociálna poisťovňa, ústredie 750,00 750.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Jednosmerné letenky z Bergenu do Reykjaviku bez prestupu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 800,00 800.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenky - Bratislava – Trapani Birgi Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 300,00 300.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné letenky z Viedne do Bruselu JB - 17.-18.2.2016 Centrum vedecko-technických informácií SR 900,00 900.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Letenka Viedeň – Oslo a späť Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 300,00 2300.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka z Viedne do Bruselu s ubytovaním Sociálna poisťovňa, ústredie 750,00 750.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka z Viedne do Bruselu s ubytovaním Sociálna poisťovňa, ústredie 700,00 700.0 EUR 2016 Služby Nie 1
2x spiatočná letenka Viedeň – Dublin Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 400,00 400.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 500,00 500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
letenky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 235,00 235.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné letenky Viedeň - Londýn alebo ekvivalent Tlačová agentúra Slovenskej republiky 800,00 800.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočné letenky z Viedne do Bruselu JTomk. - 6.-7.4.2016 Centrum vedecko-technických informácií SR 800,00 800.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Letenka z Viedne/Bratislavy do Ríma a späť Slovenský historický ústav v Ríme 195,00 195.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka Košice - Gdásk a späť(cez Varšavu) Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 300,00 300.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka z Viedne do Bruselu Úrad pre verejné obstarávanie 678,00 678.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 804,00 804.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 1 560,00 1560.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Štátny ústav pre kontrolu liečiv 840,00 840.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka z Viedne/Bratislavy do Ríma a späť Slovenský historický ústav v Ríme 220,00 220.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka z Viedne/Bratislavy do Ríma a späť Slovenský historický ústav v Ríme 220,00 220.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka - Viedeň/BA – Paríž Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 200,00 200.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka z Viedne do Ríma Úrad pre verejné obstarávanie 518,00 518.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Letenka spiatočná Bratislava - Lisabon Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 220,00 220.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Spiatočná letenka Budapešť – Madrid Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 350,00 350.0 EUR 2016 Služby Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 67 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Michal Srnánek
Adresa:
Halalovka 2345/41 Trenčín 91108
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×