Obstarávanie

Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri pracovných cestách pre potreby Ministerstva zdravotníctva SR


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
970 305,00
Konečná suma(Bez DPH):
4 042 937,50
Zaplatené:
416.66%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
60400000-2
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
5

Ponuky vyhodnotené podľa


Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska

  • 80 % cena letenky v EUR s DPH
  • 20 % celkový čas prepravy z miesta odletu do miesta príletu a späť v minútach

Opis obstarávania

Komplexné poskytovanie služieb spojených so zabezpečovaním leteniek a s tým súvisiacich služieb v dohodnutej kvalite, rozsahu a cene podľa požiadaviek verejného obstarávateľa.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Redi Tour s.r.o. 4 970 305,00 20% EUR 4. Február 2015 58082
Tucan, cestovná agentúra, s.r.o. 4 970 305,00 20% EUR 4. Február 2015 58083
GLOBAMERICA, s.r.o. 4 970 305,00 20% EUR 4. Február 2015 58084
Faveo, s.r.o. 4 970 305,00 20% EUR 4. Február 2015 58085
SATUR TRAVEL, a.s. 4 970 305,00 20% EUR 4. Február 2015 58086

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Správa o zákazke Správa o zákazke 28. Apríl 2015 28. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/452588/content/377748/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Ponuky uchádzačov FAVEO, s.r.o. 28. Apríl 2015 28. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/452603/content/377773/download","filename":"FAVEO_Ministerstvo zdravotnictva SR_Ostatne_KOPIA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/452603/content/377774/download","filename":"FAVEO_Ministerstvo zdravotnictva SR_Kriteria_KOPIA.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 28. Apríl 2015 28. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/452579/content/377727/download","filename":"Zápisnica z OTV. Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/452579/content/377728/download","filename":"Zápisnica z OTV.Krit.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 9. Apríl 2015 9. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/452585/content/377743/download","filename":"Poradie _ profil.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 28. Apríl 2015 28. Apríl 2015 []
Ponuky uchádzačov REDI TOUR, s.r.o. 28. Apríl 2015 28. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/452597/content/377761/download","filename":"SP MZ SR-Redi Tour - Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/452597/content/377762/download","filename":"SP MZSR -Redi Tour- Kriteria.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 28. Apríl 2015 28. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/452576/content/377717/download","filename":"Zápisnica zo spln. PÚ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/452576/content/377718/download","filename":"Príl. č.1_Kvalifikácia záujemcov.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia za r.2015 30. Marec 2016 30. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/638771/content/657960/download","filename":"Info §49a RD letenky .pdf"}]
Ponuky uchádzačov TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 28. Apríl 2015 28. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/452600/content/377769/download","filename":"TUCAN_MZSR_OSTATNE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/452600/content/377770/download","filename":"TUCAN_MZSR_KRITERIA.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 30. Január 2015 30. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/452573/content/377699/download","filename":"SP Letenky .pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 28. Apríl 2015 28. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/452582/content/377735/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/452582/content/377736/download","filename":"Príl. č. 1 k vyhodn. -tab..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/452582/content/377737/download","filename":"Prríl. č.2.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia § 64 ods.1 písm.d) bod 2. - Suma skutočne uhradeného plnenia za r. 2016 23. Marec 2017 23. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/793457/content/661255/download","filename":"Letenky 2016.pdf"}]
Zmluva Zmluva 28. Apríl 2015 28. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/452591/content/377753/download","filename":"RD.pdf"}]
Ponuky uchádzačov SATUR TRAVEL, a.s. 28. Apríl 2015 28. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/452606/content/377798/download","filename":"OSTATNE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/452606/content/377799/download","filename":"KRITERIA.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×