Obstarávanie

Zabezpečenie leteckej prepravy pre potreby EXIMBANKY SR


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Exportno-importná banka Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
360 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
1 080 000,00
Zaplatené:
300.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
60400000-2
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
3

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Áno
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je letecká preprava a s ňou súvisiace služby pri cestách z Bratislavy, Viedne alebo z inej destinácie do destinácií na pravidelných nie nízkonákladových linkách leteckých dopravcov v danej kvalite, rozsahu a najnižšej cene, ktoré budú zadávané podľa rámcovej dohody opätovným otvorením súťaže, spojené s vybavením leteniek, dokumentov, a pozemnej prepravy, pokiaľ bude vyžadovaná.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Zmluva uzavretá s viacerými dodávateľmi 3 360 000,00 Neuvedené EUR 12. December 2016 77886
SATUR TRAVEL, a.s. 3 360 000,00 Neuvedené EUR 12. December 2016 77887
WINGS, s.r.o. 3 360 000,00 Neuvedené EUR 12. December 2016 77888

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov Ponuka skupiny dodavateľov TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. a GLOBAMERICA, s.r.o. 25. December 2016 25. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/753750/content/450710/download","filename":"TUCAN sro GLOBAMERICA sro 01_EXIM_OSTATNE.pdf"}]
Zmluva Zmluva so spoločnosťou WINGS, s.r.o. 23. December 2016 23. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/753339/content/801402/download","filename":"LETENKY - RAMCOVA DOHODA WINGS .pdf"}]
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia ponúk pre Zabezpečenie leteckej prepravy pre potreby EXIMBANKY SR 25. December 2016 25. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/753742/content/450693/download","filename":"VO LETENKY Zápisnica z konečného vyhodnot. ponúk.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke pre Zabezpečenie leteckej prepravy pre potreby EXIMBANKY SR 25. December 2016 25. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/753738/content/450683/download","filename":"Tender Final Report AIRTIC EXB-04-2016.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažná podklady - podľa modulov 25. August 2016 25. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/707206/content/459784/download","filename":"A Pokyny na vypracovanie ponuky AIRTIC EXB-06-2016 FINAL.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/707206/content/459785/download","filename":"B Zabezpeka ponuky AIRTIC EXB-06-2016 FINAL.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/707206/content/459786/download","filename":"C Opis predmetu zakazky AIRTIC EXB-06-2016 FINAL.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/707206/content/459787/download","filename":"D Sposob urcenia ceny AIRTIC EXB-06-2016 FINAL.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/707206/content/459788/download","filename":"E Obchodne podmienky AIRTIC EXB-06-2016 FINAL.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/707206/content/459789/download","filename":"G Kriteria hodnotenia AIRTIC EXB-06-2016 FINAL.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/707206/content/459790/download","filename":"H Tabulka navrhov uchadzacov AIRTIC EXB-06-2016 FINAL.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/707206/content/459791/download","filename":"X1 Oznamenia AIRTIC EXB-06-2016 FINAL 1st corr.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/707206/content/459792/download","filename":"0 Kryci list AIRTIC EXB-06-2016 FINAL.pdf"}]
Zmluva Zmluva so skupinou dodávateľov TUCAN cestovná kancelária, s.r.o. a GLOBAMERICA, s.r.o. 27. December 2016 27. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/753335/content/801397/download","filename":"LETENKY - RAMCOVA DOHODA TUCAN \u0026 GLOBAMERICA.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka spoločnosti SATUR TRAVEL a.s. 25. December 2016 25. December 2016 []
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Plnenie rámcovej dohody za 1. polrok 2017 5. September 2017 5. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/870851/content/667465/download","filename":"VO LETENKY Vyhodnotenie 1. polrok 2017 Profil.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnocovania ponúk pre trojicu úspešných uchádzačov. 8. November 2016 8. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/736093/content/467674/download","filename":"VO LETENKY Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk SATUR_TRAVEL.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/736093/content/467675/download","filename":"VO LETENKY Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk TUCAN.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/736093/content/467676/download","filename":"VO LETENKY Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk WINGS_sro.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania častí ponúk označených slovom "Ostatné" 1. November 2016 1. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/734012/content/458319/download","filename":"VO ZNH Review - Zapisnica z otvarania ponuk FINAL.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia PÚ pre Zabezpečenie leteckej prepravy pre potreby EXIMBANKY SR 25. December 2016 25. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/753740/content/450688/download","filename":"Tender Qualification Condition \u0026 T_C_Eval_ Report AIRTIC EXB-04-2016.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 19. Október 2016 19. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/728149/content/433101/download","filename":"Formular info.povinnosti otv. ponuk podla § 52 ZVO pre EXB OCPOSKriteria.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 23. September 2016 23. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/714328/content/508492/download","filename":"Formular info.povinnosti podla § 52 ZVO AIRTIC EXB-04-2016 Copy.pdf"}]
Súťažné podklady Doplnenie SP-kapitola C. a E. súťažných podkladov po 1. red. oprave-zapracovanie MU ÚVO č. 7-2016 z 18.08.2016 7. September 2016 7. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709702/content/480281/download","filename":"C Opis predmetu zakazky AIRTIC EXB-06-2016 FINAL-1st red.oprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709702/content/480282/download","filename":"E Obchodne podmienky AIRTIC EXB-06-2016 FINAL-1st red.oprava.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk "kritériá" 1. November 2016 1. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/734014/content/458329/download","filename":"VO LETENKY Zápisnica otváranie KRITERIA.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka spoločnosti WINGS s.r.o. 25. December 2016 25. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/753746/content/450703/download","filename":"WINGS sro.pdf"}]
Zmluva Zmluva so SATUR TRAVEL a.s. 23. December 2016 23. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/753329/content/801394/download","filename":"LETENKY - RAMCOVA DOHODA SATUR .pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o splneni povinnosti podľa § 166 ods. 1 písm. b) ZVO 19. Október 2016 19. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/727593/content/429874/download","filename":"SBD formular info.povinn. o _ne_ vyluceni a prevzati info § 166 ZVO AIRTIC-04-2016.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 26. September 2016 26. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/714872/content/512174/download","filename":"Formular info.povinnosti podla § 52 ZVO AIRTIC EXB-04-2016.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×