Obstarávanie

Zabezpečenie služieb leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
203 202,00
Konečná suma(Bez DPH):
203 199,00
Zaplatené:
99.99%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
60400000-2
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
6

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Áno
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmet zákazky zahŕňa zabezpečenie komplexných služieb leteckej prepravy pre potreby verejného obstarávateľa s možnosťou využívania služieb bez územného obmedzenia do celého sveta a tiež na tuzemské pracovné cesty. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, ako aj postup objednávania a poskytovania služieb leteckej prepravy bol upravený v súťažných podkladoch a návrhu rámcovej dohody.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
NADOSAH, spol. s.r.o. 6 60 211,00 Neuvedené EUR 8. September 2016 80904
Faveo, s.r.o. 6 54 081,00 Neuvedené EUR 8. September 2016 80905
Redi Tour s.r.o. 6 7 391,00 Neuvedené EUR 8. September 2016 80906
FLY TRAVEL, s.r.o. 6 28 641,00 Neuvedené EUR 8. September 2016 80907
Zmluva uzavretá s viacerými dodávateľmi 6 17 043,00 Neuvedené EUR 8. September 2016 80908
SATUR TRAVEL a.s. 6 35 832,00 Neuvedené EUR 8. September 2016 80909

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke Oznámenie o oprave (zmene) súťažných podkladov a oznámenia o vyhlásení VO 17. Máj 2016 17. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/665064/content/536198/download","filename":"Informácia o oprave (zmene) súťažných podkladov a oznámenia o vyhlásení VO.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda na zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných a tuzemských pracovných cestách 29. September 2016 29. September 2016 []
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 24. Jún 2016 24. Jún 2016 []
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 19. September 2016 19. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/712859/content/495832/download","filename":"Ponuka TUCAN + GLOBAMERICA.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 19. September 2016 19. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/712852/content/495827/download","filename":"Ponuka FLY TRAVEL.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z posúdenia podmienok účasti 12. September 2016 12. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711151/content/487956/download","filename":"Zapisnica z posúdenia podmienok účasti.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 15. Jún 2016 15. Jún 2016 []
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 19. September 2016 19. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/712832/content/495660/download","filename":"Ponuka NADOSAH.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 19. September 2016 19. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/712855/content/495830/download","filename":"Ponuka Redi Tour.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov 23. Máj 2016 23. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/667583/content/543383/download","filename":"Vysvetlenie súťažných podkladov.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 14. Apríl 2016 14. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/645616/content/793944/download","filename":"Súťažné podklady.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 12. September 2016 12. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711156/content/487961/download","filename":"Zapisnica z vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 19. September 2016 19. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/712843/content/495790/download","filename":"Ponuka Faveo.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 12. September 2016 12. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711148/content/487879/download","filename":"Zápisnica z otvárania a vyhodnotenia časti ponúk označenej ako „Ostatné“.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711148/content/487880/download","filename":"Zapisnica z otvárania ponúk, časť Kritériá.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 12. September 2016 12. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711135/content/487797/download","filename":"Správa o zákazke § 21 ods. 2.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 19. August 2016 19. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705358/content/450503/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzacov.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 19. September 2016 19. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/712864/content/495848/download","filename":"Ponuka SATUR TRAVEL.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×