Obstarávanie

Komplexné poskytovanie služieb spojených so zabezpečovaním dopravných cenín


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
128 182,00
Konečná suma(Bez DPH):
128 182,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
60400000-2
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Kritéria nákladov

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je zabezpečenie leteniek na pravidelných a nepravidelných (charterových) leteckých linkách u pravidelných, ako aj u tzv. nízkonákladových prepravcov, pre potreby zamestnancov verejného obstarávateľa a pre 1/6 ostatných verejných obstarávateľov v dohodnutej kvalite, rozsahu a cene podľa požiadaviek verejného obstarávateľa a ostatných verejných obstarávateľov. Súčasťou predmetu zákazky je aj odvoz zamestnancov verejného obstarávateľa z územia mesta Bratislavy na letisko Viedeň Schwechat a z letiska späť do Bratislavy, doručovanie leteniek, alebo iných cestovných dokladov, v termínoch a na miesta určené verejným obstarávateľom a doprava zamestnancov verejného obstarávateľa na letisko a z letiska. Predmetom zákazky je aj zabezpečovanie vlakových, autobusových, trajektových a lodných cestovných lístkov a ostatných súvisiacich služieb.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
SATUR TRAVEL a.s. 5 128 182,00 Neuvedené EUR 7. Apríl 2014 90512

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zmluva Zmluva 9. Apríl 2014 9. Apríl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/57889/content/28659/download","filename":"Rámcová dohoda č. 62_2014_1.9 Komplexné poskytovanie služieb spojených so zabezpečovaním dopravných cenín - text.pdf"}]
Odkaz na dokument zverejnený pred zriadením elektronického úložiska Komplexné poskytovanie služieb spojených so zabezpečovaním dopravných cenín 2. Apríl 2014 2. Apríl 2014 []
Ponuky uchádzačov EXItravel s.r.o. 23. Apríl 2014 23. Apríl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/57874/content/28719/download","filename":"Ponuka_EXItravel.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 16. Apríl 2014 16. Apríl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/57892/content/28795/download","filename":"Zapisnica z otv. ponuk Ostatne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/57892/content/28796/download","filename":"Zapisnica z otv. ponuk Kriteria.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 16. Apríl 2014 16. Apríl 2014 []
Suma skutočne uhradeného plnenia Informácia v zmysle § 64 ods.1 písm. d) zákona 343/2015 Z.z. 10. Január 2018 10. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/924262/content/693755/download","filename":"skutocne plnenie RD Satur travel letenky.pdf"}]
Ponuky uchádzačov FAVEO s.r.o. 23. Apríl 2014 23. Apríl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/57880/content/28866/download","filename":"Ponuka_Faveo.pdf"}]
Ponuky uchádzačov SATUR TRAVEL, a.s. 23. Apríl 2014 23. Apríl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/57871/content/28653/download","filename":"Ponuka Satur.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 23. Apríl 2014 23. Apríl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/57868/content/28645/download","filename":"MZP_Letenky_Sprava o zakazke.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 62/2014/1.9 15. November 2016 15. November 2016 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 8. Apríl 2014 8. Apríl 2014 []
Ponuky uchádzačov REDITOUR, s.r.o. 23. Apríl 2014 23. Apríl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/57877/content/28791/download","filename":"Ponuka RediTour.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 16. Apríl 2014 16. Apríl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/57895/content/28956/download","filename":"Zapisnica z vyh. ponuk Ostatne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/57895/content/28957/download","filename":"Zapisnica z vyh. ponuk Kriteria po e aukcii.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 16. Apríl 2014 16. Apríl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/57886/content/28660/download","filename":"Zapisnica z vyh. spl. podmienok ucastii.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×