Obstarávanie

Letecké dopravné služby.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
210 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
210 000,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
60400000-2
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Kritéria nákladov

Opis obstarávania

Predmetom tejto zákazky na poskytnutie služby je pružné, priebežné a komplexné zabezpečenie leteckých dopravných služieb - leteniek a s tým súvisiacich služieb, ostatných cestovných lístkov (autobusové, vlakové, lodné a trajektové cestovné lístky), a to v dohodnutej kvalite, rozsahu a najnižšej cene, pre poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, zamestnancov Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky a pre členov sprievodu v súvislosti so zahraničnými pracovnými cestami.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
SATUR TRAVEL, a.s. 5 210 000,00 Neuvedené EUR 14. Október 2016 74673

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia - od 01.01.2018 do 31.12.2018. 17. Január 2019 17. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3019214/content/903712/download","filename":"Suma skutočne uhradeného plnenia zo zmluvy - od 01.01.2018 do 31.12.2018.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 18. Júl 2016 18. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/690918/content/513371/download","filename":"INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 41 ods 1 - Kritériá.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní 27. Apríl 2016 27. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/653799/content/453755/download","filename":"Vysvetlenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní - oznámenie záujemcom.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 26. Máj 2016 26. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/669204/content/547472/download","filename":"INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 41 ods 1 - OSTATNÉ.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva o poskytovaní služieb 21. Október 2016 21. Október 2016 []
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK A PORADIE UCHÁDZAČOV pre účely zverejnenia v profile verejného obstarávateľa. 28. September 2016 28. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/715742/content/516324/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk ponúk a poradie uchádzačov.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia zo zmluvy za sledované obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017 24. Január 2018 24. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/933373/content/730647/download","filename":"Suma skutočne uhradeného plnenia zo zmluvy - od 01.01.2017 do 31.12.2017.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 21. Október 2016 21. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/728973/content/436585/download","filename":"Ponuka - GO travel Slovakia, s.r.o..pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 21. Október 2016 21. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/728886/content/436179/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk a ostatných častí ponúk označených ako OSTATNÉ zo dňa 30.05.2016.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/728886/content/436180/download","filename":"Zápisnica z otvárania častí ponúk, označených ako KRITÉRIÁ, zo dňa 21.07.2016.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke podľa § 21 ods. 2 a 3 zákona o verejnom obstarávaní 21. Október 2016 21. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/728879/content/436160/download","filename":"Správa podľa § 21 ods. 2 a 3 zákona o VO.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie požiadaviek uvedených v súťažných podkladoch 20. Máj 2016 20. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/666509/content/540456/download","filename":"Vysvetlenie požiadaviek uvedených v súťažných podkladoch zo dňa 19.05.2016 - zaslanie záujemca.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 21. Október 2016 21. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/728890/content/436214/download","filename":"Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní - 15.06.2016.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 21. Október 2016 21. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/728970/content/436581/download","filename":"Ponuka - GLOBAMERICA, s.r.o. + TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o..pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia zo zmluvy. 29. Marec 2017 29. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/796410/content/552024/download","filename":"Suma skutočne uhradeného plnenia zo zmluvy - od 15.10.2016 do 31.12.2016.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady vrátane príloh 18. Apríl 2016 18. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/646032/content/416633/download","filename":"Titulná strana SP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/646032/content/416634/download","filename":"Súťažné podklady - Final - Obsah.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/646032/content/416635/download","filename":"Príloha č. 1 Návrh zmluvy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/646032/content/416636/download","filename":"Príloha č. 2 Identifikácia uchádzača a návrh na plnenie kritérií.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/646032/content/416637/download","filename":"Príloha č. 3 Plná moc.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/646032/content/416638/download","filename":"Príloha č. 4 Identifikácia uchádzača.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/646032/content/416639/download","filename":"Príloha č. 5A Vyhlásenie uchádzača (FO,PO).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/646032/content/416640/download","filename":"Príloha č. 5B Vyhlásenie uchádzača (skupina dodávateľov).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/646032/content/416641/download","filename":"Príloha č. 6 Návrh na plnenie kritéria č. 8 - Cena spolu za plánovanú schému leteniek.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 21. Október 2016 21. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/728976/content/436589/download","filename":"Ponuka - REDI TOUR, s.r.o..pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 21. Október 2016 21. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/728892/content/436229/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky a náležitostí ponuky - 30.05.2016.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/728892/content/436230/download","filename":"Zápisnica o vyhodnotení ponúk zo dňa 14.09.2016.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 21. Október 2016 21. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/728956/content/436537/download","filename":"Ponuka - SATUR TRAVEL a.s..pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×