CPV kód

44112200-0

Podlahové krytiny

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 6 300 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 2 787 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 487 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 2 973 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 9 11 208 EUR
Technická univerzita v Košiciach 11 81 204 EUR
Nemocnice s poliklinikami n.o. 2 2 138 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 4 365 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 4 735 EUR
Národné lesnícke centrum (NLC) 4 16 799 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 6 9 034 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2 8 713 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 2 27 600 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 6 3 051 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 3 155 316 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 4 96 167 EUR
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 5 130 133 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 3 208 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 1 1 042 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 42 599 EUR
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 1 120 000 EUR
Obec Družstevná pri Hornáde 1 2 913 EUR
Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 1 50 000 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 14 333 EUR
Štátne divadlo Košice 1 26 765 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 1 6 458 EUR
Národný onkologický ústav 3 17 235 EUR
Gymnázium, Komenského 2/1074, Partizánske (skrátený názov "Gymnázium Partizánske") 1 0 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 8 10 089 EUR
Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá 1 3 083 EUR
Krajská prokuratúra 1 0 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 3 12 598 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 519 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 4 973 EUR
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1 1 041 EUR
Gymnázium Andreja Kmeťa 1 2 333 EUR
Služby Cífer s.r.o. 1 6 200 EUR
Stredná odborná škola 1 500 EUR
Stredná odborná škola služieb a lesníctva 1 1 158 EUR
Základná škola 1 15 649 EUR
Gymnázium Michala Miloslava Hodžu 2 2 249 EUR
Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 1 3 297 EUR
Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho 2 4 823 EUR
Stredná odborná škola elektrotechnická 2 8 097 EUR
Základná škola Veľké Leváre 1 19 750 EUR
Slovenský zväz ľadového hokeja 1 161 309 EUR
Stredná zdravotnícka škola 1 8 750 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. 7 123 038 EUR
Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB 1 13 427 EUR
KORATEX a.s. 2 172 709 EUR
PC SEMA, s.r.o. 1 433 EUR
Insomnium, s. r. o. 1 19 750 EUR
VETEX Int., s. r. o. 1 14 833 EUR
CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. 1 26 765 EUR
B - komplet, s.r.o. 3 9 898 EUR
STAVREM PLUS, s.r.o. 4 137 235 EUR
ONČIŠ s.r.o. 1 8 750 EUR
MRK CONTACT s.r.o. 2 19 632 EUR
Ivan Blažo - IBEX 1 8 333 EUR
PARAPETROL, a.s. 1 4 333 EUR
JUTEX - Contract, s.r.o. 16 252 807 EUR
František Frankovský - WoodX 1 29 167 EUR
Heliotronik, spol. s r.o. 10 15 975 EUR
Lucia Rošková R-interiér 1 250 EUR
DAAX spol. s r.o. 11 10 918 EUR
EURO-MONT SK s.r.o. 9 16 540 EUR
Gamax s.r.o. 1 4 365 EUR
SENEL s.r.o. 1 3 370 EUR
Adriana Brunnerová Schweinzer - LB 3 3 137 EUR
STAVIVÁ POPRAD, s. r. o. 1 1 707 EUR
BRENO s.r.o. 5 5 578 EUR
Stavebniny Ádám, s.r.o. 1 313 EUR
Ján Letko - WDJ 1 1 458 EUR
Daax Invest s.r.o. 7 9 525 EUR
REMSTAV spol. s r.o. 3 27 924 EUR
GARBIAR Stavebniny s.r.o. 1 6 310 EUR
Slovak TREND, s.r.o. 3 80 417 EUR
Dual Fin s. r. o. 1 3 680 EUR
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. 7 12 843 EUR
S&G - interior solutions s.r.o. 1 37 083 EUR
GIEGO s.r.o. 1 942 EUR
5K, spoločnosť s ručením obmedzeným 2 26 457 EUR
Marek Development, s.r.o. 1 1 000 EUR
PLUG s.r.o. 1 3 083 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Podlahové krytiny Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 120 000 120000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka pružnej mobilnej podlahy a transportných vozíkov Štátne divadlo Košice 26 765 26765.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výmena podlahovej krytiny Technická univerzita v Košiciach 800 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laminátová plávajúca podlaha Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 600 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laminátová plávajúca podlaha Technická univerzita v Košiciach 300 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plávajúca podlaha Najvyšší súd Slovenskej republiky 1 500 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Podlahová krytina PVC Technická univerzita v Košiciach 280 280.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plávajúca laminátová podlaha Stredná odborná škola 800 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výmena podlahovej krytiny Nemocnice s poliklinikami n.o. 1 200 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž PVC podlahových krytín Národný onkologický ústav 6 350 6350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž PVC podlahovej krytiny Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 820 820.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laminátová plávajúca podlaha Technická univerzita v Košiciach 400 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výmena opotrebovanej podlahovej krytiny Ministerstvo financií Slovenskej republiky 52 800 52800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výmena podlahovej krytiny alebo ekvivalent Nemocnice s poliklinikami n.o. 1 500 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Podlahová krytina Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 548 548.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Podlahová krytina s inštaláciou Technická univerzita v Košiciach 1 250 1250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plávajúca laminátová podlaha Ústav na výkon trestu odňatia slobody 420 420.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Heterogénna vinylová podlaha vrátane montáže Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 242 5242.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
REKONŠTRUKCIA PODLAHY - školská trieda Gymnázium Michala Miloslava Hodžu 1 200 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laminátová plávajúca podlaha a obklad schodov Technická univerzita v Košiciach 55 000 55000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž PVC podlahovej krytiny Služby Cífer s.r.o. EUR 2016 Tovary Nie 1
Rekonštrukcia podlahy Národné lesnícke centrum (NLC) 10 400 10400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PVC podlahová krytina Ústav na výkon trestu odňatia slobody 850 850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rekonštrukcia podlahy Národné lesnícke centrum (NLC) 2 950 2950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
REKONŠTRUKCIA PODLAHY - školská trieda Gymnázium Michala Miloslava Hodžu 1 500 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laminátová podlaha Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 664 663.85 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž PVC podlahových krytín Národný onkologický ústav 9 000 9000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka a pokládka podlahovej krytiny Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 800 1800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž PVC podlahovej krytiny Štatistický úrad Slovenskej republiky 4 435 4434.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie a pokládka podlahových krytín Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 4 253 4252.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výmena opotrebovanej podlahovej krytiny Ministerstvo financií Slovenskej republiky 48 000 48000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interiérové linoleum do kancelárie Technická univerzita v Košiciach 400 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laminátová podlaha s príslušenstvom LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 400 2400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Podlahová krytina a príslušenstvo Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 11 500 11500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie a položenie laminátovej plávajúcej podlahy Stredná odborná škola elektrotechnická 5 600 5600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie a pokládka podlahových krytín Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 094 2094.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie a položenie laminátovej plávajúcej podlahy Stredná odborná škola elektrotechnická 6 200 6200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž PVC podlahových krytín Národný onkologický ústav 5 990 5990.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Podlahová krytina a príslušenstvo Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 12 658 12658.33 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laminátová podlaha Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 400 1400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Umelý povrch do baletnej miestnosti (baletizol) vrátane montáže Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 7 360 7360.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Podlaha vinylová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 600 5600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laminátová plávajúca podlaha Ústav na výkon trestu odňatia slobody 500 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka a kladenie plávajúcej podlahy Gymnázium, Komenského 2/1074, Partizánske (skrátený názov "Gymnázium Partizánske") 2 577 2577.43 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laminátová plávajúca podlaha Gymnázium Andreja Kmeťa 3 350 3350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rekonštrukcia v budove verejného obstarávateľa - podlahy Národné lesnícke centrum (NLC) 4 500 4500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rekonštrukcia podláh Národné lesnícke centrum (NLC) 3 000 3000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie a pokládka podlahových krytín Základná škola 22 794 22794.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Keramický obklad Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 900 2900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
PVC podlahoviny Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 762 762.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Podlahová krytina-Objektová PVC podlahovina Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 139 2138.77 EUR 2017 Tovary Nie 1
Podlahová krytina a príslušenstvo Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho 2 796 2796.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výmena podlahovej krytiny Základná škola Veľké Leváre 29 500 29500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plávajúca podlaha Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 382 382.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plávajúca laminátová podlaha a doplnky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 427 1427.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laminátová plávajúca podlaha Technická univerzita v Košiciach 1 000 1000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
dodávka plávajúcej podlahy a ochrannej podložky pod stoličku Ekonomická univerzita v Bratislave 1 396 1395.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
PVC podlahovina s dreveným dekórom Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 000 3000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Podlahová krytina-Objektová PVC podlahovina Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 496 496.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Schodová hrana PVC Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 945 945.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laminátová podlaha Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 200 3200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie a položenie laminátovej plávajúcej podlahy Krajská prokuratúra 1 800 1800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výmena opotrebovanej podlahovej krytiny Ministerstvo financií Slovenskej republiky 54 000 54000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výmena nových kobercov a podlahových krytín Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 133 646 133646.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plávajúca podlaha + príslušenstvo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 602 601.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Podlahová krytina Technická univerzita v Košiciach 22 700 22700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Podlahová krytina s narezaním-objektová PVC podlahovina a doplnkový tovar Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 205 205.34 EUR 2017 Tovary Nie 1
Podlahová krytina s narezaním-objektová PVC podlahovina a doplnkový tovar Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 401 2401.41 EUR 2017 Tovary Nie 1
Podlahová krytina Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 8 658 8658.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laminátové podlahy s pokládkou Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 688 687.74 EUR 2017 Tovary Nie 1
Antibakteriálna rohož do sprchy Ústav na výkon trestu odňatia slobody 600 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laminátová podlaha Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 200 1200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výmena podlahovej krytiny PVC Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 4 700 4700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Podlahová krytina s narezaním-objektová PVC podlahovina a doplnkový tovar Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 234 234.1 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výmena podlahovej krytiny PVC Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 4 700 4700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie a pokládka podlahových krytín Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 3 120 3120.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie a pokládka podlahových krytín Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 976 2976.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laminátová plávajúca podlaha Ústav na výkon trestu odňatia slobody 300 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laminátová plávajúca podlaha a PVC podlahová krytina Ústav na výkon trestu odňatia slobody 900 900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup, dodávka a kladenie podlahy vrátane demontáže a odvozu pôvodnej podlahy Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 8 835 8835.12 EUR 2018 Tovary Nie 1
Plávajúca podlaha + príslušenstvo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 345 345.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laminátová podlaha - Click systém a príslušenstvo Stredná odborná škola služieb a lesníctva 2 766 2766.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výmena podlahovej krytiny Ministerstvo financií Slovenskej republiky 36 000 36000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Plávajúca laminátová podlaha, PVC krytina Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 200 1200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Podlahová krytina Technická univerzita v Košiciach 21 300 21300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rekonštrukcia a modernizácia podláh Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 11 417 11417.33 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výmena podlahovej krytiny PVC Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 8 100 8100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laminátová plávajúca podlaha Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 550 1550.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Plávajúca laminátová podlaha Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 396 5396.21 EUR 2018 Tovary Nie 1
Podlahová PVC krytina a príslušenstvo Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 25 830 25830.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laminátová plávajúca podlaha Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 750 2750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka a pokládka PVC krytín - Košice, Banská Bystrica Sociálna poisťovňa, ústredie 43 800 43800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laminátová podlaha Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 103 3103.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
SZĽH - výmena podlahových krytín Slovenský zväz ľadového hokeja 161 309 161309.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Podlahová krytina Ústav na výkon trestu odňatia slobody 8 800 8800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
PVC podlahová krytina, PVC soklová lišta Ústav na výkon trestu odňatia slobody 15 080 15080.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Podlahové krytiny Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 3 756 3755.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laminátová plávajúca podlaha Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 600 1600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Podlahové krytiny Obec Družstevná pri Hornáde 3 500 3500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka a pokládka PVC krytín - oblasť Stred Sociálna poisťovňa, ústredie 81 420 81420.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Dodávka a pokládka PVC krytín - oblasť Východ Sociálna poisťovňa, ústredie 46 380 46380.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výmena podlahovej krytiny Ministerstvo financií Slovenskej republiky 24 000 24000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup, dodávka a kladenie podlahy s prípravou podkladu vrátane demontáže a odvozu pôvodnej podlahy v priestoroch objednávateľa (homogénne PVC) Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 94 812 94812.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodanie laminátovej podlahy Sociálna poisťovňa, ústredie 7 572 7572.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 300 300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Podlahová krytina a príslušenstvo Univerzita Komenského v Bratislave 21 331 21331.05 EUR 2019 Tovary Nie 1
Podlahová krytina Technická univerzita v Košiciach 28 745 28745.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Podlahová krytina a príslušenstvo Univerzita Komenského v Bratislave 21 331 21331.05 EUR 2019 Tovary Nie 1
Plávajúca laminátová podlaha Ústav na výkon trestu odňatia slobody 9 630 9630.12 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodanie a pokládka podlahových krytín Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 14 632 14632.07 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výmena podlahových krytín Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 69 876 69876.42 EUR 2019 Tovary Nie 1
PVC podlahová krytina, PVC soklová lišta Ústav na výkon trestu odňatia slobody 6 400 6400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Podlaha do činkovej zóny Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá 4 500 4500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Podlahová krytina a príslušenstvo Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho 3 680 3680.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Oprava podláh v učebniach Stredná zdravotnícka škola 13 100 13100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×