Dodávateľ

Daax Invest s.r.o.

Žilina
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Daax Invest s.r.o.

IČO: 50155741

Adresa: Lichardova 36, Žilina

Registračné číslo: 2016/3-PO-E849

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 15. Marec 2016

Záznam platný do: 15. Marec 2019

Posledná zmena: 20. Október 2016


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 24 577,00 EUR 7 7
2017 17 844,57 EUR 8 8
2018 2 350,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 24 577,00 EUR 7 7
2017 17 844,57 EUR 8 8
2018 2 350,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 4 500,00 4500.00 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 899,00 899.00 EUR
Prešovský samosprávny kraj 1 2 350,00 2350.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 1 4 800,00 4800.00 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 6 750,00 6750.00 EUR
Národné lesnícke centrum (NLC) 2 7 700,00 7700.00 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 687,74 687.74 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 1 870,00 1870.00 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 1 1 041,67 1041.67 EUR
Krajská prokuratúra 1 1 000,00 1000.00 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 1 10 378,00 10378.00 EUR
Gymnázium, Komenského 2/1074, Partizánske (skrátený názov "Gymnázium Partizánske") 1 0,00 0.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 296,00 296.00 EUR
Krajská prokuratúra 1 0,00 0.00 EUR
Stredná odborná škola informačných technológií 1 2 499,16 2499.16 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Maliarske a natieračské práce, stavebné práce, oprava omietok stien a stropu Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 12 000,00 12000.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Modernizácia okien, dodávka a montáž plastových okien Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 4 920,79 4920.79 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Záťažový kancelársky koberec Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 900,00 900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
rohožky na ochranu podlahy Krajská prokuratúra 1 000,00 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Podlaha vinylová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 5 600,00 5600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka a kladenie plávajúcej podlahy Gymnázium, Komenského 2/1074, Partizánske (skrátený názov "Gymnázium Partizánske") 2 577,43 2577.43 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rekonštrukcia podláh Národné lesnícke centrum (NLC) 3 000,00 3000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rekonštrukcia v budove verejného obstarávateľa – podlaha vo veľkej zasadačke Národné lesnícke centrum (NLC) 5 940,00 5940.0 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Plávajúce podlahy v kancelárskej budove Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 11 973,00 11973.0 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
dodávka plávajúcej podlahy a ochrannej podložky pod stoličku Ekonomická univerzita v Bratislave 1 395,60 1395.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farby a riedidlá Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 2 600,00 2600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie a položenie laminátovej plávajúcej podlahy Krajská prokuratúra 1 800,00 1800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Oprava vonkajšej fasády budovy Stredná odborná škola informačných technológií 2 999,00 2999.0 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Laminátové podlahy s pokládkou Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 687,74 687.74 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laminátová plávajúca podlaha Ústav na výkon trestu odňatia slobody 300,00 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kladenie plávajúcich podláh Prešovský samosprávny kraj 3 608,00 3608.0 EUR 2018 Stavebné práce Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 28 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Lenka Turská
Adresa:
Puškinova 10/2190 Žilina 01001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×