Dodávateľ

STAVIVÁ POPRAD, s. r. o.

Poprad
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: STAVIVÁ POPRAD, s.r.o.

IČO: 44187475

Adresa: Priemyselný areál Východ 5044/13, Poprad

Registračné číslo: 2018/2-PO-E7392

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 23. Február 2018

Záznam platný do: 23. Február 2021

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 91 445,33 EUR 11 11
2017 55 948,17 EUR 11 11
2018 6 250,00 EUR 1 1
2019 14 675,00 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 91 445,33 EUR 11 11
2017 55 948,17 EUR 11 11
2018 6 250,00 EUR 1 1
2019 14 675,00 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 3 29 800,00 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 2 999,00 EUR
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 1 220,00 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 1 354,00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 1 585,00 EUR
Slovenské národné múzeum 1 529,00 EUR
Stredná odborná škola 1 448,33 EUR
Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok 3 17 510,00 EUR
Mesto Kežmarok 1 9 165,00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 1 41 000,00 EUR
TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá - mestská príspevková organizácia 1 10 232,50 EUR
Mesto Hriňová 1 7 740,83 EUR
Technické služby Brezno 1 4 142,00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 1 10 283,33 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 11 885,51 EUR
RABČAN, s.r.o. 1 6 174,00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 13 250,00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Betónová zmes LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Asfaltový penetračný lak Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 9 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
cestný obrubník RABČAN, s.r.o. 6 700,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 20 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka dlažby - platne a schodiskových blokov TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá - mestská príspevková organizácia 12 500,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
murársky materiál Stredná odborná škola 586,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Asfaltový penetračný lak - DenBit BR-ALP Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 320,28 EUR 2016 Tovary Nie 1
Káblové betónové žľaby Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 57 756,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup hutníckeho materiálu Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 626,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výmena výplní okenných otvorov Mesto Kežmarok 16 168,13 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 500,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náradie na podlahy Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 400,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zatrávňovacia tvárnica 600 x 400 x 80 Mesto Hriňová 16 360,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stavebný a spojovací materiál Technické služby Brezno 5 016,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok 13 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laminátová podlaha Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 200,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hydroizolačný pás z oxidovaného asfaltu ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 220,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dlažba, obrubníky na Parkovisko, ul. Kuzmányho Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok 2 600,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dutinkový polykarbonát a montážne doplnky Slovenské národné múzeum 530,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dlažba, obrubníky na Parkovisko, Záhradná 2.etapa Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok 3 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 300,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Betónové prefabrikáty Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 30 660,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Epoxidové podlahy Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 10 056,20 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sanačné malty a náterové materiály Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 3 213,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hutný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 21 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 56 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Ján Osvald
Adresa:
Obbrancov mieru 1813/3 Spišská Nová Ves 05201
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Marcel Neupauer
Adresa:
Tomášiková 2479/67 Poprad 05801
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Pavol Richweiss
Adresa:
Poľná 862/6 Kežmarok 06001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×