Obstarávanie

Umelý povrch do baletnej miestnosti (baletizol) vrátane montáže


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
7 360,00
Konečná suma(Bez DPH):
3 945,83
Zaplatené:
53.61%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
44112200-0
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
súbor
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

1. Nákup nového, nepoužívaného baletizolu - umelý povrch do baletnej miestnosti vrátane montáže formou tepelnej pokládky a dopravy.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: 16. Farba, Hodnota / charakteristika: sivá; Technické vlastnosti: 17. Konštrukcia, Hodnota / charakteristika: heterogénna kompaktná; Technické vlastnosti: 18. Kročajová odolnosť, Hodnota / charakteristika: spĺňajúca štandard EN ISO 717-2, 140-8; Technické vlastnosti: 19. Chemická odolnosť, Hodnota / charakteristika: bez zmien, spĺňajúca štandard EN 423; Technické vlastnosti: 20. Odolnosť koliesku stoličky, Hodnota / charakteristika: bez zmien, spĺňajúca štandard EN 425; Technické vlastnosti: 21. Flexibilita (priemer 20/40 mm) vizuálne, Hodnota / charakteristika: bez zmien, spĺňajúca štandard MSZ EN 435; Technické vlastnosti: 22. Antibakteriálna a plesňová úprava, Hodnota / charakteristika: graboSAN; Technické vlastnosti: 23. Spôsob spájania, Hodnota / charakteristika: horúci; Technické vlastnosti: 24. Referenčný typ baletizolu, Hodnota / charakteristika: napr. Brodway 20

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: 1. Baletizol, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 272; Technické vlastnosti: 2. Celková hrúbka (spĺňajúca štandard EN 428), Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 3. Hrúbka opotrebiteľnej vrstvy (spĺňajúca štandard EN 429), Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 0,7; Technické vlastnosti: 4. Dĺžka rolí (spĺňajúca štandard EN 426), Jednotka: bm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 20; Technické vlastnosti: 5. Šírka (spĺňajúca štandard EN 426), Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 6. Celková hmotnosť (spĺňajúca štandard EN 430), Jednotka: kg/m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2,7; Technické vlastnosti: 7. Povolená odchýlka (spĺňajúca štandard EN 433), Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: 0,1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 8. Stabilita rozmeru (spĺňajúca štandard EN 434), Jednotka: %, Minimum: , Maximum: ± 0,2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 9. Vlnitosť (spĺňajúca štandard MSZ EN 434), Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: 8, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 10. Ohňovzdornosť (spĺňajúca štandard EN 13501-1), Jednotka: trieda, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: B - S1; Technické vlastnosti: 11. Ohňovzdornosť (spĺňajúca štandard DIN 4102/ÖNORM), Jednotka: trieda, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: B1; Technické vlastnosti: 12. Skupina odberu (spĺňajúca štandard MSZ EN 660-1), Jednotka: skupina, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: T; Technické vlastnosti: 13. Odolnosť oderu (spĺňajúca štandard MSZ EN 423), Jednotka: m, Minimum: , Maximum: <250, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 14. Svetlostálosť (spĺňajúca štandard EN 20102 B02), Jednotka: stupeň, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: >6; Technické vlastnosti: 15. Šmyková odolonosť (spĺňajúca štandard EN 13893), Jednotka: skupina, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: DS

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
JUTEX - Contract, s.r.o. 5 4 735,00 20% EUR 6. December 2016 126947

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×